xeirourgia
Οι συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία όταν πρόκειται για την πραγματοποίηση ενός χειρουργείου, είναι γνωστή σε όλους και αποτελεί ένα από τα πιο δυσεπίλυτα θέματα της περίθαλψης των ασθενών. Αδιαφάνεια και ανισότητα κατά τη διαδικασία κατάρτισης της λίστας χειρουργείου, παράνομος χρηματισμός από τους ασθενείς προς γιατρούς ή συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι για μια θέση στο χειρουργικό κρεβάτι. Ένας γόρδιος δεσμός με πολλές παραμέτρους, που καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των ασθενών στις χειρουργικές επεμβάσεις.
Το Φεβρουάριο του 2016 ψηφίστηκε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει διάταξη για την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας κατάρτισης της λίστας χειρουργείου. Η νομοθετική αυτή διάταξη είχε στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αδιαφάνειας, του ανέλεγκτου και της ανισότητας που επικρατεί στα νοσοκομεία αναφορικά με την προτεραιότητα των ασθενών στις χειρουργικές επεμβάσεις. Με την καθιέρωση της κατάρτισης λίστας χειρουργείου, και μάλιστα με αξιόπιστο τρόπο, η ημερομηνία της επέμβασης του κάθε ασθενούς παύει να αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ αυτού και του εκάστοτε θεράποντα ιατρού. Γίνεται άμεσα γνωστή στον ασθενή και εξαρτάται από την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του και του επείγοντος ή όχι της χειρουργικής αντιμετώπισής της, μετά από συγκεκριμένη ιατρική τεκμηρίωση. Ταυτόχρονα, ελέγχεται τακτικά η διαθεσιμότητα των χειρουργικών κρεβατιών και η ορθή διαχείρισή τους.
Μετά τη ψήφιση του νόμου συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, άτυπη ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετείχαν διοικητές νοσοκομείων και υγειονομικών περιφερειών, νομικοί και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου, με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου για τη διαδικασία κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της λίστας. Το Σεπτέμβριο το υπουργείο Υγείας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ανοίγοντας έτσι το δημόσιο διάλογο σε υγειονομικούς και απλούς πολίτες σε ένα τόσο ακανθώδες θέμα.
Σύμφωνα με το σχέδιο, σε κάθε νοσοκομείο ορίζεται ως υπεύθυνος για την έγκριση της λίστας χειρουργείου και την τήρηση της διαδικασίας διαμόρφωσής της, ο αναπληρωτής διοικητής, ή όπου δεν υπάρχει, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από το ίδιο το ΔΣ. Για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου ορίζεται από το ΔΣ ως υπεύθυνος, υπάλληλος του νοσοκομείου.

Ο γιατρός

Κάθε χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και με βάση την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, συντάσσει γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο προσδιορίζει το βαθμό προτεραιότητας της περίπτωσης και τη δυνατότητα χρόνου αναμονής, εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί η επέμβαση, καθώς και την εκτίμηση για τη διάρκεια της επέμβασης.
Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας, ώστε ενδεχομένως να απαιτηθεί μετακίνηση στη λίστα, ο υπεύθυνος γιατρός αναφέρεται σχετικά, με γραπτό ενημερωτικό σημείωμα και πάλι, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση και παραδίδεται στον υπάλληλο που συντάσσει τη λίστα.
Σε ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία στο γραφείο προστασίας δικαιωμάτων του νοσοκομείου. Την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης της λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου και η μη τήρηση της διαδικασίας, αποτελεί, σύμφωνα με την απόφαση, πειθαρχικό παράπτωμα.
Εξαιρούνται από τη διαδικασία της λίστας τα επείγοντα περιστατικά, για τα οποία της προβλέπεται ότι για να χαρακτηριστούν ως επείγοντα, απαιτείται να εκτιμηθούν από τον γιατρό που εφημερεύει στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, και για τα οποία η επιτροπή χειρουργείου θα αποφασίσει την ακριβή ώρα της επέμβασης.

Ο ασθενής

Μαζί με της επιμέρους διαφωνίες και παρατηρήσεις επί ζητημάτων που κατέθεσαν, κυρίως γιατροί, στη δημόσια διαβούλευση και της οποίες θα λάβει υπόψη το υπουργείο για την τελική διαμόρφωση της απόφασης, πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές προκειμένου να καταλάβουμε ότι για την επίλυση αυτού του προβλήματος, πέρα από τη διαδικασία και την τήρησή της, απαραίτητο στοιχείο είναι η αλλαγή συνείδησης του υγειονομικού κόσμου, αλλά και των ασθενών. Ή για να το πούμε απλά: Οι γιατροί πρέπει να σταματήσουν να τα ζητάνε και να τα παίρνουν και οι ασθενείς πρέπει να σταματήσουν να τα δίνουν.
Ο ρόλος των ασθενών και των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ πιο σημαντικός από όσο νομίζουμε. Μπροστά σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που αναπαράγει πελατειακές σχέσεις και σχέσεις εξάρτησης, καθιστώντας ταυτόχρονα ευάλωτο τον κάθε ασθενή μπροστά στον πόνο του, πρέπει να αντισταθεί ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιληφθεί τη δυνατότητα που θεσμικά του δίνεται μέσω της αλλαγής να ασκήσει κοινωνικό έλεγχο σε δημόσιες υπηρεσίες και θεσμούς στην καθημερινότητα του και όχι στο φαντασιακό.
Τέλος, το υπουργείο πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι η αύξηση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, καθώς και το άνοιγμα χειρουργικών κρεβατιών, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότεροι ασθενείς, δεν μπορεί να περιμένει άλλο.


Έλενα Χατζημιχάλη
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet