ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Μια νέα αρχή για το κράτος

zounis

Σε εκδήλωση που οργάνωσε στις 30.8.2017 το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρουσιάστηκε το σχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Η εκδήλωση έγινε στο Μουσείο Μπενάκη, όπου παρουσιάστηκε η «Εθνική Στρατηγική για τη διοικητική μεταρρύθμιση 2017-2019». Η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη σε σύντομη παρέμβασή της περιέγραψε τους βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης, ενώ στη συνέχεια ο γ. γ. του υπουργείου, Γρηγόρης Θεοδωράκης, έκανε την αναλυτική παρουσίαση. Ενδιάμεσα την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρέσβης της Γαλλίας, που παρευρέθηκε στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της τεχνικής βοήθειας για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, που παρέχει ο Γαλλικός Δημόσιος φορέας Expertise France, μετά από συμφωνία με την ΕΕ και την υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα, που αναφέρθηκε στο σύνολο του μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού της κυβέρνησης με στόχο μια Ελλάδα με πλήρη εθνική κυριαρχία.

 

Πολιτική επιλογή

 

Στη σύντομη παρέμβασή της η κ. Γεροβασίλη τόνισε πως πολλές φορές έχει εξαγγελθεί ο δήθεν εκσυγχρονισμός του ρόλου και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αλλά ποτέ δεν έγινε καμία αλλαγή ούτε στη δομή ούτε στη λειτουργία της. «Όπως διαψεύσθηκαν στο σχεδιασμό τους περί αριστερής παρένθεσης και η εποχή των μνημονίων τελειώνει οριστικά το 2018 από τους πολιτικούς χειρισμούς της κυβέρνησής μας, έτσι θα διαψευσθούν και στο ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Απόδειξη για αυτό θα είναι και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού μας για την Δημόσια Διοίκηση. Θα ολοκληρωθεί, δε, γιατί συντρέχουν και οι τρεις παράγοντες υλοποίησής του. Είναι κοινωνική απαίτηση, σταθερή πολιτική μας επιλογή και ο πολιτικός μας φορέας έχει την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας».

Σε άλλα σημεία της παρέμβασής της η κ. υπουργός τόνισε: «αντιμαχόμαστε κάθε πελατειακή λογική για τη Δημόσια Διοίκηση και θέλουμε από ένα αδιαφανές πλέγμα μηχανισμών και γραφειοκρατίας που εξυπηρετεί διαχρονικά τους λίγους, να μεταρρυθμιστεί σε μια δημόσια δομή αποδοτική, φιλική, εύρυθμη, σύγχρονη, παραγωγική και αμερόληπτη, στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των πολλών και του δημοσίου συμφέροντος». Σε άλλο σημείο εξήρε την προσφορά, για τη διαμόρφωση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Διοικητική Μεταρρύθμιση», των προηγούμενων υπουργών κ. Νίκου Βούτση, Παναγιώτη Κουρουπλή, Γιώργου Κατρούγκαλου και Χριστόφορου Βερναδάκη. «Χωρίς τη δική τους δουλειά θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να παρουσιάζαμε σήμερα την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης», τόνισε.

 

Οι άξονες της στρατηγικής

 

Στη συνέχεια ο γραμματέας του υπουργείου, Γρηγόρης Θεοδωράκης, παρουσίασε αναλυτικά την Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019. Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου διοικητικής μεταρρύθμισης τόνισε πως η στρατηγική μας διαρθρώνεται στους παρακάτω άξονες:

  • Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικής


Ένα από τα αδύναμα σημεία της δημόσιας διοίκησης είναι η αδυναμία της να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δημόσιες πολιτικές. Στόχος η αντιμετώπιση του προβλήματος με βελτίωση τους οριζόντιου και κάθετου συντονισμού των φορέων δημόσιας διοίκησης και η αντιμετώπιση επικαλύψεων και κενών αρμοδιότητας.

  • Διοικητικές δομές και διαδικασίες


Στόχος η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της δημόσιας διοίκησης, η περιστολή της γραφειοκρατίας και των διοικητικών επιβαρύνσεων, η σύντμηση χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και η αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών.

  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού


Στόχος η αξιολόγηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού η διαχείριση υπηρεσιακής κατάστασης και κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Αξιοκρατικό σύστημα επιλογής επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Μακροχρόνιος προγραμματισμός προσλήψεων μέσω ΑΕΠ με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Δημόσιας διοίκησης.

  • Ρυθμιστική Διακυβέρνηση


Στόχος η ολοκλήρωση του έργου Εθνική Πύλη για Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας.

  • Διαφάνεια, Λογοδοσία και Ανοιχτή Διακυβέρνηση


Στόχος η Συμμετοχική Διοίκηση, η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και η ενίσχυση της πολιτικής ανοιχτών δεδομένων. Περιλαμβάνονται, δε, 34 συνολικά νέες δεσμεύσεις για την υλοποίηση της διακήρυξης για την ανοιχτή διακυβέρνηση και την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, τον πολιτισμό, την ναυτιλία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την κοινωνία των πολιτών, το κοινοβούλιο. Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και πολιτική ανοιχτών δεδομένων.

  • Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021.

Στόχος: Ανάπτυξη εθνικών υποδομών συνδεσιμότητας νέας γενιάς.

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας. Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης.

Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου.

Άρση των αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας.

Ενίσχυση ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Για όλους τους στόχους των παραπάνω αξόνων αναφέρονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επί μέρους στόχοι.

 

Η ανασυγκρότηση μετά το μνημόνιο

 

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την παρέμβασή του χαριτολογώντας με το «τρία “Α” το όραμα της κυβέρνησης:  Ανεξάρτητος, Αποτελεσματικός και Αξιοκρατικός», προσθέτοντας στη συνέχεια και ένα τέταρτο «Α»: το Ακομμάτιστη Δημόσια Διοίκηση. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το ευρύτερο σχέδιο ανασυγκρότησης της μεταμνημονιακής Ελλάδας, τμήμα του οποίου αποτελεί η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης: «Απώτερος στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι μια Ελλάδα με πλήρως ανακτημένη την εθνική της κυριαρχία».  Συνεχίζοντας, τόνισε πως «η διοικητική μεταρρύθμιση θα βάλει τα θεμέλια για το κράτος της προσφοράς και της πραγματικής υπηρεσίας στον πολίτη. Το κράτος που δεν θα έχει καμία σχέση με ότι βιώσαμε ως σήμερα και με ότι γνωρίσαμε ως σήμερα. Η αντίληψη του κράτους ως λάφυρο και ως εργαλείο πελατειακής διαχείρισης συνεχίστηκε επί δεκαετίες ως τα χρόνια της κρίσης. Αυτή την αντίληψη για το κράτος-λάφυρο δείχνουν σήμερα οι πονηρές και δήθεν φιλελεύθερες κραυγές ορισμένων για την κατάργηση της συνταγματικής προστασίας της μονιμότητας στο δημόσιο». «Τώρα, στα χρόνια της κρίσης, το δημόσιο από παιδί του συστήματος έγινε αποπαίδι πάνω στο οποίο κάποιοι προσπαθούν να φορτώσουν τις δικές τους αμαρτίες», θυμίζοντας πως επί υπουργίας του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι απολύσεις ονομάστηκαν μεταρρύθμιση. Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε θετικά βήματα που έγιναν κατά το παρελθόν, αν και «αποσπασματικά», όπως είπε, και αναφέρθηκε στο ΑΣΕΠ, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και την Διαύγεια.

 

Πλήρως ψηφιοποιημένη

 

Μιλώντας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τόνισε πως παρά τις ειρωνείες για την ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα καταστεί μια από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και ότι έως το 2020 όλες οι συναλλαγές με το δημόσιο θα γίνονται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια ανέφερε πως στο σχέδιο προβλέπει δράσεις διαρκούς επιμόρφωσης, όπου το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, θα παρέχουν κίνητρα σε υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο. Μίλησε για την ανάγκη των προσλήψεων στο δημόσιο. Μίλησε για την ανάγκη ανανέωσης του προσωπικού με νέους ανθρώπους και ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση το 2018 θα προχωρήσει σε γραπτό διαγωνισμό, μέσω ΑΣΕΠ για την προσέλευση νέων πτυχιούχων στο δημόσιο. Επίσης, είπε ότι εξετάζεται η θέσπιση πρόσθετων κινήτρων που θα διευκολύνουν τον επαναπατρισμό καταξιωμένων ελλήνων επιστημόνων.

 

Για την καταπολέμηση της διαφθοράς

 

Τέλος, αναφερόμενος στην καταπολέμηση της διαφθοράς τόνισε: «έχουμε εξασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό όλων των ελεγκτικών σωμάτων της διοίκησης και υλοποιούμε σειρά δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς», για να συνεχίσει: «Η δημόσια διοίκηση ως υποσύνολο του πολιτικοδιοικητικού συστήματος αντιμετωπίζει τα προβλήματα που τους μεταφέρει το πολιτικό σύστημα. Η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί κύριο άξονα της Εθνικής Στρατηγικής για Διοικητική Μεταρρύθμιση». Η μεταρρύθμιση αυτή «αποτελεί μια νέα αρχή του ελληνικού κράτους. Μόνο εμείς μπορούμε και μόνο εμείς θα το κάνουμε».

 

 

Πέτρος Ζούνης
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet