vereli
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη 25 Απριλίου, τον πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Ο πυλώνας αφορά είκοσι βασικές αρχές και δικαιώματα που θα προωθήσουν «την καλή λειτουργία και τη δίκαιη διάσταση των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας», σύμφωνα με το δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα. Ο πυλώνας αυτός βρίσκεται υπό συζήτηση από το Μάρτιο του προηγούμενου έτους και θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένος τον Νοέμβριο του 2017. Ως τότε η Επιτροπή θα συζητά με τις εθνικές αρχές και τους εταίρους σχετικά με το περιεχόμενο και το ρόλο του. Η βασική φιλοσοφία, όπως παρουσιάζεται γύρω από αυτές τις αρχικές  -και αρκετά γενικές- προτάσεις, είναι η επίτευξη καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας στην Ευρώπη και συγκεκριμένα αφορά τη ζώνη του ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η εφαρμογή από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, εφόσον το επιθυμούν.
Τις εργασίες για την κατάρτιση του πυλώνα ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Βάλντις Ντομπρόφσκις και τη Μαριάν Τίσσεν, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στον πυλώνα αναφέρονται εκ νέου δικαιώματα που είναι ήδη μέρος του ενωσιακού και διεθνούς νομικού κεκτημένου, αλλά με ορισμένες συμπληρώσεις. Βασικοί άξονες είναι «οι ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, καθώς και η διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτήν από όλους, πέρα από έμφυλα και φυλετικά κριτήρια, οι δίκαιες συνθήκες εργασίας, η κοινωνική προστασία και η ένταξη στην κοινωνία».

Οι αντικρουόμενες έννοιες

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, «οι προτάσεις που εμπεριέχονται στον πυλώνα έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας, συμβαδίζοντας παράλληλα με τις όποιες κοινωνικές μεταβολές, ώστε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση για μια άκρως ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς». Παρότι το κύριο βάρος δίνεται στο κοινωνικό αντίκτυπο και χαρακτήρα αυτών των προτάσεων, δεν παραλείπεται η λέξη «ανταγωνισμός» όσον αφορά την οικονομία των χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο επιθυμεί να συνδυάσει με την «πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο». Τα μέτρα που αναφέρονται στον πυλώνα είναι ένας συνδυασμός νομοθετικών, και μη, μέτρων που έχουν να κάνουν με την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά δικαιώματα. Όλες οι βασικές αρχές που διαπνέουν τη φιλοσοφία της ΕΕ στα εργασιακά βρίσκονται εδώ, και ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι δεν θέτει όλα τα θέματα σε διαβούλευση, αλλά αφήνει μεγάλο περιθώριο στην ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους, όπως για παράδειγμα το θέμα του κατώτατου μισθού, που δεν οριοθετείται με κάποιο τρόπο.
Τα πλέον φλέγοντα είναι τα νομοθετικά μέτρα που επιθυμεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόθεσή της είναι να επικαιροποιήσει το ισχύον νομικό πλαίσιο στον τομέα των οικογενειακών αδειών με ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις. Η πρόταση για εξισορρόπηση της οικογενειακής ζωής και εργασίας για γονείς, κηδεμόνες και προστάτες ατόμων με ειδικές ανάγκες εμπεριέχει: την εισήγηση της άδειας πατρότητας, τουλάχιστον δέκα εργάσιμες μέρες άδειας για τους πατέρες, περίπου την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, με πληρωμή αντίστοιχη της άδειας για λόγους υγείας. Επιπλέον ενίσχυση της άδειας του πατέρα με τετράμηνη περίοδο με αποζημίωση, αλλά χωρίς να γίνεται μεταφορά της άδειας από τον ένα γονιό στον άλλο. Οι γονείς θα έχουν επίσης το δικαίωμα να πάρουν άδεια με ευέλικτο τρόπο. Το ηλικιακό όριο μέχρι το οποίο θα μπορούν να πάρουν άδεια για το παιδί θα αυξηθεί από τα 8 έτη στα 12. Επιπροσθέτως θα εισηγηθεί η άδεια για όσους φροντίζουν συγγενή με κάποια ασθένεια. Θα μπορούν να παίρνουν άδεια για το λόγο αυτό 5 μέρες τον χρόνο με αποζημίωση.

Πρόσχημα για καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων

Επιχειρείται, όμως, και μια επέκταση στον εργασιακό τομέα όσον αφορά τις οικογένειες. Εισάγεται μέσα από τις προτάσεις του πυλώνα η μερική απασχόληση στους γονείς παιδιών μέχρι 12 ετών και όσους φροντίζουν συγγενή με ασθένεια ή ειδικές ανάγκες. Η ρύθμιση προβλέπει «δικαίωμα» των γονιών να συμφωνήσουν με τον εργοδότη «ευέλικτη απασχόληση» με μειωμένο ή ευέλικτο ωράριο, ευελιξία στον χώρο παροχής εργασίας, κάτι το οποίο φυσικά συνεπάγεται και αντίστοιχη μείωση αποδοχών και άλλων παροχών.
Όσον αφορά το μέτρο αυτό η ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνα Κούνεβα, παρέμβη στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τα κοινωνικά δικαιώματα, σχολιάζοντας την πρόθεση της Κομισιόν για «εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» ως ένα πρόσχημα για να εργαστούν με μερική απασχόληση και μειωμένες αποδοχές κοινωνικές ομάδες που επωμίζονται μεγάλα βάρη, με στόχο να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική η αγορά. Όλα αυτά τη στιγμή που, όπως σημειώνει η ίδια, «η μερική απασχόληση έχει εκτοξευθεί πάνω από το 20% σε όλη την ΕΕ, ενώ σε ορισμένες χώρες αγγίζει και το 50%, εξέλιξη που φυσικά δεν έχει την παραμικρή σχέση με τις ανάγκες των γονέων και των οικογενειών τους, αλλά με τη μείωση του εργατικού κόστους για τους εργοδότες». Σε ανακοίνωσή της, η Κ. Κούνεβα υπενθυμίζει ότι ένα χρόνο πριν η Κομισιόν απέσυρε Οδηγία για επέκταση της άδειας μητρότητας  (τοκετού) στις 20 εβδομάδες, από τις 16 που ισχύουν μέχρι σήμερα, λόγω της άρνησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμφωνήσει και τονίζει την ανάγκη να επανέλθει προς διαβούλευση η συγκεκριμένη πρόταση. Επίσης, η ευρωβουλεύτρια συντάσσεται με τη θέσπιση της άδειας πατρότητας, τη μείωση ωραρίου, χωρίς μείωση μισθών όμως, και παράλληλα την ενίσχυση και επέκταση των δομών για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.
Σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση η Κομισιόν ξεκινά μια συμβουλευτική με τους κοινωνικούς εταίρους για να ορίσει νέους κανόνες στον τομέα, με σκοπό να εντάξει πέρα από τους συμβασιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους και όσους βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με την παρουσίαση του πυλώνα, η επιχειρηματικότητα και η αυτο-απασχόληση θα προωθηθούν, όπως και η επαγγελματική κινητικότητα. Θα γίνει μια προσπάθεια παρεμπόδισης των εργασιακών σχέσεων που καθορίζονται από συνθήκες αβεβαιότητας, συμπεριλαμβάνοντας την απαγόρευση της παράβασης των άτυπων συμβάσεων. Στο θέμα της μισθοδοσίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει κάτι νέο, αλλά την απρόσκοπτη συνέχιση των πρακτικών κάθε κράτους-μέλους «με σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων». Επιπλέον, στο κάθε κράτος-μέλος επαφίεται και η πολιτική που θα ακολουθήσει σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων, τις παροχές σε όποιο επίπεδο, καθώς και τις άδειες πατρότητας και μητρότητας. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα θέτει κάποιο κατώτατο επιτρεπτό όριο σε όλα αυτά, ώστε να διασφαλίσει τον κάθε εργαζόμενο πολίτη της. Η Ευρώπη επίσης παύει χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων που αφορούν την ανταλλαγή πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού και των αθλημάτων ανάμεσα στα κράτη-μέλη της, άρα θα διακοπούν ή θα υποστηρίζονται από τις αρχές του κάθε κράτους. Στον κοινωνικό τομέα η λογική που προωθείται δεν είναι αυτή της παρέμβασης μιας κεντρικής αρχής μέσα στην ΕΕ, αλλά αντιθέτως αφορά το κάθε κράτος ξεχωριστά, με αποφάσεις που θα παρθούν σε εθνικό επίπεδο.

Όλγα Βερελή
Πρόσφατα άρθρα ( Διεθνή )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet