podoniftis

Σε μια καταστροφική εξέλιξη για το ρέμα του Ποδονίφτη, η πλειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής (ΠΣ) υπερψήφισε την Πέμπτη 14 Ιουνίου τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γνωμοδοτώντας θετικά για ένα έργο που δρομολογεί τον εγκιβωτισμό του μοναδικού εναπομείναντος τμήματος ελεύθερης κοίτης του ρέματος στα σύνορα των δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και Αθηνών, μετατρέποντάς το σε ανοιχτό τσιμεντένιο οχετό απορροής ομβρίων υδάτων.
Το έργο κρίνεται απαραίτητο για να ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία του συγκεκριμένου τμήματος, λόγω του αυξημένου πλημμυρικού κινδύνου εξαιτίας της αστικοποίησης, νόμιμης και αυθαίρετης. Το ΠΣ παραδέχεται, εξάλλου, ότι η υπογειοποίηση και η διευθέτηση του ρέματος ανάντη και κατάντη του εξεταζόμενου τμήματος αυξάνει τον κίνδυνο αυτό. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας ομολογεί στην εισήγησή της ότι η λύση δεν είναι από περιβαλλοντικής άποψης η πλέον ενδεδειγμένη, αλλά προκρίνεται από υδραυλικής και τεχνικής άποψης. Στην ίδια εισήγηση, τέλος, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «σε περίπτωση µη έγκαιρης λήψης µέτρων διευθέτησης (...) η τελική κατάληξη είναι η σταδιακή καταπάτηση και κατάληψη της κοίτης του ρέµατος».
Οι δύο εμπλεκόμενοι δήμοι έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά για το συγκεκριμένο έργο, τονίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και την αντιπλημμυρική ανεπάρκεια της επιστημονικά παρωχημένης διεθνώς πρακτικής του εγκιβωτισμού. Ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, Άρης Βασιλόπουλος, κατέθεσε την αρνητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών, καθώς και τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντίθεση του έργου στην πάγια νομολογία του ΣτΕ, καθώς επίσης και την αναλυτική τεκμηρίωση του ΕΛΚΕΘΕ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μικροκλίμα και βιοποικιλότητα. Πρότεινε, δε, τον καθαρισμό του ρέματος με απομάκρυνση αυθαιρέτων από την κοίτη, την ανάδειξή του με μονοπάτια πρόσβασης και την εκπόνηση νέας μελέτης, που θα συνοδεύεται από εναλλακτικές λύσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Η διεθνής πρακτική πλέον προκρίνει λύσεις οικομηχανικής και αποκάλυψης των κλειστών ρεμάτων.
Η μελέτη της Περιφέρεια για το ρέμα διατηρεί παλιές κατασκευές και κατοικίες στην κοίτη του ρέματος, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της φυσικής κοίτης και της αντιπλημμυρικής της δράσης. Επίσης, δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις αντιπλημμυρικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή, καταλύοντας το πνεύμα της ευρωπαϊκής οδηγίας που ενσωματώνεται στα νέα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών, καθώς όπως παραδέχεται και ο μελετητής δεν περιλαμβάνονταν στη σύμβασή του.
Ο δήμος Αθηναίων, τέλος, που με συντριπτική πλειοψηφία γνωμοδότησε επίσης αρνητικά για τη ΜΠΕ, προέτρεψε την Περιφέρεια, μέσω της Ελένης Μυριβίλη, αντιδημάρχου Πρασίνου, να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των δύο δήμων και να εισηγηθεί την εκπόνηση νέας μελέτης για τη διάσωση του Ποδονίφτη, με διατήρηση του ανοικτού τμήματος ως υδροβιότοπου δεδομένου ότι το υπουργείο Υποδομών και Δικτύων έχει ενημερώσει την Περιφέρεια ότι έχει κονδύλι για μελέτη που θα αφορά συνολικά το ρέμα του Ποδονίφτη. H «Ανοιχτή Πόλη» συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση αυτής της πρότασης από το δήμο Αθηναίων.


Πέτρος Κοντές
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet