Πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων κριτικής των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, CETA (EE-Kαναδά), TTIP (EE-HΠΑ), TISA, και άλλων 44 συμφωνιών της ΕΕ με αντίστοιχες χώρες του κόσμου, πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαΐου στις Βρυξέλλες.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 114 εκπρόσωποι φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, αγροτών, εργαζομένων και αυτοδιοίκησης από τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελληνικό κίνημα φορέων και πολιτών «STOP CETA, TTIP, TISA» εκπροσώπησε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής,  Εμμανουήλ Γιώργος.

Ως σημαντικές επιτυχίες του πανευρωπαϊκού κινήματος εκτιμήθηκαν:
1) H συγκέντρωση και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 εκατομμυρίων υπογραφών ευρωπαίων πολιτών, που διεκδικούν διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και υπεράσπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κατακτήσεων της Ευρώπης, καθώς και η δικαίωση του αγώνα με την πρόσφατη απόφαση του Γενικού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που αναγνωρίζει το δικαίωμα γνώμης των ευρωπαίων πολιτών, ενάντια στην απορριπτική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2) Η ανάπτυξη του αγώνα των 151 ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών που κήρυξαν τις περιοχές τους ελεύθερες από τις διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες, που ιδιωτικοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διαχείρισης των νερών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
3) Η ανάπτυξη των αγώνων ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων, που διεκδικούν την υπεράσπιση της κοινοτικής αρχής της προφύλαξης, την προστασία των ΠΟΠ και βιολογικών προϊόντων και πολιτικές τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, ενάντια στην καλλιέργεια και εμπορία μεταλλαγμένων και ορμονούχων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.
4) Η μη εφαρμογή των εταιρικών δικαστηρίων των πολυεθνικών εταιρειών κατά την προσωρινή εφαρμογή της CETA από 1-7-2017 έως 30-6-2020, έως ότου εκδικαστεί η νομιμότητα και η συμβατότητά τους με τις ευρωπαϊκές συνθήκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
5) Η αναγνώριση από την ΕΕ, υπό την πίεση του κινήματος, ότι οι διεθνείς εμπορικές συνθήκες της ΕΕ εμπίπτουν στο άρθρο 4 της Συνθήκης της Λισαβόνας και είναι μικτής αρμοδιότητας της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.
6) Η δημιουργία και ο δημόσιος διάλογος του Προοδευτικού Φόρουμ των συνεργαζόμενων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Πρασίνων, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ριζοσπαστών Σοσιαλιστών και δημοκρατών.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση εναλλακτικής δημοκρατικής στρατηγικής της Ευρώπης για διεκδίκηση όρων δίκαιου εμπορίου και για αντιμετώπιση των ελίτ του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς.

Τα μέλη του κινήματος δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον κοινό αγώνα τους στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Δικτύου συνεργαζόμενων φορέων «Seattle to Brussels (S2B)», διεκδικώντας  ένα εμπόριο που δεν θα στοχεύει στην κερδοσκοπία των πολυεθνικών, αλλά στη διασφάλιση εργασίας για όλους, σε ένα δίκαιο και προοδευτικό φορολογικό σύστημα, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, η εμπορική πολιτική πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, τις συμφωνίες για τη βιοποικιλότητα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Διεκδικούμε:
Α) Ένα δίκαιο και διαφανές πολυμερές διεθνές εμπόριο σεβασμού του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της αυτοδιοίκησης και των κοινοβουλίων και με συντονισμό μας με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.
Β) Tη μη έγκριση της CETA από τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών της ΕΕ.
Γ) Mια  δημοκρατική Ευρώπη  της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Δ) Υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών παραγωγικών και καταναλωτικών  προτύπων.

Πανελλαδικό Δίκτυο Φορέων και Πολιτών «STOP CETA, TTIP, TISA»
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet