mavroforos

Στο 2ο Συνέδριο πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο σημαντικά θέματα, τα οποία συνιστούν κρίσιμους κρίκους: πρόκειται για τη δημοκρατική και την κινηματική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακάτω παραθέτουμε το πλαίσιο της πρότασής μας.
Διευκρινίζουμε ότι, το εγχείρημα που προτείνουμε,
Δεν συνιστά κρίκο ή γρανάζι καμιάς από τις υπάρχουσες 4 τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε βέβαια αποτελεί μικρογραφία μια 5ης τάσης.
Δεν είναι ούτε «αντιπαραθετικό» εγχείρημα στις υπάρχουσες τάσεις.
Έχουμε «τη μεγάλη φιλοδοξία», το εγχείρημά μας να μπολιάσει τις υπάρχουσες τάσεις, καθώς και τους συνέδρους που δεν είναι ενταγμένοι σε καμιά τάση, - όπως πολλοί από εμάς- με το πλαίσιο των προτάσεων. Αν χρησιμοποιούσαμε ένα σύνθημα για την πρότασή μας θα ταίριαζε μάλλον το παρακάτω:
«Ενιαίο κόμμα σημαίνει ισότιμα μέλη, κοινές δεσμεύσεις, συνολική ευθύνη»
«Τα προβλήματα του χθες, αφορούν και στο αύριο».
Προτείνουμε όσες/οι συμφωνούν με το πλαίσιο αυτό να το συνυπογράψουμε ως έκφραση δημόσιας αυτοδέσμευσής μας.
Ως προς τη δημοκρατική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ
1. Να διασφαλιστεί ότι κάθε μέλος έχει, στην πραγματικότητα, το ΔΙΚΑΙΩΜΑ για ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες, χωρίς να είναι άμεσα ή έμμεσα «υποχρεωμένο» να ενταχθεί σε μια από τις υπάρχουσες τάσεις. Το δικαίωμα αυτό διαπερνά από την πιο μικρή Ο.Μ. και φτάνει ως την Πολιτική Γραμματεία.
2. Να «σπάσει» η παραλυτική πρακτική της «ανάθεσης», υιοθετώντας κανονισμό με τομείς ευθύνης, καταμερισμό αρμοδιοτήτων και με διαδικασία ελέγχου.
3. Να θεσμοθετηθεί Επιτροπή Δεοντολογίας.
4. Να αντιμετωπίζονται χωρίς συγκαλύψεις κρούσματα παραγοντισμού στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ.
5. Να οργανωθεί ο τομέας της θεωρητικής-ιδεολογικής επιμόρφωσης.
6. Να διαμορφωθεί πολιτική ανάδειξης στελεχών. Η λογική, σύμφωνα με την οποία «όλοι κάνουμε για όλα», είναι λαθεμένη.
7. Να ενσωματωθεί στη λειτουργία και στις πολιτικές μας η διάσταση ισότητας με την οπτική του φύλου.
8. Να προσδιοριστεί η σχέση κόμματος-κοινοβουλευτικής ομάδας-κυβέρνησης με κατανόηση του διαφορετικού ρόλου κάθε οργάνου.
9. Να βελτιωθεί η λειτουργία των συνεδριάσεων των οργάνων. Η σημερινή κατάσταση, που πολλές φορές οδηγεί σε «συζητήσεις εφ΄όλης της ύλης», είναι αναποτελεσματική. Να περάσουμε στις θεματικές συνεδριάσεις. Σε κάθε συνεδρίαση, να προηγείται προετοιμασία: έγκαιρη ενημέρωση για τη συνεδρίαση και την ημερήσια διάταξη, γραπτή εισήγηση, γραπτή απόφαση.
10. Να ενσωματωθεί στη λειτουργία μας η διαδικασία του τακτικού ελέγχου ως προς την υλοποίηση των αποφάσεων. Η λογοδοσία, ως αρχή της Αριστεράς, να τηρείται έμπρακτα. Το σημερινό φαινόμενο, που πάμε στο 2ο Συνέδριο «χωρίς έκθεση πεπραγμένων της Πολιτικής Γραμματείας, της ΚΠΕ, των Τμημάτων και Ομάδων Εργασίας, ως «συλλογικά όργανα», συνιστά πολιτικό ΛΑΘΟΣ.
11. Να καταργηθεί, ως αντιδημοκρατική, η ρύθμιση του Κανονισμού Συνεδρίων (απόφαση της ΚΠΕ), σύμφωνα με την οποία η Ο.Μ. παίρνει ως…bonus ένα αντιπρόσωπο για το Συνέδριο, εφόσον συναινέσει να επανεκλέξει το Μέλος της ΚΠΕ που ανήκει στη δύναμή της.
12. Η διαχείριση των οικονομικών του κόμματος είναι και πολιτικό ζήτημα. Η συνδρομή συνδέει πολιτικά το μέλος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, για τα εκλεγμένα μέλη του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για όσες/ους τοποθετούνται σε έμμισθες θέσεις, να προσδιοριστεί συγκεκριμένο ύψος συνδρομής τους σε δομές αλληλεγγύης. Να υπάρχει διαδικασία ελέγχου ως προς τη συμμόρφωση.
13. Σύνθεση των Τμημάτων και των Ομάδων του Κόμματος με βάση τις εμπειρίες και επιστημονικές γνώσεις των μελών μας και όχι συμμετοχή με βάση την «τασική ποσόστωση» ή του τύπου «βλέπω ανοικτή πόρτα και μπαίνω».

Κινηματική λειτουργία: «Τι θέλει και τι πράττει ο ΣΥΡΙΖΑ στις συνδικαλιστικές οργανώσεις»
1.  Ανάγκη να αλλάξει η πολιτική που ακολουθείται στο συνδικαλισμό– χωρίς συζήτηση στο κόμμα, η οποία μας έχει οδηγήσει σε συνεργασίες χωρίς αρχές και ως ουρά των δυνάμεων της ΛΑ.Ε.
2.  Να διεξαχθεί στο κόμμα δημοκρατικός διάλογος (και όχι μόνον μεταξύ των μελών, τα οποία είναι «χρεωμένα» στη συνδικαλιστική δραστηριότητα), με θέμα τι θέλει και τι πράττει ο ΣΥΡΙΖΑ στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο διάλογος αυτός:
Ανοίγει με ευθύνη της νέας ΚΠΕ, έχει χρονική διάρκεια (π.χ. δύο μήνες), έχει «αρχή, μέση, κατάληξη». Επανασυνδέει τις δυνάμεις μας και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με τις βασικές αξίες της Αριστεράς, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αλληλεγγύη.
Προσδιορίζει τις σχέσεις: κόμματος, κινημάτων, κοινωνίας, κυβέρνησης και κράτους.
Υποκινεί την εγγραφή όλων των μελών και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Στο τέλος, να διεξαχθεί «θεματική συνδιάσκεψη», με κύριο έργο να κωδικοποιήσει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαλόγου.
Για τον κλάδο μας, προσθέσουμε ένα ακόμη στόχο: να διεκδικήσουμε την κατάργηση-από τώρα και στο εξής- της γνωστής ΣΣΕ ΟΤΟΕ (έτους 1997), η οποία προβλέπει την προνομιακή βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των αποσπασμένων συνδικαλιστών (μισθολογική εξέλιξη μέχρι τις συνολικές αποδοχές του Διευθυντή Διεύθυνσης της Εθνικής Τράπεζας). Σημειώνεται πως για το ζήτημα αυτό υπάρχει σχετική απόφαση της Ο.Μ. στην Εθνική Τράπεζα (Απρίλης 2016)
Τα παραπάνω μέτρα θα συμβάλουν, εκτός των άλλων, στην αφαίρεση της πολύχρονης και πολύπλευρης «σκουριάς», η οποία έχει επικαθίσει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις από τις πρακτικές του εργοδοτικού και κυβερνητικού «συνδικαλισμού», ενισχυμένη και από τον κομματικό «συνδικαλισμό».

Κατερίνα Παπαθεοδώρου
Γιώργος Πίτας
Θωμάς Κωτούλας
Παναγιώτης Κοντογιώργος
Μανόλης Μαυροφόρος
Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από την Ο.Μ.
Εθνικής Τράπεζας
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet