Αλλαγές στην αυτοδιοίκηση με ουσιαστικό διάλογο

ÁÈÇÍÁ-Ï Êþóôáò ÐïõëÜêçò  õðåýèõíïò äçìïóêïðÞóåùí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.(EUROKINISSI-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)

Τη συνέντευξη πήρε ο Πέτρος Ζούνης

Κύριε γενικέ δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της επιτροπής, που συγκροτήθηκε από το υπουργείο σας, για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσατε να μας πείτε δυο λόγια για τη δομή και τη φιλοσοφία τους;

Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες το έργο της επιτροπής, που είχε αναλάβει να κάνει προτάσεις για τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, και οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε, παραδόθηκαν στη δημοσιότητα και στον υπουργό Σκουρλέτη. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ενώ έχουν γίνει δύο μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια, Καποδίστριας και Καλλικράτης, δεν είχε γίνει καμία αποτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών των παρεμβάσεων. Και επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές δεν είχαν καμία κοινωνική και δημοκρατική νομιμοποίηση. Εμείς επιδιώξαμε, με τη συγκρότηση μιας πολύ ευρείας επιτροπής όπου συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αυτοδιοίκησης, να δούμε τα προβλήματα, τις αδυναμίες και να διερευνήσουμε ένα νέο μοντέλο που θα επαναοριοθετεί τις αρμοδιότητες κράτους και αυτοδιοίκησης και θα ενισχύει την τοπική δημοκρατία.
Επίσης θέσαμε το ερώτημα: πρέπει να αλλάξει ο Καλλικράτης; Και καταλήξαμε σε θετική απάντηση για τους παρακάτω λόγους. Το ισχύον σύστημα στηρίζεται στον ασφυκτικό έλεγχο από το κράτος,και, ταυτόχρονα, σε μία νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και φιλοσοφία. Συρρίκνωσε τους δήμους, συνέχισε το έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας και αντιμετώπισε ισοπεδωτικά όλους τους δήμους -ορεινούς, νησιωτικούς, πόλεις, πρωτεύουσες κλπ– χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της χώρας. Στη δική μας πρόταση, επιδιώξαμε να προσεγγίσουμε τις λύσεις με βάση τα αιτήματα της κοινωνίας για περισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα στα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη.
Με βάση τα παραπάνω, κατ’ αρχάς, επανασχεδιάζουμε τους θεσμούς ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, με στόχο να δημιουργηθούν ισχυρές τοπικές δομές, στο εσωτερικό κάθε δήμου, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των θεσμών άμεσης κοινωνικής συμμετοχής, να ενισχύσουμε το αίσθημα εγγύτητας των πολιτών προς το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων, προτείνεται η αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές, εισάγεται το σύστημα της απλής αναλογικής, διατηρείται ο θεσμός του δημάρχου και του περιφερειάρχη που θα εκλέγονται ως επικεφαλής συνδυασμών, αν χρειαστεί και σε δεύτερο γύρο. Επίσης προτείνεται νέο, δημοκρατικό, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα οικονομικής διαχείρισης, που εξασφαλίζει οικονομική βιωσιμότητα χωρίς να παραβιάζει την αυτοτέλειά των ΟΤΑ. Εισάγουμε διαδικασίες συμμετοχικής κατάρτισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, ενώ παράλληλα αλλάζουμε τον τρόπο κατανομής της κρατικής επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο κόστος λειτουργίας ενός δήμου και επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη μείωση των ανισοτήτων και τη στήριξη των μικρών και μειονεκτούντων ΟΤΑ.

Η απλή αναλογική

Από κάποιο σημείο και μετά, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ αποχώρησαν από την επιτροπή και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ακούστηκαν πρωτόγνωρα πράγματα για μέτωπο κατά της κυβέρνησης και μάλιστα με στόχο την ανατροπή τους. Τι ακριβώς συνέβη;

Η εισαγωγή του συστήματος της απλής αναλογικής στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση, αποτέλεσε «κόκκινο πανί» για τις ηγεσίες της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, αν και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι -ανεξαρτήτως απόψεων– η αντιπροσωπεία της ΕΝΠΕ σεβάστηκε το θεσμικό της ρόλο και παρέμεινε στην επιτροπή μέχρι τέλους, σε αντίθεση με την ΚΕΔΕ που προτίμησε να απέχει και να σχολιάζει μέσω ανακοινώσεων, φτάνοντας μέχρι και σε απαράδεκτες προσωπικές επιθέσεις προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ. Εμείς ως αριστερά χρόνια τώρα παλεύουμε για την απλή αναλογική. Όχι μόνο γιατί είναι δικαιότερο σύστημα, αλλά γιατί εισάγει την κουλτούρα της συναίνεσης, της συνεργασίας και κυρίως της εκπροσώπησης όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Και είναι κάτι που ουδέποτε κρύψαμε, αφού αποτελούσε κεντρικό σημείο των προγραμματικών δηλώσεων της σημερινής κυβέρνησης, που ήδη υλοποιήσαμε με την ψήφιση της απλής αναλογικής το περασμένο καλοκαίρι σε εθνικό επίπεδο, άρα δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα «αιφνιδιασμού». Άλλωστε, είναι λάθος κατά τη γνώμη μου η ταύτιση των δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιδιώξεις συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Πολύ δε περισσότερο όταν επιλογές τέτοιου τύπου δεν έχουν και τη στήριξη του σώματος των αιρετών, αφού οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους ή την παράταξή τους. Ανεξάρτητα, όμως, απ’ όλα αυτά εμείς θα επιμείνουμε στο διάλογο. Θα επιδιώξουμε την άμεση επαφή με όλες τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, με τους αιρετούς στους δήμους και στις περιφέρειες και ελπίζουμε ότι και οι ενώσεις της αυτοδιοίκησης θα κατανοήσουν ότι ο διάλογος είναι αυτός που βοηθάει στην επίλυση των όποιων προβλημάτων και όχι η τυφλή σύγκρουση. Έχουμε δημάρχους που στον πρώτο γύρο η παράταξή τους πήρε 18-20% και κατέχουν το 60% στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι αυτή δημοκρατική εκπροσώπηση; Η εκπροσώπηση όλων των αυτοδιοικητικών δυνάμεων, των κινημάτων, των τοπικών κινήσεων και η σύνθεση, η σύγκλιση ιδεών και απόψεων είναι αυτό που προάγει την δημοκρατία και αυτό το εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι αυτή που δημιουργεί πραγματικές πλειοψηφίες και στο κοινωνικό και στο πολιτικό επίπεδο.


Θα χρειαστεί, όμως, να γίνουν πολλές αλλαγές και στο θεσμικό πλαίσιο, όπως στον Κώδικα Δήμων, γιατί είναι προσαρμοσμένος στο πλειοψηφικό σύστημα.

Το θέμα της απλής αναλογικής είναι βαθύτατα πολιτικό και όχι τεχνοκρατικό. Επίσης,πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της αναλογικής στο κοινοβούλιο και της αναλογικής στην αυτοδιοίκηση. Στο κοινοβούλιο υπάρχει η αρχή της δεδηλωμένης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παίζει ρόλο κλπ. Στην αυτοδιοίκηση τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σήμερα υπάρχουν δήμαρχοι που δεν έχουν πλειοψηφία, γιατί διασπάστηκε για διάφορους λόγους. Οι δήμοι, όμως, λειτουργούν. Βεβαίως όπου χρειάζεται, θα γίνουν αλλαγές που θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους. Άλλωστε, όλο το σημερινό θεσμικό πλαίσιο είναι δομημένο πάνω στην πλειοψηφική λογική και εννοείται ότι θα το αλλάξουμε. Γι’ αυτό και η πρότασή μας περιλαμβάνει και συνολικές αλλαγές στο σύστημα διοίκησης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

Ευρεία διαβούλευση

Η επιτροπή παρέδωσε περίπου 450 σελίδες εισήγηση. Τι προβλέπεται από δω κι εμπρός, ποια διαδικασία θα ακολουθήσει το υπουργείο;
Από την επιτροπή κατατέθηκαν στον υπουργό προτάσεις που αφορούν όλο το πλέγμα των αυτοδιοικητικών ζητημάτων. Ο υπουργός θα τις αξιολογήσει και θα καταλήξει στην τελική πρόταση της κυβέρνησης, επί της οποίας θα ακολουθηθεί μια διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και δημοκρατικός διάλογος με φορείς και κόμματα, πριν καταρτιστεί το τελικό νομοσχέδιο, που θα πάει στη βουλή για ψήφιση. Θέλουμε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Πρόσφατα άρθρα ( Πολιτική )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet