Και έφτασαν οι εκλογές που θα φέρουν την ανατροπή στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Επειδή, όμως, το μέλλον είναι όντως στα χέρια μας δεν είναι καθόλου σοφό σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές λείπει από κάποιο εκλογικό τμήμα αντιπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως ενημερωθήκαμε δεν θα υπάρξει κενή θέση σε κανένα σημείο της χώρας, όσο απομακρυσμένο και αν είναι. Είναι απαραίτητο οι εκλογικοί αντιπρόσωποι να έχουν αποστηθίσει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές, ώστε καμία ψήφος να μην πάει χαμένη. Σταχυολογούμε, λοιπόν: 
1 Προσερχόμαστε στο εκλογικό τμήμα στις 6 π.μ., έχοντας μαζί μας το διορισμό μας, τον οποίο και θα επιδείξουμε στον δικαστικό αντιπρόσωπο. Παραμένουμε στο εκλογικό τμήμα μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων.  
2 Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ελέγχουμε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα των ψηφοδελτίων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχουμε ότι δίνεται το δικό μας ψηφοδέλτιο στους ψηφοφόρους. 
3 Εφόσον κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή και της διαλογής ψήφων προκύψουν προβλήματα που έχουν σχέση με την έγκυρη διενέργεια των εκλογών μπορούμε να υποβάλουμε ενστάσεις αποκλειστικά εγγράφως, οι οποίες καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων της εφορευτικής επιτροπής. Φροντίζουμε να μας απαντήσει άμεσα και αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή.  
4 Αν, κατά τη διάρκεια της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή κρίνει άκυρα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υποβάλλουμε σε κάθε περίπτωση ένσταση και ενημερώνουμε τα κεντρικά γραφεία του κόμματος για τους λόγους ακυρότητας και τον αριθμό των ψηφοδελτίων. 
5 Στο παραβάν απαγορεύεται να εισέλθει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του εκλογές. Αν ο εκλογέας αδυνατεί να ασκήσει μόνος του το εκλογικό του δικαίωμα υποβοηθείται μόνο από τον δικαστικό αντιπρόσωπο ή μέλος της εφορευτικής επιτροπής. 
6 Ελέγχουμε ότι ο δικαστικός αντιπρόσωπος αριθμεί και μονογραφεί όλα τα ψηφοδέλτια και αναγράφει σε αυτά ολογράφως τον αριθμό των σταυρών, καθώς επίσης και ότι μονογράφει δίπλα σε κάθε σταυρό. 
7 Δεν ξεχνάμε να υπογράψουμε τα βιβλία διαλογής, των πρακτικών και τα βιβλία πράξεων της εφορευτικής επιτροπής. 
8 Οι εκλογείς ψηφίζουν μόνο εφόσον επιδείξουν αστυνομικό δελτίο ελληνικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου ή δίπλωμα οδήγησης, ασφαλιστικό βιβλιάριο κ.λπ. 
9 Αν κάποιος εκλογέας δεν περιλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζει σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου ή της κοινότητας στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένος μόνο εφόσον προσκομίσει στην εφορευτική επιτροπή ειδικό πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. 
10 Εάν σε κάποιο ψηφοδέλτιο υπάρχουν παραπάνω σταυροί από τους προβλεπόμενους τότε το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του κόμματος, χωρίς να καταγραφούν οι σταυροί. 
Τέλος, για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εκλογικοί αντιπρόσωποι θα μπορούν κατά τη διάρκεια όλης της μέρας να επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (τηλ 210-3378400)  προκειμένου να παίρνουν απαντήσεις και οδηγίες από το νομικό τμήμα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν.


Ενδεικτικά παραδείγματα άκυρων ψηφοδελτίων 

α. Φάκελος που δεν περιέχει ψηφοδέλτιο ή που περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια έστω και αν αυτά είναι του ιδίου συνδυασμού 
β. Ψηφοδέλτιο που δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο (φάκελο που παρέδωσε μαζί με το ψηφοδέλτιο η εφορευτική επιτροπή στον ψηφοφόρο ) 
γ. Ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυπο ή δεν είναι της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας ή έχει ουσιωδώς διαφορετικό χρώμα. 
δ. Ψηφοδέλτιο ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται με αλλοιώσεις υπογραμμίσεις , διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις.
ε. Ψηφοδέλτιο με σταυρό πράσινο και άλλων χρωμάτων εκτός μαύρο και μπλε. 
στ. Ψηφοδέλτιο σκισμένο ή φέρον αντί για σταυρό αστερίσκο ή άλλο σημάδι. 

Κείμενο ένστασης

Σε περίπτωση που θέλουμε να καταθέσουμε ένσταση την απευθύνουμε προς την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος, στο οποίο είμαστε διορισμένοι γράφοντας «Ως εκλογικός αντιπρόσωπος του κόμματος με την προσωνυμία ΣΥΡΙΖΑ στο δήμο (συμπληρώνουμε το δήμο) στο εκλογικό σας τμήμα ενίσταμαι βάση του άρθρου 85 Π.Δ. 26/2012 διότι κατά παράβαση του εκλογικού νόμου (συμπληρώνουμε το θέμα της ένστασής μας). Ο δικαστικός αντιπρόσωπος δεν έπραξε σύμφωνα με το νόμο παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκα σε αυτόν. Επειδή η παρούσα είναι βάσιμη, νόμιμη και αληθινή. Για τους λόγους αυτούς ζητώ: Να καταχωρηθεί η ένσταση μου στο βιβλίο πρακτικών της ψηφοφορίας και να γίνει δεκτή για τους παραπάνω, βάσιμους, νόμιμους και αληθινούς λόγους.». Κατόπιν υπογράφουμε την ένσταση και την καταθέτουμε στον δικαστικό αντιπρόσωπο, αναμένοντας απάντηση.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet