gue-hrisogonos

Του Κώστα Χρυσόγονου

Τα τελευταία χρόνια, υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και εξαιτίας της δικαιολογημένης κριτικής που δέχθηκε η δομή των θεσμικών οργάνων και η λειτουργία γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσεται μια αρνητική στάση των πολιτών και έναντι των δράσεων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Παρά τις αρνητικές συγκυρίες, οι ευρωβουλευτές καλούμαστε να διαχειριστούμε ζητήματα τα οποία συχνά δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δημιουργούν όμως το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηριχθούν σημαντικές νομοθετικές προτάσεις, αλλά και πολιτικές αποφάσεις στο εσωτερικό των κρατών-μελών της ΕΕ. Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φέρνει στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής επικαιρότητας προτάσεις σχετικές, μεταξύ άλλων, με την καταπολέμηση της διαφθοράς, της προώθησης της ισότητας ή ακόμα και της αντιμετώπισης των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων των οποίων οι προεκτάσεις αγγίζουν την κοινωνία σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, αλλά ακόμη και περιβαλλοντικό.

Ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια σε οικονομικές δραστηριότητες

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της υπάρχουσας οδηγίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία έρχεται σε μια εποχή όπου όλοι έχουμε πλέον αντιληφθεί τους κινδύνους που απορρέουν από μια ανεπαρκώς ρυθμισμένη χρηματοπιστωτική αγορά. Η πρωτοφανής κρίση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα μέλη της Ευρωζώνης, έφερε στο προσκήνιο τη διαφθορά και την αδιαφάνεια, οι οποίες δικαίως αποτυπώθηκαν στη συλλογική μνήμη ως καίριες αιτίες αποτυχίας των εθνικών οικονομιών σε μια σειρά ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Οι αποκαλύψεις στις υποθέσεις SwissLeaks, LuxLeaks και των «εγγράφων του Παναμά», που αποτελούν μεμονωμένες εκδηλώσεις ενός παγκόσμιου φαινομένου, επιβεβαιώνουν στην πράξη την αναγκαιότητα για μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδιαίτερα στην Ευρώπη όπου υπάρχει εντατική οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς περισσότεροι κίνδυνοι ανάπτυξης παράνομων δραστηριοτήτων. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τις επιπλέον δυνατότητες διαδικτυακών συναλλαγών και μεταφοράς χρημάτων, οι οποίες δημιουργούνται χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, καθίσταται προφανής η ανάγκη θέσπισης κοινών κανόνων για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, ώστε να ελεγχθεί η διασυνοριακή (και όχι μόνο) κυκλοφορία χρήματος, με στόχο την παρεμπόδιση αξιόποινων πράξεων.
Καλούμαστε λοιπόν να βρούμε την απαραίτητη ισορροπία με στόχο τη θέσπιση αξιόπιστων ελέγχων για τον περιορισμό οικονομικών ατασθαλιών που συχνά συνδέονται με το κοινό έγκλημα ή ακόμη και με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, με παράλληλο όμως σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, της προστασίας του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων. Η θέση της επιτροπής νομικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να συζητηθεί, με εισηγητή τον γράφοντα, στις 28 Νοεμβρίου, προτού εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Ως επιμέρους τμήμα της όμως, η έκθεση για την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συζητήθηκε στο πλαίσιο της επιτροπής νομικών υποθέσεων στις 8 Νοεμβρίου και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας το 86% των θετικών ψήφων ως δείγμα της ευρύτερης αποδοχής των Ευρωβουλευτών σχετικά με την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων κανόνων.

Επικαιροποίηση κανόνων για ζημίες από υπεράκτια ατυχήματα

Μια άλλη σημαντική θεματική, είναι η επικαιροποίηση και αναβάθμιση των κανόνων που διέπουν τις ευθύνες των εταιριών για ζημίες από υπεράκτια ατυχήματα κατά την αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων πηγών ενέργειας. Τούτο έχει ιδιαίτερη επικαιρότητα για την Κύπρο, όπου ήδη διαπιστώθηκε η ύπαρξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αλλά και την Ελλάδα, αφού ελπίζεται πως οι επικείμενες έρευνες στο Ιόνιο πέλαγος και στη Μεσόγειο νοτίως της Κρήτης μπορεί να αποδώσουν καρπούς. Η ανάγκη παροχής αναπτυξιακής ώθησης στην οικονομία περιλαμβάνει και την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου. Οφείλουμε όμως να θεσπίσουμε συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν συνολικά το φάσμα των δραστηριοτήτων αυτών, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση ατυχημάτων με περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις.
Προκύπτουν λοιπόν συγκεκριμένα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε. Πρώτον, ποιος είναι υπεύθυνος, για τι είδους ζημίες και απώλειες έναντι τίνος· δεύτερον, ποιος ο τρόπος διασφάλισης ότι τα υπεύθυνα μέρη διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομική ικανότητα για να παράσχουν δίκαιη αποζημίωση για τη ζημία και απώλεια για την οποία ευθύνονται· και τρίτον, ποιος ο τρόπος εκταμίευσης της αποζημίωσης ώστε να φθάσει γρήγορα στους νομίμως ενάγοντες και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι διάχυσης των επιπτώσεων στην ευρύτερη οικονομία. Αυτά, εφόσον απαντηθούν επαρκώς, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς ένα σταθερότερο και αυστηρότερο πλαίσιο θα υποχρεώσει επιχειρήσεις και εταιρικά σχήματα να προσαρμόσουν τις δυνατότητές τους, ώστε να ανταποκρίνονται σε δικλείδες ασφαλείας αλλά και σε συγκεκριμένα οικονομικά πρότυπα. Έτσι θα αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος, όταν και παρατηρούνταν φαινόμενα αδυναμίας κάλυψης υποχρεώσεων από την πλευρά των εταιριών. Ο φάκελος για τις ευθύνες των εταιριών για ζημίες από υπεράκτια ατυχήματα, στον οποίο ήμουν εισηγητής, έχει ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ πρόκειται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια στις αρχές του Δεκέμβρη.
Παρότι λοιπόν τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα και ανισορροπίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί και πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για όλα τα κράτη-μέλη και για εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, αποτελώντας ουσιαστικά τον δημοκρατικότερο εκ των ευρωπαϊκών θεσμών. Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του θα μπορούσε να αυξήσει τη νομιμοποίηση της Ένωσης και να συμβάλει στην ανάσχεση των διαλυτικών τάσεων που την απειλούν.
Πρόσφατα άρθρα ( Πολιτική )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet