ΕΡΩΤΗΣΗ 64 ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

Ερώτηση για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου και της διαδικασίας μετεγκατάστασης προσφύγων συνυπέγραψαν 64 ευρωβουλευτές, από έξι πολιτικές ομάδες (GUE/NGL, EFDD, S&D, VERTS/ALE, PPE, ECR), απευθυνόμενοι στην Κομισιόν. Την ερώτηση που έθιγε το ζήτημα της εφαρμογής των αποφάσεων μετεγκατάστασης, ύστερα από την απόρριψη των προσφυγών της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας εναντίον της διαδικασίας, απάντησε ο αρμόδιος Επίτροπος της Κομισιόν για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε αρνητικά σε όλα τα ζητήματα που έθιγε η ερώτηση.

Έλλειψη συνεργασίας

Συγκεκριμένα, η ερώτηση ανάφερε πως «Με απόφασή του της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας με τις οποίες αμφισβητείτο η διαδικασία μετεγκατάστασης και επισήμανε ότι «η έλλειψη συνεργασίας που επέδειξαν ορισμένα κράτη μέλη» ευθύνεται κυρίως για τον μικρό αριθμό μετεγκαταστάσεων αιτούντων διεθνή προστασία. Έγγραφο που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων (ECRE) με θέμα «Μετεγκατάσταση, όχι Κωλυσιεργία» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πολιτική και νομική αντίσταση στην οποία προσκρούει η μετεγκατάσταση των αιτούντων διεθνή προστασία εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, «από απαγορευτικές προτιμήσεις ορισμένων κρατών μελών έως σοβαρές καθυστερήσεις όσον αφορά την ανάληψη δεσμεύσεων για την παροχή χώρων μετεγκατάστασης, αλλά και ως προς την επεξεργασία αιτήσεων και την προσφορά ασύλου εκ μέρους της Ιταλίας και της Ελλάδας».» Οι ευρωβουλευτές ρωτούσαν, λοιπόν, την αρμόδια Επιτροπή αν σχεδιάζει να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες επί παραβάσει κατά των μη συμμορφούμενων κρατών μελών, όπως και αν προτίθεται να αναθεωρήσει το σύστημα του Δουβλίνου σχετικά με τις επιστροφές στην Ιταλία και στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στον χαρακτήρα αλληλεγγύης των μετεγκαταστάσεων. Τέλος, το κείμενο ανάφερε «δεδομένου ότι τον Σεπτέμβριο 2015 ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης με βάση το σύστημα του Δουβλίνου και ότι τον Μάιο 2017 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση μετεγκατάστασης ενόψει της μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου, για ποιον λόγο δήλωσε ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ότι η Επιτροπή δεν θα υποβάλει νέες προτάσεις μετεγκατάστασης;»
Ο Δ. Αβραμόπουλος όχι μόνο απέρριψε το ενδεχόμενο αλλαγών στην  πολιτική της Κομισιόν σχετικά με τις μεταφορές επιστροφής στην Ιταλία και την Ελλάδα, βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου, αλλά ακόμη είπε πως δεν θα παρουσιαστεί νέα πρόταση μετεγκατάστασης. Αν και αναγνώρισε ότι «η μεταναστευτική πίεση στην Ιταλία και την Ελλάδα παραμένει υψηλή» και είπε ότι η Κομισιόν «έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη που συνεχίζουν τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία πέραν των ισχυόντων προγραμμάτων», συμπλήρωσε πως η Κομισιόν «δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική της σχετικά με τις μεταφορές επιστροφής στην Ιταλία και την Ελλάδα βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου», παρά την επίκληση της ανάγκης για περισσότερη αλληλεγγύη από πλευράς των 64 ευρωβουλευτών. Πάντως είπε πως Ουγγαρία και Πολωνία δεν έχουν πραγματοποιήσει μετεγκαταστάσεις από τις δύο χώρες από την έναρξη του προγράμματος, ενώ για πάνω από ένα έτος δεν έχει πραγματοποιήσει η Τσεχία.

Χωρίς νέα πρόταση

Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, ο Δ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι «η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο στην παρούσα φάση να παρουσιάσει νέα πρόταση μετεγκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι να μετεγκατασταθούν, το συντομότερο δυνατό, όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι που βρίσκονταν στην Ιταλία και την Ελλάδα την 26η Σεπτεμβρίου 2017. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε ad hoc μέτρα. Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου αποτελεί τη μοναδική λύση διαρθρωτικού χαρακτήρα. Επείγει η επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση πολιτικής συμφωνίας στο θέμα αυτό».
Πρόσφατα άρθρα ( Πολιτική )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet