metaptyxiaka
Συνεχίζονται οι συζητήσεις του υπουργείου Παιδείας και των πρυτάνεων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, σχετικά με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά τη λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Σημαντική είναι και η τοποθέτηση των φοιτητών για το θέμα των διδάκτρων, αλλά και εν γένει του πανεπιστημίου, που προς το παρόν μένει εκτός επίσημης συζήτησης.
«Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της επιβολής υψηλών διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και να κατοχυρωθεί με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα πρόσβασης στις μεταπτυχιακές σπουδές φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας», υπογραμμίζει στην «Εποχή» η Χρυσούλα Αντωνίου από το υπουργείο Παιδείας.

Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται καταργούνται τα δίδακτρα για τις μεταπτυχιακές σπουδές (ΠΜΣ) και αντικαθίστανται με τέλη εγγραφής, που θα μπορούν να τεθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η χρηματοδότησή των προγραμμάτων δεν θα είναι εφικτό να γίνεται από τον προϋπολογισμό των ιδρυμάτων, το υπουργείο Παιδείας, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα και πάσης φύσης άλλων πόρων των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό θα πρέπει να προσδιορίζεται από την αρχή για όλη τη διάρκεια των σπουδών και να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του μηνιαίου κατώτατου μισθού (δηλαδή περίπου στα 1.500 ευρώ για αυτή τη στιγμή). Το ποσό θα πρέπει να είναι δυνατόν να καταβάλλεται τμηματικά και να προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και όχι για άλλη χρήση του πανεπιστημίου.
Η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο υπουργείο Παιδείας μαζί με πλήρη αναλυτικά, αιτιολογικά στοιχεία του προϋπολογισμού του ΠΜΣ, που θα διαφαίνεται γιατί καθορίστηκε το εν λόγω ποσό, τι θα καλύπτει συγκεκριμένα και γιατί δεν μπορεί να συμβεί από άλλους πόρους, αλλά και πόσα από αυτά τα χρήματα θα αφορούν την αμοιβή των διδασκόντων. Στην περίπτωση που οι καθηγητές συμμετέχουν μόνο σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακού, δεν θα λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή. Σε διαφορετική περίπτωση, το όριο των απολαβών των διδασκόντων από την εν γένει συμμετοχή τους σε ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των ακαθάριστων αποδοχών της βαθμίδας τους. Το υπουργείο θα έχει τη δυνατότητα εντός 60 ημερών να αναπέμψει την απόφαση για τροποποίηση, σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται όντως η επιβολή τελών εγγραφής.
«Λήγει μια εκκρεμότητα ως προς το περιεχόμενο που δίνει μια κυβέρνηση της Αριστεράς στο κοινωνικό δικαίωμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Επιχειρεί να διασφαλίσει το δημόσιο αγαθό της παιδείας και να εξασφαλίσει συνθήκες ακώλυτης άσκησης του κοινωνικού δικαιώματος πρόσβασης στην εκπαίδευση. Τα δίδακτρα ουσιαστικά καταργούνται και τη θέση τους παίρνουν τα τέλη εγγραφής. Η ουσιώδης διαφορά είναι ότι πλέον μιλάμε για ένα λελογισμένο ποσό, το οποίο είναι πλήρως τεκμηριωμένο και προσανατολισμένο να καλύψει τα απαιτούμενα λειτουργικά κόστη ενός προγράμματος, εφόσον αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν από τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης», τονίζεται από την Χρυσούλα Αντωνίου.

Οι πρυτάνεις επικαλούνται το αυτοδιοίκητο

Από την άλλη, οι πρυτάνεις στην πρώτη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε για το ζήτημα θέτουν μπροστά το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, ότι θα πρέπει δηλαδή να καθορίζουν μόνα τους τα ιδρύματα το ύψος των διδάκτρων, όπως και της βιωσιμότητας λόγω της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων, φοβούμενοι μάλιστα ότι αυτό θα οδηγήσει στην κατάργηση ή στην υποβάθμιση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και στη φυγή των νέων φοιτητών στο εξωτερικό.
«Αν δεν έχει το πανεπιστήμιο να πληρώσει, φανταστείτε οι φοιτητές, που βιώνουν μια πρωτοφανή ανεργία και το οικογενειακό τους εισόδημα έχει μειωθεί κατακόρυφα από τα μνημόνια», απαντά ο Ηλίας Αλεβίζος από την Αριστερή Ενότητα, μεταπτυχιακός της Νομικής Σχολής στη θέση των πρυτάνεων. Η φυγή των νέων δεν πρόκειται να είναι ούτε προς το εξωτερικό, ούτε λόγω της μη επιβολής διδάκτρων. Αντίθετα, σε περίπτωση επιβολής τους θα τραπούν σε φυγή, όχι σε άλλα πανεπιστήμια, αλλά στα σπίτια τους λόγω οικονομικής δυσχέρειας.
«Το αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια δημιουργούν δικό τους Δίκαιο. Εφόσον υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, θα πρέπει να υπάρχει και κρατική εποπτεία για το τι συμβαίνει. Η στάση των πρυτάνεων, άλλωστε, μόνο πρωτοφανής δεν είναι. Κάθε φορά που οι φοιτητές διεκδικούσαν κρατική χρηματοδότηση για οποιαδήποτε λειτουργία του πανεπιστημίου, η δική τους απάντηση ήταν να προσπαθούν να μετακυλίσουν το κόστος σε εμάς, είτε της σίτισης, είτε των συγγραμμάτων κτλ», διευκρινίζει και η Βίκυ Κεφαλά, υπεύθυνη ζητημάτων Παιδείας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και πτυχιούχος του ΕΚΠΑ.
Ένα ακόμα θέμα που εγείρεται από τη στάση των πρυτάνεων είναι και το κατά πόσο τα δίδακτρα που καταβάλλονται αφορούν αποκλειστικά τα λειτουργικά έξοδα των προγραμμάτων, καθώς πρόκειται για ένα αχαρτογράφητο πεδίο, σύμφωνα με τους φοιτητές. Αν αναλογιστούμε ότι τα μεταπτυχιακά δεν προσφέρουν συγγράμματα, γίνονται από τους ίδιους καθηγητές των προπτυχιακών τμημάτων, στους ίδιους χώρους, εγείρονται πλείστα ερωτηματικά. Πολλές φορές, μάλιστα, πρόκειται για ψευδεπίγραφα μεταπτυχιακά, καθώς προσφέρουν το ίδιο πρόγραμμα με τις προπτυχιακές σπουδές. Το νομοσχέδιο προσδοκά να επιλύσει και αυτό το ζήτημα, ορίζοντας πως το κάθε ΠΜΣ θα πρέπει υποχρεωτικά να διαφοροποιείται από τις προπτυχιακές σπουδές, θέτοντας επιστημονικά κριτήρια για τη δημιουργία των προγραμμάτων.
«Τα χρήματα δεν πάνε στα πανεπιστήμια. Μοιράζονται μεταξύ πρυτάνεων και καθηγητών, και αυτός είναι και ο λόγος διαφωνίας τους στη μείωση των διδάκτρων. Σκεφτείτε για παράδειγμα τα ΠΜΣ της ΑΣΟΕΕ, που επέβαλλε υπέρογκα δίδακτρα, αλλά η ποιότητά τους και οι παροχές στους φοιτητές δεν άλλαξε σε τίποτα», επισημαίνεται και από τον Θοδωρή Παπαχρόνη από τα ΕΑΑΚ, φοιτητή στο Φυσικό Αθήνας.
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα προσφέρονται 627 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ΑΕΙ, εκ των οποίων τα 416 είναι με δίδακτρα, και 108 σε ΤΕΙ, που στο σύνολό τους είναι επί πληρωμή. Τα δίδακτρα κυμαίνονται από 300 ευρώ ως τέλη εγγραφής, μέχρι και τις 15.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση κατά πόσο αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητά τους.

Δίδακτρα παντού, εκτός Παντείου και Καλών Τεχνών

«Στο Πάντειο προσπαθούμε εκ των ενόντων, ενεργοποιώντας όλους τους ανθρώπινους πόρους μας για να παρέχουμε δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης είναι μικρές και μελλοντικά μπορεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά πάντα η συζήτηση κινείται στην εξεύρεση λύσεων που δεν θα μετακυλούν το βάρος στην ελληνική οικογένεια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε καθημερινά τη δυσκολία των φοιτητών, με όλο ένα και περισσότερους να έχουν την ανάγκη των προνοιακών υπηρεσιών του πανεπιστημίου», εξηγεί η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, Ισμήνη Κριάρη, για το πώς, παρά την υποχρηματοδότηση, όλα τα ΠΜΣ του πανεπιστημίου ανεξαιρέτως παραμένουν δωρεάν, γεγονός που συμβαίνει μόνο στο Πάντειο και στην Καλών Τεχνών.
Το ζήτημα, βέβαια, των διδάκτρων δεν αφορά μόνο το κατά πόσο μπορούν ή όχι οι φοιτητές να πληρώσουν για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά κυρίως το πώς αντιλαμβανόμαστε το πανεπιστήμιο και την Παιδεία. «Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι ό,τι και η προπτυχιακή. Δεν νοείται να θέτονται δίδακτρα γιατί η Παιδεία είναι δικαίωμα που πρέπει να διέπεται από το δημόσιο χαρακτήρα και ως εκ τούτου να προσφέρεται χωρίς ταξικά κριτήρια, όπως είναι ακόμα και το πλαφόν που θέτει το υπουργείο για τα δίδακτρα», τονίζεται από τη Μάνια Σωτηροπούλου από την Αριστερή Ενότητα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πολιτικού της Νομικής. Ο κίνδυνος που εγείρεται, όπως περιγράφει, αφορά εν γένει την έννοια του πανεπιστημίου, όπου πλέον τα προγράμματα σπουδών δεν θα αντιμετωπίζονται με επιστημονικά κριτήρια, αλλά με τη λογική της αγοράς εργασίας, πληρώνοντας για συγκεκριμένα πακέτα σπουδών, κατακερματίζοντας τον επιστημονικό κλάδο.

Επιφύλαξη από τους φοιτητές

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιποι φοιτητές της ΑΡΕΝ και των ΕΑΑΚ που συνομιλήσαμε, αντιτίθενται στο νομοσχέδιο του υπουργείου, καθώς από τη μία θα αναγκάσει τα πανεπιστήμια να μειώσουν τα δίδακτρα, από την άλλη όμως εισάγει τη λογική της πληρωμής στην εκπαίδευση, πλήττοντας έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της, ενώ αναμένουν πως θα εισαχθούν, έστω και αυτά τα μειωμένα τέλη, σε όλες τις σχολές. Για αυτό το λόγο βλέπουν το νομοσχέδιο σαν συνέχεια των νόμων Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου και καλούν για κατάργηση όλων των διδάκτρων, δημόσια και δωρεάν παιδεία και αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.
«Το υπουργείο διασφαλίζει ότι ακόμα και να βάλουν τέλος εγγραφής κάποια ΠΜΣ που δεν έχουν, τότε θα υπάρχει πλαφόν. Επίσης, αν γίνει αυτή η κίνηση θα συνιστά εκδικητική πράξη και θα συναντήσει την αντίσταση των ίδιων των φοιτητών μιας και δεν υπάρχουν χρήματα στα νοικοκυριά. Άρα, αργά η γρήγορα θα καταδικαστεί.  Άλλωστε, το κάθε «τέλος εγγραφής» πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο με αναλυτικό προϋπολογισμό, κάτι που κάνει αδύνατη την επιβολή παράλογων εξόδων στους φοιτητές. Η σοβαρότερη και αναγκαία, όμως, δικλείδα ασφαλείας στην οποία συμφωνεί όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι πως όποια ΠΜΣ υπάρχουν ή δημιουργηθούν πρέπει να αξιολογούνται με ακαδημαϊκά και όχι εμπορικά κριτήρια, και αυτό αποτρέπει τα φαινόμενα εκμετάλλευσης της ανάγκης των φοιτητών για περαιτέρω σπουδές», απαντά σχετικά το υπουργείο, το οποίο τονίζει παράλληλα πως οι συζητήσεις με τους πρυτάνεις προχωράνε και υπάρχει διάθεση εξεύρεσης κοινής λύσης, αλλά θα πρέπει η συζήτηση να επεκταθεί σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, και ειδικά με τους φοιτητές.
«Το νομοσχέδιο έχει το θετικό στοιχείο ότι θα μειωθούν τα δίδακτρα σε όσες σχολές έχουν επιβάλει υπέρογκα ποσά, αλλά από την άλλη όσες δεν έχουν δίδακτρα πιθανό να θέσουν τέλη εγγραφής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε οι φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών και να ελέγχουμε τις αιτιάσεις των διοικήσεων για επιβολή διδάκτρων. Πάντα θα επιθυμούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία και θα είμαστε εκεί για να περιφρουρούμε το δικαίωμά μας», σημειώνεται και από την υπεύθυνη Παιδείας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, προμηνύοντας τη γενική στάση των φοιτητών σε περίπτωση εκμετάλλευσης του νέου νομοσχεδίου από τις διοικήσεις των πανεπιστημίων.

 

 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Προάσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας

 

tzela-plaisio

 

Σε κατάληψη της Νομικής Σχολής Αθηνών έχει προβεί ο φοιτητικός σύλλογος από την Πέμπτη 13/10, καθώς τη στιγμή που έχει ανοίξει η συζήτηση για περιορισμό των διδάκτρων των μεταπτυχιακών σπουδών, η Νομική αποφάσισε να τα επεκτείνει σε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα, ενώ μέχρι πέρυσι τελούσαν δωρεάν, εκτός από τα προγράμματα ενός τομέα της.
Η απόφαση για επιβολή διδάκτρων προκάλεσε την αντίδραση των φοιτητών, οι οποίοι βλέπουν το μέλλον τους όλο και πιο ζοφερό, αφού πέραν της υψηλής ανεργίας που έχουν να αντιμετωπίσουν, τώρα αποκλείονται και από το δικαίωμα στην εκπαίδευση, με τα οικονομικά της πλειονότητας να μην τους επιτρέπει την παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος με δίδακτρα. Δίπλωμα, όμως, που έχει καταστεί απαραίτητο πια για την είσοδο στην αγορά εργασίας.
Τη Δευτέρα, κάτω από την πίεση της κατάληψης, διεξήχθη Συνέλευση Τμήματος, το αρμόδιο όργανο αποφάσεων που αποτελείται από τον Κοσμήτορα της σχολής και εκπρόσωπους καθηγητές από κάθε τομέα, προκειμένου να συζητήσει για το φλέγον ζήτημα. Βάσει του νόμου Διαμαντοπούλου, οι φοιτητές έχουν αποκλειστεί από το όργανο, παρόλα αυτά παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα στη Συνέλευση, καθώς αποτελεί πάγιο αίτημα το δικαίωμα συμμετοχής τους στο όργανο που αποφασίζει για την ακαδημαϊκή τους ζωή.
«Αφού ενημερώσαμε τη Συνέλευση για τα αιτήματα της κατάληψης, δηλαδή την κατάργηση των διδάκτρων, η απάντηση που λάβαμε ήταν τελείως αδιάλλακτη», περιγράφει ο Ηλίας Αλεβίζος, μεταπτυχιακός φοιτητής της σχολής και μέλος της Αριστερής Ενότητας. Ο φοιτητικός σύλλογος, λοιπόν, προχώρησε εκ νέου σε γενική συνέλευση, όπου υπερψηφίστηκε το πλαίσιο του συντονιστικού κατάληψης, για συνέχειά της για μια ακόμα εβδομάδα.
Μετακύλιση των βαρών στους φοιτητές

Η αιτιολόγηση της επιβολής διδάκτρων από την πλευρά της σχολής γίνεται βάσει του ότι η χρηματοδότηση είναι ελλιπής και με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιστούν οι σπουδές. Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται από τους φοιτητές, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανάλυση για το ποια είναι τα λειτουργικά έξοδα που καλούνται να καλύψουν οι φοιτητές από την τσέπη τους, ούτε γιατί αποφασίστηκε να μπουν σε προγράμματα που λειτουργούσαν ήδη τόσο διάστημα, χωρίς να υπάρξει κάποια περικοπή κονδυλίου που να καθιστά ανέφικτη τη συνέχειά τους. Ενώ τονίζεται ότι οι υποτροφίες που δήθεν θα άρουν τους αποκλεισμούς, σύμφωνα με τη Συνέλευση Τμήματος, στην πραγματικότητα αφορούν μόνο τρεις ανά κατεύθυνση, αφήνοντας ένα τεράστιο αριθμό φοιτητών εκτός δεύτερου κύκλου σπουδών.
«Όντως υπάρχει ζήτημα υποχρηματοδότησης, και για αυτό αγωνιζόμαστε πάντα για αύξηση των δαπανών του κράτους για την Παιδεία. Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί τη μετακύλιση των βαρών στους φοιτητές. Πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την επιβολή διδάκτρων, αίτημα χρόνων κάποιων καθηγητών, προκειμένου να καταστεί το πανεπιστήμιο ανταγωνιστικό με το εξωτερικό, θέτοντάς το, δηλαδή, υπό τη λογική της επιχειρηματικότητας, αντί ως προσφορά του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης σε όλους», εξηγεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής.
Οι φοιτητές πρόκειται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι και τη Δευτέρα, όπου θα γίνει εκ νέου γενική συνέλευση του συλλόγου, με πρόθεση για παράταση της κατάληψης, αν η διοίκηση δεν έχει αλλάξει τη στάση της στο ζήτημα. Κατάληψη, βέβαια, δεν σημαίνει απλά κλειστή σχολή, αλλά ήδη οι φοιτητές έχουν προσπαθούν να την κάνουν ένα ζωντανό χώρο δράσης, με προβολές ταινιών, συμμετοχή στην αντιπολεμική-αντιφασιστική διαδήλωση της Παρασκευής και με τη διεξαγωγή αντι-μαθήματος τη Δευτέρα το απόγευμα, με τον καθηγητή κ. Καλτσώνη, μιλώντας για την «Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου», θέλοντας «να προσεγγίσουμε τη γνώση με ένα χειραφετιτικό στίγμα και όχι απλά τεχνοκρατικά».

 

Οικονομική στήριξη των φοιτητών και των νέων επιστημόνων

tzela2
Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε την Τρίτη 18/10 από την Ολομέλεια της Βουλής η σύσταση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Στόχος του ιδρύματος είναι να αναβαθμίσει την ποιοτική έρευνα στην Ελλάδα και την αξιοποίηση του νέου ανθρώπινου δυναμικού τους, μέσω της διαχείρισης της χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων που θα παράγονται από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας και των φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων τους.
«Δεν αποτελεί δαπάνη, αλλά επένδυση. Επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα, τους ανθρώπους», κατέληξε στην ομιλία του στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κ. Φωτάκης.
Η χρηματοδότηση που θα διαχειρίζεται προέρχεται από το νέο ΕΣΠΑ για την έρευνα και ήδη υπήρξε το πρώτο δείγμα γραφής του έργου του, με προδημοσίευση από το υπ. Παιδείας της προκήρυξης για υποτροφίες (1-30 Νοεμβρίου). Το πρόγραμμα αφορά ήδη υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ, στους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης 900 ευρώ το μήνα για διάστημα 3 χρόνων, με προϋπόθεση το ετήσιο εισόδημά τους από άλλες πηγές να μην ξεπερνάει τα 15.000 ευρώ το χρόνο. Οι αιτήσεις των υποψήφιων διδακτόρων, που δεν θα πρέπει να λαμβάνουν από αλλού χρηματοδότηση για την ίδια έρευνα, θα εξεταστούν από θεματικές επιτροπές που θα οριστούν για τον κάθε επιστημονικό κλάδο. Στο τέλος θα επιλεγούν συνολικά 256 δικαιούχοι.
Υποτροφίες, όμως, πρόκειται να λάβουν και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου η αναπληρώτρια υπουργός Σία Αναγνωστοπούλου. Οι υποτροφίες θα έχουν διάρκεια εννέα μηνών και θα είναι 500 ευρώ το μήνα για όσους διαμένουν εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας και 400 για όσους μένουν εντός. Οι δικαιούχοι πρόκειται να ανέλθουν στους 2.700
«Με το νέο πρόγραμμα υποτροφιών επιβραβεύονται οι θετικές επιδόσεις στα μαθήματα, με μοριοδότηση όσων φοιτητών αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να σπουδάσουν, χορηγώντας τροφεία ύψους περίπου 4.500 ευρώ το χρόνο», όπως τονίζει το υπ. Παιδείας στην «Εποχή», λαμβάνοντας υπόψη του το βασικό παράγοντα της οικονομικής δυνατότητας των φοιτητών και όχι απλά της αριστείας, όπως συνέβαινε παλαιότερα με το ΙΚΥ. Το εν λόγω ίδρυμα, άλλωστε, είχε διακόψει τη χορήγηση υποτροφιών από το 2013, ενώ και όταν δίνονταν, δίνονταν μόνο με γνώμονα τη βαθμολογία και το ποσό ανερχόταν στα 500 ευρώ περίπου το χρόνο.


Τζέλα Αλιπράντη
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet