universse2

Σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες του 4ου πανευρωπαϊκού συνεδρίου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τον τίτλο «UniverSSE2017», που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ξεδίπλωσε τον κόσμο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Για ένα τριήμερο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο φιλοξένησε τις εργασίες ενός συνεδρίου για το σχετικά καινούργιο για την ελληνική κοινωνία πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) σε μια πανευρωπαϊκή συνάντηση που πραγματοποιείται για τέταρτη φορά. Αφορμή για τη συνάντηση αυτή ήταν η πραγματοποίηση στην Αθήνα της ετήσια συνέλευσης της πανευρωπαϊκής δικτύωσης για την κοινωνική οικονομία, RIPESS, στην οποία συμμετέχουν εθνικές και τομεακές δικτυώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν αποστολές από 50 περίπου χώρες πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το πρωί σε μια διαδικασία ανοιχτή σε όλους, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η πολιτικής της δικτύωσης για τον επόμενο χρόνο. Σε συνεργασία με την πανευρωπαϊκή δικτύωση το πανευρωπαϊκό συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την ελληνική οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τα ακόλουθα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο: Dock – Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία, Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, Συντονισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αθήνας, Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων, Εφημερίδα των Συντακτών, Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, και Λαϊκό Πανεπιστήμιο για την Κ.ΑΛ.Ο. Το μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου και μέλος του Συντονιστικού Αλληλέγγυων Σχολείων μέσω του αντίστοιχου σχολείου της Μεσοποταμίας, Χρήστος Κορολής, επισημαίνει στην «Εποχή» ότι στόχος του συνεδρίου «δεν είναι μόνο η ανταλλαγή εμπειριών, αλλά η ανάδυση ενός κοινού οράματος, που θα περιλαμβάνει την αμφισβήτηση παλιών μοντέλων και τη δημιουργία νέων εργαλείων και τρόπων συνεργασίας, την ανάδειξη του ζητήματος της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης και την ανάδειξη μιας αθέατης οικονομικής παραγωγής μέσα από, παραδείγματος χάριν, τα αχρήματα δίκτυα».
Το συνέδριο αυτό σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα είναι το πρώτο που προσπάθησε να καταπιαστεί με το ζήτημα της ΚΑΛΟ με όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Έρχεται, δε, ως το επόμενο φυσιολογικό βήμα σε μια διαδικασία ωρίμανσης της Κ.ΑΛ.Ο στην ελληνική πραγματικότητα. Τα εγχειρήματα της Κ.ΑΛ.Ο έχουν στην Ελλάδα μια ιστορία που είναι συνυφασμένη με τα χρόνια της κρίσης. «Βρισκόμαστε σε περίοδο κινηματικής ύφεσης» αναφέρει ο κ. Κορολής, «το 2015 υπήρχε μια προσδοκία πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα που έφερε κοντά σε συλλογικότητες έναν κόσμο που πίστευε ότι μέσω της συμμετοχής του αποτελούσε μέρος αυτής της πολιτικής αλλαγής. Όταν αυτό ματαιώθηκε πολλές συλλογικότητες υπέστησαν απομαζικοποίηση. Επίσης, πολλές συλλογικότητες είδαν το ρόλο τους εργαλειακά, ήταν εδώ για να καλύψουν μια ανάγκη της κρίσης και όταν απέκτησαν νομική μορφή απομαζικοποιήθηκαν επίσης. Ίσως συνεργάστηκαν πολύ με το κράτος, μπήκαν μέσα στο πλαίσιο ενός παράλληλου κοινωνικού κράτους. Η δουλειά των εγχειρημάτων δεν έχει μόνο άμεσο διεκδικητικό χαρακτήρα, πλέον. Είναι κυρίως μετασχηματιστικά. Έχουν ωριμάσει και θέλουν να παίξουν το ρόλο τους στο κοινωνικό και οικονομικό φάσμα», σημειώνει ο Χ. Κορολής, περιγράφοντας την ανάγκη, μετά και την ενίσχυση του τομέα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, της Κ.ΑΛ.Ο να παγιωθεί ως ένας διακριτός οικονομικός πυλώνας πέρα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την κρατική οικονομία.

Μια σφαιρική επισκόπηση

Με 40 παράλληλες συζητήσεις σε 7 διαφορετικές θεματικές οι φορείς της Κ.ΑΛ.Ο προσέγγισαν τις προηγούμενες δύο μέρες όλες τις πλευρές αυτού του πεδίου. Συνεργατικά εγχειρήματα, συνεταιρισμοί, αχρήματα δίκτυα/τράπεζες χρόνου, αλληλέγγυα σχολεία, κοινά, και ψηφιακά εργαλεία αποτέλεσαν μερικά από τα ζητήματα που απασχόλησαν τα εργαστήρια και τις συζητήσεις στην προσπάθεια πολιτικής ενδυνάμωσης των πρωτοβουλιών και ενίσχυσης της βιωσιμότητάς τους, σε μια συνάντηση ανθρώπων που τοπικά αλλά και διεθνώς σχεδιάζουν και υλοποιούν έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας, παραγωγής και κατανάλωσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου δημιουργήθηκε έντονος προβληματισμός σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο των εγχειρημάτων της Κ.ΑΛ.Ο: «θέλουμε να εξετάσουμε κατά πόσο είναι πειστικά, αν εμβαθύνουν τις κοινωνικές σχέσεις, αν είναι παράγοντες κοινωνικής ένταξης και αν είναι δημοκρατικότερα», εξηγεί το μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Επίκεντρο των συζητήσεων αποτέλεσαν επίσης τα ζητήματα των σχέσεων σε συνεταιρισμούς, η διοίκηση φορέων/εγχειρημάτων, η αγροοικολογία, θέματα τροφής και στέγης, υπεύθυνης κατανάλωσης και δίκαιου εμπορίου, υπεύθυνου και ηθικού τουρισμού, και ζητήματα εκπαίδευσης, η οποία παίζει κεντρικό ρόλο όχι μόνο ως θεματική, αλλά και ως ιμάντας μεταβίβασης της γνώσης και τεχνογνωσίας που συσσωρεύουν οι πρωτοβουλίες αυτές. Τέλος, συζητήθηκε τόσο το περιεχόμενο των δημόσιων πολιτικών όσο και ο τρόπος διαμόρφωσής τους για να λειτουργούν προς όφελος της Κ.ΑΛ.Ο
Το συνέδριο ολοκληρώνει σήμερα τις εργασίες του καταφέρνοντας το στόχο του, δηλαδή να αφήσει ένα πολιτικό στίγμα, μια έστω και μερική αφήγηση για το ρόλο της Κ.ΑΛ.Ο στη δημιουργία ενός άλλου παραδείγματος που θα χτυπάει τις ρίζες του καπιταλιστικού συστήματος, δηλαδή το ατομικό κίνητρο για το κέρδος, τη συσσώρευση πλούτου, την ιεραρχημένη εκπαίδευση, την κοινωνική εξαίρεση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού από μια παραγωγή που δεν υπολογίζει τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Μέσα από τα εργαστήρια, τις συζητήσεις, αλλά και τις συνελεύσεις δικτυώσεων που ήδη υπάρχουν (Συμμαχία για τα κοινά, Φεστιβάλ Συνεργατικής Οικονομίας, πανελλαδική δικτύωση συνεργατικών φορέων κοινωνικής οικονομίας, Κ.ΑΛ.Ο Αττικής) έγινε προσπάθεια να σκιαγραφηθούν νέοι τρόποι άσκησης πολιτικής που θα μπορέσουν να κάμψουν την έλλειψη πολιτικής εμπιστοσύνης και δυσπιστίας μεταξύ ανθρώπων που έχουν προέλθει και συνηθίσει την εμπλοκή με την πολιτική με έναν τρόπο παραδοσιακό. Το κυριότερο, όμως, είναι οτι το συνέδριο αυτό κατάφερε να τεκμηριώσει ότι η Κ.ΑΛ.Ο έχει τις δυνατότητες, χωρίς να αποτελεί πανάκεια, να αποτελέσει το χώρο προστασίας των αδύναμων, των κοινωνικά αποκλεισμένων, των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στην παραγωγή, αναδεικνύοντας τις αιτίες ύπαρξης αυτών των αποκλεισμών και προτείνοντας διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισής τους.


Πέτρος Κοντές
Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet