anoixti-poli

Οι επιφυλάξεις και η αντίθεσή μας στη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών του δήμου Αθηναίων, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν ακόμα και μέσα στο μικρό διάστημα που λειτουργούν οι δύο ενιαίες σχολικές επιτροπές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
Οι υποσχέσεις της αντιδημάρχου Παιδείας για στελέχωση των επιτροπών με εξειδικευμένο προσωπικό του δήμου δεν τηρήθηκαν. Δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και ο λογιστής που θα χρησιμοποιήσει η σχολική επιτροπή θα πληρώνεται από την ίδια τη σχολική επιτροπή, δηλαδή με χρήματα που έπρεπε να δοθούν στα σχολεία.
Μέχρι στιγμής, η επιτροπή δεν έχει καθορίσει ακόμα ούτε ποιο ποσοστό των χρημάτων θα αποδίδει στα σχολεία και ποιο ποσοστό θα κρατά για τα λειτουργικά της έξοδα. Δεν έχουν αποδοθεί χρήματα στα σχολεία σύμφωνα με τον αλγόριθμο που προβλέπει ο νόμος. Αντ’ αυτού δόθηκαν μόνο 500 ευρώ στα σχολεία που εμφάνιζαν στο βιβλιάριο υπόλοιπο, μικρότερο από 700 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο αμείφθηκε η «σπάταλη» διαχείριση των οικονομικών κάποιων σχολείων, έναντι μιας πιο χρηστής και μετρημένης διαχείρισης (ή μήπως ευνοήθηκαν οι «ενήμεροι» διευθυντές των σχολείων που γνώριζαν;).
Αφήνοντας τα σχολεία χωρίς ένα σημαντικό ποσό (το οποίο γνωρίζουν τι θα καλύπτει και για πόσο χρόνο), τα αιτήματα των σχολείων που φθάνουν στη σχολική επιτροπή είναι επόμενο να είναι υπερβολικά πολλά. Ο όγκος της ενασχόλησης και διεκπεραίωσης είναι τεράστιος και τα μέλη δεν έχουν τον χρόνο να ενημερωθούν αναλυτικά. Δημιουργείται, έτσι, μια χαοτική κατάσταση και μια ατμόσφαιρα αδιαφάνειας, τελικά, για το τι εισπράττει κάθε σχολείο. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι πρόσφορο για την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, εξυπηρετήσεων και δημόσιων σχέσεων.

Αδιαφάνεια και γραφειοκρατία

Ταυτόχρονα, οι υποχρεώσεις των διευθυντών απέναντι στην επιτροπή αυξήθηκαν. Ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για το πλήθος και το είδος των πυροσβεστήρων, το μέσο χρόνο ομιλίας στα τηλέφωνα του σχολείου και τις χρεώσεις, τους τεχνικούς που χρησιμοποιούνται για τις επισκευές φωτοτυπικών, υπολογιστών, δικτύων και πλήθος άλλες λεπτομέρειες, ώστε τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπιστούν ενιαία και κεντρικά. Αυτά είναι πρώτα δείγματα της υπερσυγκέντρωσης που θα προκύψει, έτσι ώστε κάθε σχολείο να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, οι οποίες θα επιλεγούν κεντρικά.
Αναμένεται να τοποθετηθεί το περίφημο λογισμικό, μέσω του οποίου ο διευθυντής θα απευθύνει τα αιτήματα, γεγονός που θα αυξήσει την (εκσυγχρονισμένη και ηλεκτρονική…) γραφειοκρατία και θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο την κάθε σχολική μονάδα από το κέντρο λήψης της απόφασης. Η αντίληψη της αντιδημάρχου είναι ότι το λογισμικό θα λύσει όλα τα προβλήματα, ωσάν από μόνο του το λογισμικό θα σήμαινε και ικανοποίηση των αιτημάτων.
Παράλληλα, οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου που θα έπρεπε να εξυπηρετούν τα σχολεία υπολειτουργούν (υπάρχει για παράδειγμα, μόνο ένα συνεργείο απεντόμωσης με ένα αυτοκίνητο) και αντί να επιδιωχθεί η αναβάθμισή τους, ο δήμος φαίνεται να προκρίνει τις υπηρεσίες ιδιωτών, κεντρικά επιλεγμένων, που υποτίθεται θα λύσουν πιο γρήγορα τα πραγματικά επείγοντα ζητήματα των σχολείων.
Όπως ήδη διαφαίνεται, με κριτήριο ή πρόσχημα την εξοικονόμηση πόρων, τα σχολεία «συμφέρει» να αντιμετωπίζονται ως «ένα» και οι ιδιαίτερες ανάγκες, ή η όποια αυτονομία και αυτοδιαχείριση του σχολείου, θα περιοριστούν ακόμα πιο δραματικά, γεγονός το οποίο είχαμε προβλέψει και στο οποίο είχαμε αντιταχθεί εξαρχής.
Με την έννοια αυτή, οι εκφρασμένες απόψεις αντιδημάρχων για άσκηση από μέρους του δήμου Αθηναίων εκπαιδευτικής πολιτικής (sic), έχουν δυστυχώς περιεχόμενο συγκεκριμένου προσανατολισμού.

Ανοιχτή Πόλη
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet