Επιχειρήσεις προσέλαβαν ανέργους με το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών», που δημοσιεύτηκε στις 02/12/2016. Οι πρώτες εγκρίσεις ελήφθησαν με πολύμηνη καθυστέρηση, όσες, όμως, επιχειρήσεις άντεχαν και προχώρησαν στη πρόσληψη ανέργων, βρίσκονται εδώ και ένα χρόνο σε ένα νέο αδιέξοδο. Μόλις την Άνοιξη του 2018 ήρθε επιτροπή για να εξετάσει την πορεία του 1ου τριμήνου, δηλαδή όχι όλα τα τρίμηνα που έχουν ήδη διανυθεί, προφανώς για να ξαναπεράσουν και να πληρώσει παραπάνω το Δημόσιο! Τελικά, οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να μην απολύσουν για ένα χρόνο —που στο συντριπτικό ποσοστό είναι μικρομεσαίες— καταβάλλοντας οι ίδιες μισθούς και εισφορές που στο συντριπτικό ποσοστό είναι μικρομεσαίες, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ. Τουλάχιστον, έστω και με τόση καθυστέρηση, πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις που συνομολόγησαν στο πρόγραμμα.

Ψηφίσαμε νόμο, τον εφαρμόσαμε μια φορά, αλλά μετά όχι

Με αφορμή την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 των αυτοαπασχολούμενων αγροτών έχουν προκύψει μεγάλα προβλήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4387/2016 που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μελών σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος της εκμετάλλευσης προς τον αριθμό των μελών, διαιρούμενο περαιτέρω δια του 12.
Όμως, στα πρόσφατα εκκαθαριστικά των ασφαλιστικών εισφορών ο νόμος δεν εφαρμόζεται, γιατί στον αρχηγό της αγροτικής εκμετάλλευσης υπολογίζονται εξ ολοκλήρου τα αγροτικά εισοδήματα, ασχέτως εάν υπάρχει σύζυγος που ασχολείται στην ίδια εκμετάλλευση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, στην εκκαθάριση θα έπρεπε να υπολογιστεί ο αριθμός των μελών της οικογένειας και να διαιρεθεί αναλόγως το εισόδημα.
Παράδειγμα με κατώτατη εισφορά (σε υψηλότερα εισοδήματα οι επιπλέον εισφορές αυξάνοντα): ασφαλισμένος/η που οι μηνιαίες εισφορές ΕΦΚΑ 2017 είχαν υπολογιστεί σύμφωνα με το εισόδημα του 2015 (877,50 ευρώ), ήταν 86,98 ευρώ (κατώτερη εισφορά) και πλήρωσε εντός του έτους 2017 εισφορές (86,98 x 12 = 1043,76 ευρώ ) για το άτομο του και ( 86,98 x 12 = 1043,76 ευρώ ) για τον/την σύζυγο. Άρα οι συνολικές εισφορές της οικογένειας ήταν 2087,52 ευρώ.
Μετά την εκκαθάριση των εισοδημάτων του έτους 2016 και χωρίς να συμπεριληφθούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας —στη συγκεκριμένη περίπτωση της συζύγου— η μηνιαία εισφορά για το έτος 2017 καθορίστηκε στο ποσό των 158,27 ευρώ για τον σύζυγο, καθώς όλο το εισόδημα υπολογίστηκε εξ ολοκλήρου στον αρχηγό της δραστηριότητας.
Δηλαδή, τώρα που δεν εφαρμόζεται ο νόμος, θα πρέπει συνολικά η οικογένεια να πληρώσει 2943 ευρώ αντί του ποσού των 2087,52 που έπρεπε να πληρώσει σύμφωνα με τον νόμο για συνολικό οικογενειακό εισόδημα 8958,84 ευρώ. Δηλαδή, επιπλέον εισφορές 855,48 ευρώ που καλούνται να πληρώσουν γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Έτσι, οι αγρότες οδηγούνται στο να προσπαθούν να πουλήσουν αγροτικά προϊόντα χωρίς παραστατικά με ότι αυτό σημαίνει για τα δημόσια έσοδα και τα έσοδα του ΕΦΚΑ.


ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet