ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εντείνονται οι διαφωνίες για τη διοίκηση

¢ðïøç õðïêáôáóôÞìáôïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÔåôÜñôç 8 ÓåðôÝìâñç 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές που έχει σε ό,τι αφορά την προεδρία της Εθνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχόμενου να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της τράπεζας. Αυτό αποφάσισε το γενικό συμβούλιό του βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, στη τελευταία συνεδρίαση ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα ανέφερε το ενδεχόμενο της έκτακτης συνέλευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας και του βασικού μετόχου, δηλαδή του ΤΧΣ ως εκπροσώπου του Δημοσίου, είναι καθοριστική.

Ο ίδιος, επίσης, καταψήφισε την εκλογή του Παναγιώτη Θωμόπουλου για τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕ.

Η άποψη του SSM (Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας), όπως έχει διατυπωθεί σε επιστολή του προς το ΤΧΣ, είναι ότι πρέπει να προκριθεί η συστημική ευστάθεια και άρα η επικράτηση μιας συμβιβαστικής λύσης και η παραπομπή των εξελίξεων στην τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας και όχι σε έκτακτη. Αυτό αποτελεί και θέση της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως είχε διατυπωθεί ευθύς εξαρχής.

Ο SSM θεωρεί ότι για λόγους συστημικής ευστάθειας, λοιπόν, το ΤΧΣ δεν πρέπει να καταθέσει αίτημα έκτακτης γενικής συνέλευσης αυτή τη στιγμή, αίροντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη του προς τα εκτελεστικά μέλη ή και το σύνολο του ΔΣ της Εθνικής.

Διατυπώνει μια σύσταση, που κανονικά θα ήταν καταλυτική, αφού αποτελεί τον επόπτη του συστήματος. Άρα, έχει βαρύνουσα άποψη όταν επισημαίνει ότι οι αιτιάσεις του ΤΧΣ, ως βασικού μετόχου, θα ήταν σκόπιμο να συζητηθούν σε επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα στην τακτική συνέλευση, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2017.

 

Κάλυψη αγνώστου προελεύσεως

 

Σταθερή, εν τω μεταξύ, είναι η θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής, Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης. Όπως, επίσης, σταθερές είναι και οι πιέσεις στο πρόσωπό του από την κυβέρνηση. Άγνωστο από πού αντλεί, λοιπόν, αυτή την αίσθηση κάλυψης και αν ενθαρρύνεται από κύκλους της προηγούμενης ηγεσίας, η οποία είχε συμφωνήσει με την εκλογή του.

Μια έκτακτη συνέλευση, πάντως, θα ενέτεινε την κρίση, πλήττοντας το σύστημα και την τράπεζα, ενώ και η λύση της «υπό προθεσμίας» διοίκησης, στην οποία επικρέμεται η μήνις του βασικού μετόχου, για τους επόμενους οκτώ περίπου μήνες, είναι προβληματική.

Αύριο, Δευτέρα, συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ με το ζήτημα της Εθνικής να βρίσκεται χαμηλά στην ατζέντα. Κατά ορισμένες πληροφορίες το ΤΧΣ περιμένει από τον Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, το διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής, να παρουσιάσει μια πρόταση εκτόνωσης. Αναφέρεται ότι θα επανέλθει το θέμα Τσιτσιράγκου, που ήταν ο έτερος διεκδικητής για τη θέση του προέδρου της Εθνικής, που ήδη έχει αναλάβει ο Π. Θωμόπουλος.
Για την ακρίβεια, εξετάζεται εντός διαστήματος 2-3 μηνών να επανέλθει η πρόταση ο κ. Τσιτσιράγκος να αναλάβει πρόεδρος της Εθνικής τράπεζας.
Στο εσωτερικό του Ταμείου λέγεται ότι «προετοιμαζόμαστε», αλλά άλλοι θεωρούν ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις έως την τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής τον Μάιο του 2017. Είναι δύσκολο, εκτός των άλλων, να βρεθεί και αντικαταστάτης του διευθύνοντα συμβούλου άμεσα, ενώ μέχρι τότε μπορεί. Διαφέρει, όμως, το ζήτημα ως προ τον πρόεδρο, ο οποίος, πολύ πιθανόν θα αντικατασταθεί ενωρίτερα.

Ο τραπεζικός

 

 

 
Πρόσφατα άρθρα ( Οικονομία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet