tzela

Μέτρα που θα συνδράμουν στην αλλαγή κατεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την εξεταστικοκεντρική και βαθμολογική λογική, προωθεί το υπουργείο Παιδείας, με Προεδρικό Διάταγμα και Υπουργική Απόφαση, που βρέθηκε σε διαβούλευση από τις 9 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου.
Πιο συγκεκριμένα, με το Π.Δ. ορίζεται η μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων για το απολυτήριο της Γ’ Λυκείου και της Δ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων σε τέσσερα. Οι μαθήτριες και μαθητές θα εξετάζονται ενδοσχολικά στο τέλος της χρονιάς στα Νέα Ελληνικά (Γλώσσα και Λογοτεχνία), τα Μαθηματικά, την Ιστορία και τη Βιολογία. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα λαμβάνουν βαθμό μόνο από τα ωριαία τεστ των δύο τετραμήνων και την προφορική επίδοση των μαθητών. «Είναι πολύ σημαντικό για τα μαθησιακά αποτελέσματα και των τριών τάξεων να αυξηθεί ο διδακτικός χρόνος και να μην καταλαμβάνουν οι εξετάσεις δύο ολόκληρους μήνες. Δεν είναι οι εξετάσεις που δίνουν βάρος στα μαθήματα, αυτό αποτελεί διαστρέβλωση του ρόλου του σχολείου. Τα μαθήματα αποκτούν ουσία και σημασία από το περιεχόμενό τους και τη διδασκαλία τους στην τάξη, το παιδί δεν κερδίζει τίποτα από την απειλή των εξετάσεων«, σημειώνει η Κατερίνα Τρίμη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), συμπληρώνοντας πως «όλα αυτά τα βήματα είναι ενταγμένα στη λογική να ξεφύγουμε πια από την εξεταστικοκεντρική προσέγγιση του σχολείου».

Περιγραφική αξιολόγηση

Ταυτόχρονα, προκειμένου «να καλλιεργηθεί η αναλυτική, συνθετική και δημιουργική σκέψη», όπως σημειώνει η ίδια, το Π.Δ. καθιερώνει την εκπόνηση των δημιουργικών εργασιών για τις τρεις τάξεις του λυκείου. Πρόκειται για ομαδικές εργασίες που είχαν εισαχθεί από πέρυσι στα σχολεία, αλλά αλλάζει ο τρόπος διεξαγωγής τους για να μην δημιουργούν προβλήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς αφιερωνόταν ολόκληρη σχολική μέρα για την εκπόνησή τους. Τώρα θα υλοποιούνται μέσα σε 3- 4 σχολικές ώρες για τα ωριαία μαθήματα και 5-8 για τα δίωρα, τρίωρα μαθήματα. «Αυτός ο χρόνος επαρκεί, αφού δεν πρόκειται για μεγάλα ερευνητικά πρότζεκτ, αλλά για μικρής έκτασης εργασία που αφορά στην αξιοποίηση και αναπλαισίωση των γνώσεών τους με ένα διαφορετικό τρόπο. Μπορεί, δηλαδή, να πάρουν τη μορφή κάποιας δημιουργικής κατασκευής, καλλιτεχνικού δρώμενου, μεταφοράς διηγήματος σε θεατρικό, εκπόνησης πειράματος ή ερωτηματολογίου κτλ», σημειώνει η Κατερίνα Τρίμη.
Το σημαντικότερο σημείο, όμως, αφορά στην εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης των εργασιών αυτών. «Η πρόθεσή μας είναι σταδιακά να ξεφύγουμε γενικά από τη βαθμολογική αξιολόγηση. Ο βαθμός από μόνος του δεν λέει τίποτα. Γι’ αυτό και το υπουργείο έχει ξεκινήσει και πιλοτικό πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης, που όσο επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί σε αυτή, τόσο θα επεκτείνεται. Ακόμα βέβαια δεν γίνεται να καταργηθεί η βαθμολογία, γιατί δεν είναι έτοιμο το σύστημα. Αλλά ο στόχος σε πρώτη φάση είναι η βαθμολογία να συνοδεύεται και από περιγραφική αξιολόγηση, που καθιστά δυνατή την ανατροφοδότηση για το παιδί, ποιες είναι οι αδυναμίες και οι δυνάμεις του, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, που με αυτό τον τρόπο μπορούν και θέτουν συγκεκριμένους στόχους διδασκαλίας για κάθε παιδί και τμήμα», εξηγεί το μέλος της επιτροπής του ΙΕΠ.

Τα παιδιά δεν είναι μόνο οι βαθμοί τους

Βάσει αυτής της προσέγγισης, το υπουργείο προωθεί διάφορα μέτρα ώστε η λογική του σχολείου να ξεφύγει πια από τη βαθμοθηρία. Με την Υ.Α. ορίζεται η απόδοση επαίνου όχι μόνο στους άριστους μαθητές και μαθήτριες, αλλά και σε όσους σημειώνουν τη μεγαλύτερη προσωπική βελτίωση στη βαθμολογία, αλλά και για πράξεις αλληλεγγύης. «Ακόμα και αυτό που κάναμε με την κλήρωση για τη σημαία εδράζεται στην ίδια αντίληψη που λέει ότι δεν μπορεί να είναι ο κεντρικός στόχος για το οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο και ούτε θα πρέπει να αποκλείονται όλοι οι υπόλοιποι μαθητές από τις εκδηλώσεις κτλ λόγω των βαθμών τους», εξηγεί ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου. Στόχος των νέων επαίνων, όπως περιγράφει και η Κατερίνα Τρίμη, είναι «να δείξουμε ότι σημαντικό στη ζωή και την κοινωνία δεν είναι μόνο οι βαθμοί, αλλά και οι αξίες, η καλή συμπεριφορά κτλ».
Ταυτόχρονα, με τα νέα μέτρα καθιερώνεται η συμμετοχή των καθηγητών και των παιδιών στη διαμόρφωση της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου  μέσω της δημιουργίας οργάνου συζήτησης, βάσει του οποίου θα συνδιαμορφώνονται οι κανόνες λειτουργίας για την κάθε σχολική μονάδα. «Δεν θέλουμε να φτιάξουμε πάλι ένα κεντρικό, γραφειοκρατικό μαθητικό όργανο, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα όλοι οι μαθητές του κάθε σχολείου να συμμετέχουν και να παίρνουν πρωτοβουλίες για το περιβάλλον τους», σημειώνει ο υπουργός.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς, εισάγονται και νέες πρακτικές επίλυσης, όπως η διαμεσολάβηση και συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς ή παιδοψυχολόγο κτλ. Ενώ μειώνεται το εύρος και η άσκηση της τιμωρητικής πρακτικής της αποβολής, με ανώτατο όριο τις δύο μέρες, αντί των πέντε που ίσχυε μέχρι σήμερα. «Βασικό σημείο σε αυτό είναι ότι το παιδί δεν θα πηγαίνει και θα κάθεται αυτές τις μέρες στο σπίτι του, αλλά θα βρίσκεται στο σχολείο και μετά από συζήτηση με τους καθηγητές του θα αποφασίζεται σε τι θα δραστηριοποιηθεί. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται και μια ανάσα αυτονομίας στα συμβούλια των καθηγητών όσον αφορά την παιδαγωγική προσέγγιση», εξηγεί ο Κώστας Γαβρόγλου.
«Η συζήτηση με το σύλλογο διδασκόντων, ώστε να υπάρξει κατανόηση, εξήγηση και αποκατάσταση του λάθους, αποτελεί μια σωστή παιδαγωγική πρακτική, που δεν έχει σχέση με την τιμωρία, και αυτό είναι που θα πρέπει να κυριαρχήσει ως λογική στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πάμε κατευθείαν στην πλήρη κατάργηση της τιμωρίας. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, όπου ο πρώτος τρόπος θα αξιοποιηθεί ως το κύριο μέτρο επίλυσης των προβλημάτων», συμπληρώνει η Κατερίνα Τρίμη.

Σημεία βελτίωσης

Η Υ.Α. καταργεί επίσης το καθεστώς των δικαιολογημένων-αδικαιολόγητων απουσιών, καθώς κρίνεται πως οι γονείς θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, παραμένει το όριο των 114 απουσιών, ώστε να κρίνεται η φοίτηση επαρκής και να μην επαναλαμβάνεται η τάξη, με δυνατότητα καταγραφής των απουσιών αλλά μη καταμέτρησής τους σε περίπτωση χρόνιων ασθενειών, αργιών άλλων θρησκειών πέραν της χριστιανικής ορθόδοξης για όσους μαθητές τις ασπάζονται, καλλιτεχνικών διαγωνισμών, χειρουργείων κτλ. Στα σχόλια, όμως, της διαβούλευσης παρατηρήθηκαν ελλείψεις στο συγκεκριμένο άρθρο όσον αφορά τη μη συμπερίληψη των αθλητικών διαγωνισμών και κάποιων χρόνιων ασθενειών. Επίσης, εργαζόμενοι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων διαφωνούν με την κατάργηση του μπόνους των 50 απουσιών πέραν των 114 για όσους έχουν μέσο όρο άνω του 15, καθώς αυτό κρίνεται απαραίτητο για να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ταυτόχρονα με την εργασία τους.
Ανησυχία προκάλεσε ακόμα στους εκπαιδευτικούς άλλο σημείο της Υ.Α., καθώς δεν όριζε ρητά την αργία του Σαββάτου στις μέρες που δεν μπορεί να γίνει μάθημα, με τους εκπαιδευτικούς να φοβούνται την κατάργηση της. Παρόλα αυτά το υπουργείο Παιδείας ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «με την Υ.Α. δεν γίνεται καμία μεταβολή ως προς την αργία του Σαββάτου».

Ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών

Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που προωθεί το υπουργείο Παιδείας αυτό το διάστημα για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων αφορά στην αναμόρφωση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, σύμφωνα με τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου. «Αναγνωρίζουμε ότι τα προβλήματα στο σχολείο είναι κατά βάση κοινωνικά και όχι μόνο μαθησιακά. Βάσει αυτού, οι υποστηρικτικές δομές, που μέχρι τώρα ήταν ταυτισμένες αποκλειστικά με τους σχολικούς συμβούλους για τα μαθήματα, ενισχύονται πλέον και με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε κάθε σχολείο στην αρχή της χρονιάς, βάσει και των κοινωνικών προβλημάτων που έχει παρατηρήσει ότι αντιμετωπίζουν οι μαθητές του, να στέλνει σχετικό αίτημα προς στις υποστηρικτικές δομές και αυτές να οργανώνουν ένα σχέδιο παρέμβασης ώστε να υπάρξει πραγματική αρωγή για τους μαθητές και τις μαθήτριες».


Τζέλα Αλιπράντη
Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet