ÐáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò óôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò áðü ðïëßôåò áëëçëÝããõïõò ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ÂÉÏÌÅ, åíáíôßïí ôùí ïðïßùí âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç äéêáóôéêÝò äéþîåéò, ôçí Ôñßôç 18 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

«Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε το θεσμικό πλαίσιο που θα προστατεύει τις θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση», αναφέρει στην «Εποχή» πηγή του υπουργείου Εργασίας, σχετικά με την ομάδα εργασίας που συστάθηκε για την προετοιμασία νομοσχεδίου επαναλειτουργίας πτωχευμένων επιχειρήσεων από τους εργαζόμενους. Η ομάδα, στην οποία μετέχει και δυναμικό του υπουργείου Δικαιοσύνης, συνεδρίασε πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα και σε συνεργασία με την τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μελετά τα καλά παραδείγματα τέτοιων επαναλειτουργιών στην ΕΕ, κυρίως από Γαλλία και Ισπανία.
«Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη γίνει με τη θέσπιση της νομικής μορφής του συνεταιρισμού εργαζομένων, πέρυσι στο νομοσχέδιο της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό που ερευνάται τώρα και λείπει, είναι το νομικό πλαίσιο μεταβίβασης της πτωχευμένης επιχείρησης στους εργαζόμενους», συμπληρώνει η πηγή του υπουργείου. Το επόμενο διάστημα οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν εντατικά, υπολογίζοντας πως περίπου σε δύο μήνες θα λάβει μέρος και μια μεγάλη εκδήλωση-συζήτηση με ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς τέτοιου είδους και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα δώσουν τις προτάσεις τους για την περίπτωση της Ελλάδας. Προς το παρόν, αύριο Δευτέρα, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, θα παραστεί σε σχετικό συνέδριο στις Βρυξέλλες.

Σε αναμονή

Η κατάρτιση και η ψήφιση ενός νομοσχεδίου για την επαναλειτουργία των πτωχευμένων επιχειρήσεων από τους εργαζόμενους εκτιμάται ότι θα έδινε πνοή στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσα στην κρίση, αλλά και στη διαμόρφωση μιας άλλης παραγωγικής λογικής, όπως έχει αποδειχθεί και από το γνωστό επιτυχημένο εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ.
Συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους του πρώτου συνεργατικού εργοστασίου της χώρας θα αποτελούσε μια πολυπόθητη λύση, καθώς, παρά την επιτυχία του εγχειρήματος, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν νομικά κωλύματα με τη λειτουργία του εργοστασίου από τους ίδιους από το 2012. «Βάσει της πτωχευτικής διαδικασίας όλη η περιουσία της Φίλκεραμ-Johnson πρέπει να βγει σε πλειστηριασμό. Εμείς λειτουργούμε στο 1/6 των οικοπέδων της εταιρείας και το αίτημά μας, προκειμένου να συνεχίσουμε, είναι ο οργανισμός του ΙΚΑ,  στον οποίο η εταιρεία χρωστάει πολλά χρήματα, να ανταλλάξει τα χρέη με αυτά τα οικόπεδα, οπότε και τα υπόλοιπα οικόπεδα να δοθούν σε πλειστηριασμό, για να αποζημιωθούν και να αποπληρωθούν οι εργαζόμενοι της παλιάς εταιρείας, αλλά και να μείνει το δικαίωμα λειτουργίας αυτού του 1/6 σε εμάς. Δηλαδή να το κατέχει το ΙΚΑ και να πληρώνουμε εμείς προς τον οργανισμό κάθε αναγκαίο αντίτιμο για να έχουμε την παραγωγή μας. Εμείς δεν μιλάμε για ιδιοκτησία, αλλά για δικαίωμα λειτουργίας του εργοστασίου», εξηγεί το αίτημά τους στην «Εποχή» ο Μάκης Αναγνώστου, ένας εκ των συνεργαζόμενων στη ΒΙΟΜΕ.
Η πλειονότητα των 24 συνεργαζόμενων του εργοστασίου ηλικιακά βρίσκεται άνω των 50, που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα έβρισκαν αλλού δουλειά μέσα στην κρίση. Αυτό ήταν και το αρχικό κίνητρο για να συνεχίσουν να παράγουν μόνοι τους στο πτωχευμένο εργοστάσιο, εξασφαλίζοντας, ακόμα και σήμερα, ένα μεροκάματο λίγο πάνω από το επίδομα ανεργίας (αν και λόγω της καλής εμπορικής δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα, αλλά σε ένα βαθμό και στο εξωτερικό, σκέφτονται την αύξηση των μισθών τους). Πολύ σύντομα, όμως, η κίνηση αυτή έγινε καθαρός στόχος, καθώς είδαν πώς λειτουργεί μια οικονομία των εργαζομένων, και για το λόγο αυτό δεν πρόκειται να αποθαρρυνθούν από τη διεκδίκηση ενός νομικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει τη λειτουργία του εγχειρήματος.

Έτοιμες επεξεργασμένες προτάσεις

«Το παράδειγμα της Αργεντινής μας δείχνει ότι ακόμα και μετά από 16 χρόνια τέτοια εγχειρήματα περιμένουν άδεια λειτουργίας. Γι’ αυτό και εμείς δεν απογοητευόμαστε, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, δεν θα το βάλουμε κάτω. Άλλωστε στην ηλικία μας δεν έχουμε κι άλλη επιλογή», σημειώνει ο Μάκης Αναγνώστου και συμπληρώνει για την καθυστέρηση του υπουργείου Εργασίας και για τις αλλεπάλληλες κρούσεις που έχουν γίνει προς αυτό για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις στο υπουργείο για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί αυτό το νομικό πλαίσιο. Προτάσεις για τις οποίες δούλεψαν εντατικά και αμισθί πολλοί δικηγόροι και καθηγητές πανεπιστημίων από αλληλεγγύη και ενδιαφέρον για τη ΒΙΟΜΕ. Ουσιαστικά υπάρχει έτοιμο νομοσχέδιο με αυτά που τους έχουμε δώσει, το μόνο που μένει είναι να το φέρουν για ψήφιση».
Προς το παρόν το υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην υλοποίηση μιας άλλης δέσμευσης, στην χορήγηση μέσω του ΟΑΕΔ 1.000 ευρώ εφάπαξ σε όλους τους πρώην εργαζόμενους της Φίλκεραμ-Johnson. «Το εφάπαξ το διεκδικούσαμε από το 2012. Και η προηγούμενη κυβέρνηση μας το είχε εγκρίνει υποτίθεται, αλλά τελικά δεν το πήραμε ποτέ. Τελευταία φορά που βρεθήκαμε στο υπουργείο Εργασίας ξαναθέσαμε το ζήτημα, και τώρα βγήκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για να το λάβουμε, αλλά μετά από αυτά που έχουμε περάσει, μέχρι να το πάρουμε στα χέρια μας, δεν πιστεύουμε τίποτα», επιφυλάσσεται ο Μάκης Αναγνώστου.

Μια οικονομία των εργαζομένων

Παρά τις δυσκολίες, όμως, που έχουν περάσει και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν, στη ΒΙΟΜΕ παραμένουν αισιόδοξοι, ιδίως μετά και τη συμμετοχή τους στην 6η Διεθνή Συνάντηση για την Οικονομία των Εργαζομένων, που έγινε στην Αργεντινή (23 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου), όπου συνομίλησαν με άλλα συνεργατικά εγχειρήματα, και οι προτάσεις τους για μια διεθνή δικτύωση έγιναν δεκτές με ιδιαίτερη θέρμη. «Καταθέσαμε προτάσεις για την πολιτική, οικονομική και εμπορική σύνδεση όλων αυτών των εργοστασίων παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, προτείνουμε πολιτική σύνδεση με ψηφίσματα αλληλεγγύης και να γνωριστούμε άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι αυτών των εγχειρημάτων απ’ όλες τις χώρες. Δεύτερον, τη δημιουργία ενός ταμείου αλληλεγγύης, όπου όλοι θα βάλουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι του τζίρου μας, τόσο ώστε να είναι αφορολόγητο αποταμιευτικό κεφάλαιο, οπότε από εκεί να μπορούν να χρηματοδοτούνται άτοκα όλα τα εγχειρήματα που θα συμμετέχουν. Τρίτον, προτείνουμε τη δημιουργία ενός ανοιχτού logistic, για να ανταλλάσσουμε δωρεάν μεταξύ μας τα προϊόντα μας, τα οποία έπειτα θα μπορούν να πωλούνται από τα εγχειρήματα των άλλων χωρών και να φορολογούνται μία φορά λιανικώς στις ξένες χώρες. Έτσι αποφεύγεις ένα κόστος, αλλά και καταφέρνεις να γνωρίσουν και άλλα κράτη τα συνεργατικά προϊόντα», περιγράφει ο συνεργαζόμενος της ΒΙΟΜΕ το μέλλον «μιας οικονομίας των εργαζομένων, που θα λειτουργεί έξω από αυτήν της αγοράς. Για εμάς ο πλούτος είναι η παραγωγή προϊόντων χρήσιμων στην κοινωνία, δεν μας ενδιαφέρει η αύξηση των κεφαλαίων που διακινούνται, αυτά τους τα χαρίζουμε».

Τζέλα Αλιπράντη
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet