Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή χρηματοπιστωτικού τομέα του ΣΥΡΙΖΑ

zounis

Σε πλήρη ισχύ ο νόμος 4469/2017, «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». Από τις 3 Αυγούστου μπαίνει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων, για να ενταχθούν στο νόμο οφειλέτες, με οφειλές που προέρχονται είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε από άλλη αιτία, προς οποιονδήποτε πιστωτή. Η διαδικασία είναι απλή. Αρκεί κάποιος να μπει στην πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, και, αφού συμπληρώσει τον πίνακα με τα χρέη του προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές κ.λπ., να την υποβάλει έως 31/12/2018. Εκτός από την αναλυτική καταγραφή των οφειλών ανά προμηθευτή, τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων του για οφειλές πάνω από 50.000 ευρώ, θα πρέπει να κατατεθεί και έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη. Για οφειλές μεταξύ 20.000-50.000 ευρώ θα υπάρχει από το δημόσιο και τις τράπεζες αυτοματοποιημένη διαδικασία. Η έκθεση αξιολόγησης γίνεται από ειδικό εμπειρογνώμονα και αποτελεί τη βάση για τη ρύθμιση των χρεών και την αποπληρωμή τους.

Οι επιλέξιμοι οφειλέτες

Ο νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις (υπολογίζονται πάνω από 400.000) που πληρούν τα κριτήρια. Στο άρθρο 2 του νόμου αναφέρεται ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία. Στο άρθρο 3 ορίζεται ποιος οφειλέτης κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση.
1. Οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογισμικό σύστημα, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του νόμου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4.
2. Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4:
α) να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β) να έχει θετική καθαρή θέση.
Στο άρθρο 5 αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει η αίτηση. Στο άρθρο 6 πώς γίνεται ο ορισμός του συντονιστή, ενώ στο 11 ο διορισμός εμπειρογνώμονα. Επίσης, ορίζεται πώς μπορεί να γίνει επικύρωση της συμφωνίας ρύθμισης από το δικαστήριο (αρ. 12), αναστολή εκτελέσεως (αρ. 13), συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας-ανατροπή ή ακύρωση (αρ.14), συμμετοχή του Δημοσίου κα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. 15).

Με τρόπο δίκαιο, διαφανή και βιώσιμο

Με αφορμή τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την πλήρη, ισχύ του νόμου στις 3 Αυγούστου η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ του χρηματοπιστωτικού τομέα οργάνωσε πολιτική εκδήλωση την Τετάρτη 577, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο Τάσος Πετρόπουλος, υφυπουργός Εργασίας, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, Φώτης Κουρμούσης, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Μάκης Ολυμπίτης και ο σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών, Αδάμ Καραγλάνης. Μεταξύ των άλλων ο κ. Δραγασάκης τόνισε ότι, ενώ οι θεσμοί ζητούσαν τη ρύθμιση των χρεών των μεγάλων επιχειρήσεων, η διαπραγματευτική ομάδα με επιμονή κατάφερε στη ρύθμιση να μπουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, τόνισε ότι θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η πραγματική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, έτσι ώστε να οδηγούμαστε σε ρεαλιστικές προσεγγίσεις, στη δυνατότητα να μπορούν να αποπληρωθούν τα χρέη του οφειλέτη. Η τακτοποίηση των κόκκινων δανείων είναι συνθήκη ικανή, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους στην οικονομία και να απελευθερωθούν παραγωγικές δυνάμεις από βάρη που εμπόδιζαν τη δυναμική της ανάπτυξης. Είναι η πρώτη φορά που με τρόπο δίκαιο και διαφανή και ταυτόχρονα βιώσιμο θα αντιμετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια εξωδικαστικά.

Θετικές επιπτώσεις στους οφειλέτες

Ο Τάσος Πετρόπουλος αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου και στην ανάσα που θα πάρουν χιλιάδες επιχειρήσεις και ιδιώτες από το διακανονισμό. Οι ρυθμίσεις θα φθάνουν τις 120 δόσεις. Ο Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, τόνισε πως θα υπάρχει κούρεμα όλων των χρεών, πλην των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν παρακρατήσει οι εργοδότες από τους εργαζόμενους και δεν τις έχουν αποδώσει. Από την ημέρα που ο συντονιστής αποστείλει την πρόσκληση στους πιστωτές και για διάστημα εβδομήντα ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή η μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, εκτός εάν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή ενέχει κίνδυνο απαξίωσης, της επιχείρησης του οφειλέτη. Επίσης, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης είναι άκυρες, ή, εάν εκκρεμούν αναστέλλονται. Αυτοδίκαιη αναστολή αίρεται εάν η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη ή ληφθεί σχετική απόφαση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.

Πέτρος Ζούνης
Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet