Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδίκασε υπέρ της ισπανικής τράπεζας Bankia για υπόθεση του 2013, νομιμοποιώντας ουσιαστικά τις απολύσεις εγκύων. Συγκεκριμένα, το 2013 η ισπανική τράπεζα αποφάσισε να έρθει σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους εργαζομένων, ώστε να προβεί σε ομαδικές απολύσεις και λίγο αργότερα κοινοποιήθηκε στην έγκυο εργαζόμενη, Jessica Porres, η επικείμενη απόλυσή της. Η δικαιολόγηση ήταν ότι στην επαρχία στην οποία εργάζεται, είναι απαραίτητη η μείωση προσωπικού και ότι, σύμφωνα με αξιολόγηση εργαζομένων, η βαθμολογία της ήταν χαμηλή. Η Porres άσκησε αγωγή κατά της απόλυσης, την οποία όμως έκρινε νόμιμη το μονομελές δικαστήριο και στη συνέχεια άσκησε έφεση ενώπιον του ανώτερου δικαστηρίου της Καταλονίας.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κλήθηκε από το ανώτερο δικαστήριο της Καταλονίας, βάσει της οδηγίας 92/85, η οποία απαγορεύει την απόλυση εγκύων εργαζομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της κύησης, μέχρι και το τέλος της άδειας μητρότητας. Αφήνονται, όμως, περιθώρια για εξαιρέσεις σε εθνικό επίπεδο, μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας ομαδικών απολύσεων, κατά την έννοια της οδηγίας 98/59.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση της εγκύου ήταν νόμιμη, καθώς στην περίπτωσή της η απόλυση δεν συνδεόταν με την εγκυμοσύνη της, επομένως δεν παραβίαζε νόμο της ΕΕ. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΕΔ, από το συνδυασμό των δύο οδηγιών συνάγεται ότι ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απολύει και εγκύους εργαζόμενες, εφόσον πρόκειται για ομαδικές απολύσεις. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η οδηγία 92/85 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, η οποία στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων δεν προβλέπει προτεραιότητα όσον αφορά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζομένων, ή όσον αφορά την τοποθέτησή τους σε άλλη θέση, η οποία να ισχύει πριν από τις ομαδικές αυτές απολύσεις. Η απόλυση εγκύων εφόσον δεν σχετίζεται με την εγκυμοσύνη τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της εταιρίας, είναι επιτρεπτή. Ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιεί γραπτώς στις εγκύους εργαζόμενες τους λόγους της απόλυσης -οι οποίοι μπορεί να αφορούν οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, ή λόγους σχετικούς με την οργάνωση ή την παραγωγή της επιχείρησης- και να επισημαίνονται τα αντικειμενικά κριτήρια που έλαβαν υπόψιν τους στη διαδικασία επιλογής των εργαζομένων προς απόλυση.
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επεσήμανε ότι η οδηγία παρέχει κατώτατα όρια προστασίας, συνεπώς τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν την προστασία των εγκύων εργαζομένων. Παρόλα αυτά, με την απόφασή του δείχνει το δρόμο για τη νομιμοποίηση απολύσεων ευπαθών ομάδων. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, ως φαίνεται, μπορούν να καταπατούνται, εφόσον οι εταιρείες παρουσιάζουν διαφορετικούς λόγους απόλυσης.

Όλγα Βερελή
Πρόσφατα άρθρα ( Διεθνή )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet