Menu

A+ A A-

Θεωρία

Αντώνης Λιάκος:Η Αριστερά να ηγεμονεύσει στις μεγάλες αλλαγές της εποχής

 • Γράφτηκε από τον/την Αδάμος Ζαχαριάδης
 • Κατηγορία: Θεωρία
Αντώνης Λιάκος:Η Αριστερά να ηγεμονεύσει στις μεγάλες αλλαγές της εποχής
Με αφορμή την έκδοση του τελευταίου βιβλίου του “Η επιστροφή της Κοκκινοσκουφίτσας. Η Αριστερά και πώς να τη σκεφτούμε σε κρίσιμους καιρούς (εκδόσεις Νεφέλη)” συζητάμε με τον Αντώνη Λιάκο για τον τρόπο με τον οποίο η Αριστερά καλείται να αντεπεξέλθει στις σημερινές συνθήκες. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει ότι σοσιαλδημοκρατία και κομμουνισμός έχουν εξαντλήσει την ιστορική τους διαδρομή και εκφράζει την πεποίθηση ότι η Αριστερά οφείλει να ηγεμονεύσει στις μεγάλες αλλαγές της νέας εποχής. Τη συνέντευξη πήρε ο Αδάμος Ζαχαριάδης Η Αριστερά βρίσκεται στην Ελλάδα ένα βήμα πριν την διακυβέρνηση. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξει; Πρέπει να ανατάξει μια χώρα σε γενική παράλυση, παράλυση που φτάνει ως την αριστερά. Για τη διακυβέρνηση στη νέα εποχή δεν φτάνουν οι παλιές συνταγές. Υποστηρίζω στο βιβλίο ότι και η σοσιαλδημοκρατία και ο κομμουνισμός εξάντλησαν την ιστορική τους διαδρομή. Ανήκουν στον περασμένο αιώνα. Ούτε τα λατινοαμερικάνικα μοντέλα μπορούν να είναι πρότυπα. Η Αριστερά καλείται όχι μόνο να αντιμετωπίσει την κρίση αλλά να απαντήσει στην εποχή που δημιούργησε την κρίση και στην εποχή μετά την κρίση. Πρέπει να επινοήσει μια πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποιησης, της ψηφιακής επανάστασης, της εξάντλησης των ορυκτών πηγών ενέργειας, της μετάθεσης των οικονομικών κέντρων στην Κίνα, την Ινδία, στην παγκόσμια περιφέρεια που δεν είναι πια περιφέρεια αλλά κέντρα ενός άλλου κύκλου. Αυτή τη μετάβαση την διαχειρίστηκε έως τώρα η τάξη του πλο

Διαβάστε περισσότερα: Αντώνης Λιάκος:Η Αριστερά να ηγεμονεύσει στις μεγάλες αλλαγές της εποχής

Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης;

 • Γράφτηκε από τον/την Ετιέν Μπαλιμπάρ
 • Κατηγορία: Θεωρία
Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης;
Η «ΑΝΤΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΡΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Την προηγούμενη Κυριακή δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος του κειμένου του Ετιέν Μπαλιμπάρ με τον τίτλο «Μια νέα ώθηση, αλλά για ποια Ευρώπη». Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος εξετάζεται η αντιπαράθεση φεντεραλισμούκαι εθνικής κυριαρχίας και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γάλλος φιλόσοφος προσπαθεί να ερμηνεύσει την κρίση της δημοκρατικής νομιμοποίησης στην Ευρώπη καταλήγοντας πως «μόνο όταν η Ευρώπη αμφισβητηθεί -και μάλιστα βίαια- μπορεί να καταστεί ένα οικοδόμημα με διάρκεια». Μόνη λύση για τη διάσωση της Ευρώπης φαίνεται να είναι η Ευρώπη των λαών και των πολιτών που την αποτελούν. Του Ετιέν Μπαλιμπάρ Οσα είπαμε πιο πάνω ήδη εξηγούν πώς συναρθρώνονται οι διαστάσεις της κρίσης, για να οδηγήσουν το ευρωπαικό οικοδόμημα σε ένα σημείο καμπής, όπου διαμορφώνεται η δυνατότητα μιας νέας φάσης, αλλά με προσαν
Διαβάστε περισσότερα: Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης;

​Mια νέα ώθηση, αλλά για ποια Ευρώπη;

 • Γράφτηκε από τον/την Ετιέν Μπαλιμπάρ
 • Κατηγορία: Θεωρία
​Mια νέα ώθηση, αλλά για ποια Ευρώπη;
Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης;Με πενήντα χρόνια ήδη ζωής, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα απαιτεί μια ερμηνεία του ιστορικού παρελθόντος του, που ίσως μας προσφέρει μαι ιδέα για το αύριο της Ευρώπης. Ο Ετιέν Μπαλιμπάρ, στο κείμενό του που δημοσίευει η «Εποχή» σε δύο συνέχειες, επιχειρεί την καταγραφή των τριών ιστορικών φάσεων που πέρασε η ευρωπαϊκή οικοδόμηση μέχρι σήμερα και προτείνει μια ερμηνεία της συγκεκριμένης εξέλιξής της. Αφού εξετάζει τον κομβικό ρόλο που έπαιξε η Γερμανία στην ενσωμάτωση της Ευρώπης στη διαδικασία της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης μέσω της επιβολής της νεοφιλελεύθερης λιτότητας, αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται απέναντι σε αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο μέρος του κειμένου, που εξετάζει την αντιπαράθεση φεντεραλισμού και εθνικής κυριαρχίας, καθώς και το ρόλο των αντιπροσωπευτικών θεσμών, και γε
Διαβάστε περισσότερα: ​Mια νέα ώθηση, αλλά για ποια Ευρώπη;

Γ. Κουζέλης: Η δημοκρατία είναι έννοια αγωνιστική

 • Γράφτηκε από τον/την Αδάμος Ζαχαριάδης
 • Κατηγορία: Θεωρία
Γ. Κουζέλης: Η δημοκρατία είναι έννοια αγωνιστική
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΟΥΖΕΛΗ Με αφορμή την έκδοση του τελευταίου του βιβλίου, Φασισμός και Δημοκρατία, εκδόσεις Νήσος, συζητάμε με τον Γ. Κουζέλη, καθηγητή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, για τον ορισμό της δημοκρατίας, την εμφάνιση του φασισμού και το περιεχόμενο που καλείται η Αριστερά να αναδείξει στην δημοκρατία σήμερα. Τη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ρε ο Αδά­μος Ζα­χα­ριά­δης Πι­στεύε­τε ό­τι μια συ­νε­χής ε­πί­κλη­ση ό­ρων ό­πως «κοι­νο­βου­λευ­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα», «κρά­τος έ­κτα­κτης α­νά­γκης», «χού­ντα» α­ντι­κα­το­πτρί­ζει το ση­με­ρι­νό δια­κύ­βευ­μα για τη δη­μο­κρα­τία; Υπάρ­χει έ­νας με­γά­λος διά­λο­γος γύ­ρω α­πό τον ο­ρι­σμό μιας κα­τά­στα­σης που μοιά­ζει με έ­κτα­κτη α­νά­γκη και αυ­τό εί­ναι και έ­να πλαί­σιο εύ­κο­λο, εύ­χρη­στο και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό στον πο­λι­τι­κό λό­γο. Υπάρ­χει έ­να ζή­τη­μα γε­νιάς. Η δι­κιά μου γε­νιά, που έ­χει ζή­σει
Διαβάστε περισσότερα: Γ. Κουζέλης: Η δημοκρατία είναι έννοια αγωνιστική

«Η η­θι­κή της α­ντί­στα­σης κερ­δί­ζει συ­νε­χώς έ­δα­φος»

 • Γράφτηκε από τον/την Στά­θης Κου­τρου­βί­δης, Βα­σί­λης Ρόγ­γας
 • Κατηγορία: Θεωρία
«Η η­θι­κή της α­ντί­στα­σης κερ­δί­ζει συ­νε­χώς έ­δα­φος»
ΣΥ­ΝΕ­ΝΤΕΥ­ΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΟ­ΛΟ­ΓΟ ΜΙ­ΧΑ­ΛΗ ΨΗ­ΜΙ­ΤΗ Τη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ραν οι Στά­θης Κου­τρου­βί­δης, Βα­σί­λης Ρόγ­γας Έλε­γες σε προ­η­γού­με­νη συ­νέ­ντευ­ξή σου ό­τι η πο­λι­τι­κή ό­πως την ξέ­ρα­με «έ­φα­γε τα ψω­μιά της». Πώς α­ντι­με­τω­πί­ζεις σή­με­ρα μια πα­ρό­μοια σκέ­ψη; Η κρί­ση της δη­μο­κρα­τίας εί­ναι έ­να δε­δο­μέ­νο που ε­πι­ση­μαί­νε­ται ό­λο και συ­χνό­τε­ρα. Πολ­λοί σύγ­χρο­νοι πο­λι­τι­κοί στο­χα­στές μι­λούν σή­με­ρα για την υ­πο­χώ­ρη­ση της πο­λι­τι­κής προς χά­ριν της οι­κο­νο­μίας, για την πλή­ρη κυ­ριαρ­χία των α­γο­ρών πά­νω σε κά­θε μορ­φή λαϊκής εκ­προ­σώ­πη­σης και για την συ­να­κό­λου­θη υ­πο­νό­μευ­ση των πο­λι­τι­κών θε­σμών. Τα συ­μπτώ­μα­τα της υ­πο­νό­μευ­σης αυ­τής εί­ναι γνω­στά: πο­λι­τι­κός κυ­νι­σμός και α­πο­ξέ­νω­ση, α­πο­χή α­πό τις πο­λι­τι­κές δια­δι­κα­σίες, μη­δε­νι­σμός. Πι­στεύω ό­τι η κρί­ση της α­στι­κής δη­μο­κρα­τ
Διαβάστε περισσότερα: «Η η­θι­κή της α­ντί­στα­σης κερ­δί­ζει συ­νε­χώς έ­δα­φος»

ΖΑΚ ΡΑΝΣΙΕΡ: Η δημοκρατία που βιώνουμε μπορεί να είναι φαινομενική

 • Γράφτηκε από τον/την Μαγδαληνή Τσεβρένη
 • Κατηγορία: Θεωρία
 ΖΑΚ ΡΑΝΣΙΕΡ: Η δημοκρατία που βιώνουμε μπορεί να είναι φαινομενική
Ο Ζακ Ρανσιέρ, Γάλλος φιλόσοφος και παγκοσμίως γνωστός στοχαστής, στην Ελλάδα είναι κυρίως γνωστός με το θεωρητικό του έργο για τη δημοκρατία και για την ισότητα στην εκπαίδευση. Όμως, ο ίδιος, στα τριάντα περίπου βιβλία που έχει γράψει, από τη δεκαετία του 1960 ώς σήμερα, έχει ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά θέματα, όπως η λογοτεχνία, η τέχνη, η πολιτική, η αισθητική, η ιστορία και η φιλοσοφία. Πριν από λίγο καιρό, ο Ζακ Ρανσιέρ ήταν στην Αθήνα και μίλησε στο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου, σε μία αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, καλεσμένος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Φιλοσοφικά Συμβάντα και Φιλοσοφία του Συμβάντος». Ο Ζακ Ρανσιέρ υπήρξε μαθητής του Λουί Αλτουσέρ και μάλιστα συνυπογράφει το διάσημο βιβλίο Να διαβάσουμε το κεφάλαιο, με άλλα μεγάλα ονόματα της γαλλικής φιλοσοφικής σκηνής, όπως οι Μπαλιμπάρ και Μασερέ. Δεν άργησε όμως να διαχωρίσει τη θέση του από τον καθηγητή του, κα
Διαβάστε περισσότερα: ΖΑΚ ΡΑΝΣΙΕΡ: Η δημοκρατία που βιώνουμε μπορεί να είναι φαινομενική

Κ.Δουζίνας:H λύση συμπεριλαμβάνει και το δρόμο και την κάλπη

 • Γράφτηκε από τον/την Μπόστιαν Βιντέμτσεκ
 • Κατηγορία: Θεωρία
Κ.Δουζίνας:H λύση συμπεριλαμβάνει και το δρόμο και την κάλπη
Ο καθηγητής Νομικής στο κολέγιο Μπίρκμπεκ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, διευθυντής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών του κολεγίου και συγγραφέας Κώστας Δουζίνας έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο βραβευμένο δημοσιογράφο και εξωτερικό ανταποκριτή της σλοβένικης εφημερίδας «Delo», Μπόστιαν Βιντέμτσεκ. Μίλησαν για την κρίση και την αντίσταση, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό για μια Ευρώπη που βρίσκεται υπό φοβερή πίεση και σε λειτουργία πολλών ταχυτήτων; Φοβάμαι ότι δεν σημαίνει και πολλά. Κατά τύχη ήρθε η σειρά της Ελλάδας για την προεδρία της ΕΕ τη δυσκολότερη στιγμή της κρίσης της. Μια τέτοια σύμπτωση θα είχε συμβολική αξία, αν σήμαινε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και ολόκληρη η ευρωπαϊκή περιφέρεια θα έμπαιναν στο πρόγραμμα δράσης και θα ξεκινούσε ένας διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα: Κ.Δουζίνας:H λύση συμπεριλαμβάνει και το δρόμο και την κάλπη

ΕΛΒΕΤΙΑ: Καπιταλισμός και «άμεση δημοκρατία»

 • Γράφτηκε από τον/την Στάθης Κουτρουβίδης
 • Κατηγορία: Θεωρία
Άμε­ση δη­μο­κρα­τία, λαϊκός έ­λεγ­χος, δη­μο­ψη­φί­σμα­τα, ο­μο­σπον­δία συ­νι­στούν έ­να τε­τρά­πτυ­χο ό­ρων, εν­νοιών που στη δι­κή μας χώ­ρα -αλ­λά και στις πε­ρισ­σό­τε­ρες α­κό­μα ευ­ρω­παϊκές- πα­ρα­μέ­νουν ε­ντε­λώς ε­κτός πο­λι­τι­κής ζωής και αρ­κε­τές φο­ρές, α­κού­γο­νται ά­νευ νοή­μα­τος για την πλειο­νό­τη­τα των πο­λι­τών. Όπως ε­πί­σης δεν εί­ναι πο­λύ σα­φές τι α­κρι­βώς συμ­βαί­νει σε έ­να πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα ό­πως αυ­τό της Ελβε­τίας, που βα­σί­ζε­ται σε ό­λα τα πα­ρα­πά­νω στοι­χεία. Για να α­κρι­βο­λο­γού­με, ό­μως, ό­ταν α­να­φε­ρό­μα­στε σε αυ­τό δεν εί­ναι α­πό­λυ­τα σω­στό να μι­λά­με για «ά­με­ση δη­μο­κρα­τία», αλ­λά για συμ­με­το­χι­κή δη­μο­κρα­τία. Ανε­ξάρ­τη­τα πά­ντως πώς θα χα­ρα­κτη­ρι­στεί, η ση­μα­σία που δί­νε­ται στην έν­νοια του πο­λί­τη εί­ναι ε­ξέ­χου­σα. Το ελ­βε­τι­κό ο­μο­σπον­δια­κό σύ­στη­μα ξε­χω­ρί­ζει για τη ση­μα­σία που δί­νει σ
Διαβάστε περισσότερα: ΕΛΒΕΤΙΑ: Καπιταλισμός και «άμεση δημοκρατία»

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Τοπικά δημοψηφίσματα και δημοκρατία

 • Γράφτηκε από τον/την Χά­ρης Λο­γο­θέ­της
 • Κατηγορία: Θεωρία
Στη Γα­λ­λία, τα πρώ­τα το­πι­κά δη­μο­ψη­φί­σμα­τα ο­ρ­γα­νώ­θη­καν στα τέ­λη του 19ου αιώ­να, χω­ρίς, ό­μως, το κα­θε­στώς τους να έ­χει προ­σ­διο­ρι­στεί α­πό τις κρα­τι­κές α­ρ­χές. Διά­φο­ροι βου­λευ­τές της ε­πο­χής, ό­πως οι Λα­νε­σάν (1883) και Μα­κό (1890), κα­τέ­θε­σαν νο­μο­σχέ­δια για τη θε­σμο­θέ­τη­ση των σχε­τι­κών δια­δι­κα­σιών. Απο­ρ­ρί­φθη­καν ό­λα, με κύ­ριο ε­πι­χεί­ρη­μα τον κί­ν­δυ­νο πρό­κλη­σης α­να­ρ­χίας. Βα­σι­κό κρι­τή­ριο της το­πι­κής δια­κυ­βέ­ρ­νη­σης πα­ρέ­με­νε στα­θε­ρά η α­ρ­χή της α­ντι­προ­σω­πευ­τι­κό­τη­τας. Μά­λι­στα, ο νό­μος της 5ης Απρι­λίου 1884 θε­σμο­θέ­τη­σε την ε­κλο­γή των δη­μο­τι­κών συ­μ­βου­λίων. Οι κρα­τι­κοί θε­σμοί εί­χαν πια τα θε­μέ­λιά τους σε το­πι­κό ε­πί­πε­δο. Με­τα­ξύ 1880 και 1907, πρα­γ­μα­το­ποιή­θη­καν γύ­ρω στα 30 το­πι­κά δη­μο­ψη­φί­σμα­τα, για ζη­τή­μα­τα ό­πως η χω­ρο­θέ­τη­ση της α­γο­ράς, η κα­τα­σκευή στρα
Διαβάστε περισσότερα: ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Τοπικά δημοψηφίσματα και δημοκρατία

Άμε­ση και συμ­με­το­χι­κή δη­μο­κρα­τία

 • Γράφτηκε από τον/την Θα­νά­σης Τσα­κί­ρης
 • Κατηγορία: Θεωρία
Άμε­ση και συμ­με­το­χι­κή δη­μο­κρα­τία
Πα­ρα­δείγ­μα­τα, δυ­να­τό­τη­τες και α­δυ­να­μίες για τον εκ­δη­μο­κρα­τι­σμό της δη­μο­κρα­τίας Τη φετινή χρονιά θα συμπληρωθεί τεσσαρακονταετία από την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η μεταπολιτευτική δημοκρατία ήταν τυπική, δηλαδή θεωρητικά διεξάγονταν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές με καθολική ψηφοφορία, υπήρχε λογοδοσία των κρατικών φορέων, ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι. Στην ουσία, πολλές φορές η κρατική εξουσία παραβίαζε τις περισσότερες από αυτές τις αρχές της έμμεσης φιλελεύθερης δημοκρατίας προς όφελος των αστικών τάξεων και σε βάρος των λαϊκών και εργατικών τάξεων. Ανάλογα με τους συσχετισμούς στην κοινωνία, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις διεύρυναν και στένευαν τα δημοκρατικά περιθώρια για το λαό, που υποτίθεται ότι ήταν κυρίαρχος. Αλλά και στην Ευρώπη και την Αμερική, η έμμεση δημοκρατία δεν έχαιρε άκρας υγείας. Η πρόωρα χαμένη κ
Διαβάστε περισσότερα: Άμε­ση και συμ­με­το­χι­κή δη­μο­κρα­τία

Οι ρίζες της δημοκρατικής παράδοσης στη μεσαιωνική Ιταλία

 • Γράφτηκε από τον/την Τζουζέπε Σκιαβόνε
 • Κατηγορία: Θεωρία
Οι ρίζες της δημοκρατικής παράδοσης στη μεσαιωνική Ιταλία
Οι ρίζες της δημοκρατικής παράδοσης που θεσμοθετήθηκε από το σύνταγμα του 1948 βρίσκονται πολύ μακριά στην ιστορία της Ιταλίας, στους μεσαιωνικούς δήμους της Φλωρεντίας, της Μπολόνια, της Λομβαρδικής Λίγκας, που νίκησε το 1176 στο Λενιάνο τον Φρειδερίκο Α΄ Μπαρμπαρόσα, αλλά και στο θεσμό των Universitas, στη Νότια Ιταλία. Στην προσπάθεια κατανόησης μιας πραγματικότητας με εξαιρετική σημασία και για την ιστορία της Ευρώπης παραθέτουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Τζουζέπε Σκιαβόνε «Democrazia diretta, un progetto politico per la società di giustizia (Άμεση δημοκρατία, ένα σχέδιο για την κοινωνία δικαιοσύνης, εκδ. Dedalo, 1997). Του Τζουζέπε Σκιαβόνε* Από την αρχαία εποχή μέχρι τη μεσαιωνική (εκτός από την αθηναϊκή όπου υπάρχει ως θεσμός), η άμεση δημοκρατία υπάρχει ως ένα υπονοούμενο λαϊκό σχέδιο στην ιστορική συνείδηση. Αρχικά εκφράστηκε μέσα από τις μορφές του μύθου, ενώ η μετά
Διαβάστε περισσότερα: Οι ρίζες της δημοκρατικής παράδοσης στη μεσαιωνική Ιταλία

Ζωή, έ­ρω­τας, α­ρι­στε­ρά χω­ρίς δι­κλεί­δες α­σφα­λείας

 • Γράφτηκε από τον/την Όλγα Αθα­νί­τη
 • Κατηγορία: Θεωρία
Ζωή, έ­ρω­τας, α­ρι­στε­ρά χω­ρίς δι­κλεί­δες α­σφα­λείας
H συ­νά­ντη­ση μας έ­γι­νε την ε­πο­μέ­νη της πρώ­της α­πό τις τρεις δια­λέ­ξεις του Αλέν Μπα­ντιού στην Αθή­να: Πλά­τω­νας και Λα­κά­ν α­ντι­κα­το­πτρι­ζό­με­νοι στη σύγ­χρο­νη σκέ­ψη, μα­ζί με άλ­λες, πε­ρισ­σό­τε­ρο ε­πί­και­ρες προ­κλή­σεις. Η πο­λι­τι­κή ως ερ­γα­λείο για την κα­τα­νό­η­ση και την α­ντι­με­τώ­πι­ση της κρί­σης, ως βο­η­θός α­ντί­στα­σης στην κρί­ση. Ψη­λός, ευ­θυ­τε­νής πα­ρά τα χρό­νια του, με βλέμ­μα ζε­στό και κα­λή δια­θε­ση ο Αλέν Μπα­ντιού, φι­λό­σο­φος, δο­κι­μιο­γρά­φος, μυ­θι­στο­ριο­γρά­φος, πο­λι­τι­κός και θε­α­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ι­δρυ­τής του Κέ­ντρου Ερευ­νών Σύγ­χρο­νης Γαλ­λι­κής Φι­λο­σο­φίας και κα­θη­γη­τής στην Ecole Normale Superieure, πρό­θυ­μα α­ντα­πο­κρί­θη­κε στην πρό­σκλη­ση μας για συ­ζή­τη­ση στη βι­βλιο­θή­κη του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του, χά­ρη και στη συμ­βο­λή του διευ­θυ­ντή του πε­ριο­δι­κού “α­ληthεια” Δη­μή­τρι Βερ­γέ­τη.
Διαβάστε περισσότερα: Ζωή, έ­ρω­τας, α­ρι­στε­ρά χω­ρίς δι­κλεί­δες α­σφα­λείας

Για μια πολιτική στρατηγική με στόχο την αλλαγή της Ευρώπης

 • Γράφτηκε από τον/την Ελιζαμπέτ Γκωτιέ, Χάρη Γολέμη, Βάλτερ Μπάιερ
 • Κατηγορία: Θεωρία
Για μια πολιτική στρατηγική με στόχο την αλλαγή της Ευρώπης
Λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014, θέλουμε να καταθέσουμε δημόσια την άποψή μας για το πώς και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωσκεπτικισμός και η συρρίκνωση της εμπιστοσύνης των λαών στην ΕΕ μπορεί να έχουν δυσάρεστες πολιτικές συνέπειες και να οδηγήσουν σε αποτελέσματα αντίθετα από αυτά που επιθυμούμε. Η απόρριψη της ΕΕ, χωρίς την υποβολή εναλλακτικών προτάσεων, ενέχει τον κίνδυνο να αφήσουμε το ευρωπαϊκό πεδίο ελεύθερο στην ακροδεξιά, η οποία εκμεταλλεύεται το κύμα δυσαρέσκειας που σήμερα τρέχει ταχύτερα απ’ τον άνεμο. Το βάθος και η διάρκεια της κρίσης στην ΕΕ οφείλεται σε δύο λόγους: αφ’ ενός, στη γενικότερη κρίση του καπιταλισμού των χρηματαγορών της οποίας αποτελεί μέρος και, αφ’ ετέρου, στην αντιδημοκρατική θεσμική αρχιτεκτονική της ίδιας της Ένωσης, δηλαδή στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που έχει τις ρίζες του στη Σ
Διαβάστε περισσότερα: Για μια πολιτική στρατηγική με στόχο την αλλαγή της Ευρώπης

Οι εξεγέρσεις, το κράτος και η λαϊκή βούληση στον Μπαντιού

 • Γράφτηκε από τον/την Δημήτρις Βεργέτης
 • Κατηγορία: Θεωρία
Οι εξεγέρσεις, το κράτος και η λαϊκή βούληση στον Μπαντιού
Η δημοκρατική αντιπροσωπευτικότητα των εξεγέρσεων τίθεται συστηματικά υπό αμφισβήτηση εν ονόματι του αριθμού. Πράγματι, όλες οι εξεγέρσεις έχουν ως ενεργούς φορείς μειοψηφικά υποσύνολα πληθυσμού, από όπου φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες συνάγουν με δογματική αυταρέσκεια την απουσία κάθε ερείσματος νομιμότητας. Στη «δημοκρατική» λογιστική της κάλπης αντιπαρατίθεται ο εγγενής αυταρχισμός των εξεγερμένων μειοψηφιών. Εξέγερση και δημοκρατία θα ήσαν έννοιες ασύμβατες και αλληλοαποκλειόμενες. Κάθε εξεγερσιακή διεκδίκηση κοινωνικής δικαιοσύνης θα ήταν εκ προοιμίου καταδικασμένη στην εγγενή ανομία της μειοψηφικής προέλευσής της. Πρόκειται για ζήτημα με στρατηγικής πολιτική βαρύτητα, ειδικά στις μέρες μας όπου με την «αφύπνιση της ιστορίας», σύμφωνα με την έκφραση του Μπαντιού, πολλαπλασιάζονται ραγδαία οι εστίες εξέγερσης, σε τοπικές και εθνικές κλίμακες. Στρατευμένος φιλόσοφος, ο Μπαντιού
Διαβάστε περισσότερα: Οι εξεγέρσεις, το κράτος και η λαϊκή βούληση στον Μπαντιού

Ζίγκμουντ Μπάουμαν: Είμαι βραχυπρόθεσμα απαισιόδοξος αλλά μακροπρόθεσμα αισιόδοξος

 • Γράφτηκε από τον/την epohi
 • Κατηγορία: Θεωρία
Ζίγκμουντ Μπάουμαν: Είμαι βραχυπρόθεσμα απαισιόδοξος αλλά μακροπρόθεσμα αισιόδοξος
Τη συνέντευξη πήραν η Ντίνα Δαβάκη και ο Δημήτρης Μπούκας Ενα χειμωνιάτικο απόγευμα στο σπίτι του στο χιονισμένο Leeds, ο επίτιμος καθηγητής κοινωνιολογίας Ζίγκμουντ Μπάουμαν μάς μίλησε για την κρίση, τον καταναλωτισμό, τις μορφές αντίστασης, την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και το πώς βλέπει το μέλλον. Η Ελλάδα και η Νότια Ευρώπη διέρχονται μια παρατεταμένη οικονομική κρίση και δέχονται συνέχεια σκληρά μέτρα λιτότητας. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτά που συμβαίνουν; Τα μέτρα συνδέονται με τα δάνεια που ζητούνται. Είναι σημαντικό όμως να δει κανείς για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα δάνεια που δίνονται στην Ελλάδα. Αν χρησιμοποιούνται για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τότε απλά τρέφεται η ρίζα του προβλήματος και οι πολιτικές λιτότητας θα συνεχιστούν αμείωτες. Οι οικονομικές κρίσεις έχουν να κάνουν όχι με καταστροφή του πλούτου, αλλά με αναδιανομή του. Σε κάθε κρίση υπάρχουν
Διαβάστε περισσότερα: Ζίγκμουντ Μπάουμαν: Είμαι βραχυπρόθεσμα απαισιόδοξος αλλά μακροπρόθεσμα αισιόδοξος

Ελένη Βαρίκα: Η κληρονομιά που μας άφησαν οι παρίες

 • Γράφτηκε από τον/την epohi
 • Κατηγορία: Θεωρία
Ελένη Βαρίκα: Η κληρονομιά που μας άφησαν οι παρίες
Συνέντευξη με την επίτιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 8 Ελένη Βαρίκα και συγγραφέα του βιβλίου "Οι απόβλητοι του κόσμου - Μορφές του παρία" (μτφ. Π. Αγγελόπουλος, εκδόσεις Πλέθρον, 2013) Τη συνέντευξη πήραν οι Βασιάννα Κωνσταντοπούλου και Κωνσταντίνος Τσαλακός Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον σας για την έννοια του παρία; Με ποιο τρόπο συνδέεται με τα ευρύτερα θεωρητικά και ερευνητικά ερωτήματά σας; Το ενδιαφέρον μου για την έννοια του παρία γεννήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1980, κατά τη διάρκεια μιας διεπιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας και τους όρους ανάδειξης σε δρώντα υποκείμενα μιας ομάδας «σαινσιμονιστριών προλεταρίων» στη Γαλλία, της πρώτης ίσως αυτόνομης ομάδας με «φεμινιστική» σκέψη και πρακτική, όπως θα λέγαμε σήμερα. Στόχος μας ήταν τότε να διερευνήσουμε τις διαφορετικές πορείες μέσα από τις οποίες άση
Διαβάστε περισσότερα: Ελένη Βαρίκα: Η κληρονομιά που μας άφησαν οι παρίες

Όταν η υ­φαρ­παγ­μέ­νη α­ξιο­πρέ­πεια διεκ­δι­κεί δη­μό­σιο λό­γο

 • Γράφτηκε από τον/την Αθη­νά Αθα­να­σίου
 • Κατηγορία: Θεωρία
Όταν η υ­φαρ­παγ­μέ­νη α­ξιο­πρέ­πεια διεκ­δι­κεί δη­μό­σιο λό­γο
Για το βι­βλίο της Κα­τε­ρί­να Μά­τσα, Τα­πεί­νω­ση και Ντρο­πή: Γυ­ναί­κες το­ξι­κο­μα­νείς (Άγρα 2013). Η Κατερίνα Μάτσα, επιστημονική υπεύθυνη της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών ΨΝΑ – 18 Άνω και εκδότρια του περιοδικού Τετράδια Ψυχιατρικής, μας προσφέρει το πέμπτο βιβλίο της από τις εκδόσεις Άγρα, μετά από τα: Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές: Το αίνιγμα της τοξικομανίας (2002), Η περίπτωση Ευρυδίκη: Κλινική της τοξικομανίας (2006), Ψυχοθεραπεία και τέχνη στην απεξάρτηση (2008), Το αδύνατο πένθος και η κρύπτη: Ο τοξικομανής και ο θάνατος (2012). Το βιβλίο Ταπείνωση και Ντροπή: Γυναίκες τοξικομανείς είναι ένα ακόμη γενναίο βιβλίο: ένα βιβλίο για την ταπείνωση, τη ντροπή και την αξιοπρέπεια, όπως βιώνονται από γυναίκες τοξικομανείς στις συνθήκες της κρίσης. Tης Αθη­νάς Αθα­να­σίου Εκεί­νο που δια­κυ­βεύε­ται σε τού­τη την κρί­ση, μα­ζί με την ε­κ­ποίη­ση των δη­μό­σιων
Διαβάστε περισσότερα: Όταν η υ­φαρ­παγ­μέ­νη α­ξιο­πρέ­πεια διεκ­δι­κεί δη­μό­σιο λό­γο

Επικοινωνία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ιδιοκτήτης:
Εκδοτικός - Δημοσιογραφικός Συνεταιρισμός Κοινωνικών, Πολιτικών και Πολιτιστικών Μελετών και Δραστηριοτήτων
Διεύθυνση:
Βλαχάβα 11, 3ος όροφος ΤΚ 10551
Τηλέφωνα:
210 3616702, 210 3619513, 210 3619514
Fax:
210 3619610

Αρ. Λογαριασμού:
72038528658 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR3801107200000072038528658