ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αδυναμίες, από παλιά, εμφανείς για γυμνού οφθαλμού

 trapezikos

Σε συνέχεια των όσων αναφέραμε στο προηγούμενο φύλλο σημειώνουμε τα παρακάτω:

  1. Αναφορικά με το πόρισμα ελέγχου της ΤτΕ σχετικά με τη λειτουργία της τράπεζας θα πρέπει, για να είμαστε σωστοί στις εκτιμήσεις μας, να το μελετήσουμε προσεκτικά, συστηματικά και σφαιρικά. Εκτιμήσεις βασισμένες μόνο σε δημοσιογραφικές διαρροές είναι λανθασμένες.

  2. Να δούμε την χρονική περίοδο αναφοράς του πορίσματος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι παράλληλα με τα προβλήματα που, όπως διαρρέεται, διαπιστώνονται στον πιστοδοτικό μηχανισμό της τράπεζας, υπάρχουν και εγγενείς ελλείψεις στο επίπεδο της συνολικής εταιρικής διακυβέρνησης με σημαντικότατα κενά στο πλαίσιο λειτουργίας του ιδρύματος σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο, που έχει θέσει η ΤτΕ, ως ελεγκτής και επόπτης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και ειδικά εκείνων των ιδρυμάτων, που δεν είναι συστημικά. Ερωτήματα που προκύπτουν, ανάλογα με την περίοδο αναφοράς του πορίσματος, είναι πως επέτρεψε η ΤτΕ αυτές τις εγγενείς αδυναμίες να υπάρχουν επί μακρύ χρονικό διάστημα; Διότι στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» ήταν γνωστές οι δομικές αδυναμίες της τράπεζας .

  3. Το ότι οι κυβερνήσεις της χώρας, μαζί με το βασικό μέτοχο (ΤΣΜΕΔΕ), επέτρεψαν δια της αδιαφορίας ή με σκοπιμότητα να λειτουργεί η τράπεζα με αυτές τις εμφανείς δια γυμνού οφθαλμού δομικές αδυναμίες, είναι ένα ακόμη σημείο, που δείχνει την ανικανότητα τους να αντιληφθούν ότι η λειτουργία ενός τραπεζικού ιδρύματος υπόκειται σε σαφείς αντικειμενικές δεσμεύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερκερασθούν, μέσω της πολιτικής βουλησιαρχίας. Μπορεί, βραχυπρόθεσμα, να καλυφθούν, αλλά μεσοπρόθεσμα θα αποκαλυφθούν, προκαλώντας πολλαπλάσια κόστη από όσα οφέλη είχαν προσπορισθεί διάφοροι «επιτήδειοι». Οι πολιτικές παρεμβάσεις, με την ευρεία, αλλά και τη στενή έννοια, έχουν όρια και τα όρια καθορίζονται από την πραγματικότητα των δυνατοτήτων του τραπεζικού ιδρύματος.

  4. Ειδικά η σημερινή κυβέρνηση, που είχε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός τραπεζικού ιδρύματος, που δεν υπόκειται στη στενή παρακολούθηση της ΕΚΤ και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ρευστότητας σε στοχευμένους τομείς ή κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα πάντα με τις υφιστάμενες δυνατότητες, (όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης προεξαρχούσης της Γερμανίας), θα έπρεπε να είναι διπλά προσεκτική με τον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας Αττικής και να είχε πρωτοστατήσει στις απαραίτητες ενέργειες εκσυγχρονισμού της, λειτουργίας με διαφάνεια, ικανής διοίκησης και προσαρμογής στο κανονιστικό πλαίσιο της ΤτΕ.

  5. Σήμερα για ακόμη μια φορά τίθεται στο στόχαστρο ένα τραπεζικό ίδρυμα δημοσίου ενδιαφέροντος, με την ευρεία έννοια, παρασύροντας και στο συμβολικό επίπεδο την έννοια του «δημοσίου». Δοκιμάζει, επίσης, τη θέση των εργαζομένων στην τράπεζα.


 

Ο τραπεζικός

 
Πρόσφατα άρθρα ( Οικονομία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet