volos

Του Θρασύβουλου Σταυριδόπουλου*

Τα λιμάνια μιας χώρας είναι σημαντικότατες υποδομές και πυλώνες για τις μεταφορές, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι δύσκολες ημέρες της 8ετίας 2010-2018 έφτασαν πια στο τέλος τους και είναι φανερό ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Το σημαντικότερο απ’ όλα, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι το γεγονός αυτό καθ’ αυτό της περάτωσης των σκληρών προγραμμάτων προσαρμογής, αλλά το γεγονός ότι αποκτήθηκε γνώση και εμπειρία όσον αφορά το τι πρέπει να αποφύγουμε από εδώ και μετά σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μην ξαναβρεθούμε στη δεινή θέση που βρέθηκε η χώρα την περίοδο 2009-2010.
Όσον αφορά στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και των λιμενικών υποδομών, εκτιμώ ότι έχει γίνει πλέον κατανοητή η αναγκαιότητα να προχωρήσουμε με ένα πλήρες ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του συνόλου των λιμένων της χώρας, το οποίο πρέπει να συσχετίζεται άμεσα με την οικονομική ανασυγκρότηση και να ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές του θαλάσσιου εμπορίου, του ευρωπαϊκού πλαισίου ανάπτυξης των λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιμένων και τις προοπτικές που δημιουργούν οι συνέργειες λιμένων.

Οι στόχοι

Ειδικότερα για το λιμάνι του Βόλου, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι διαθέτει δύο σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα: (α) τη γεωγραφική του θέση, διότι βρίσκεται στην τομή των οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων της χώρας, Βορρά – Νότου και Ανατολής – Δύσης και (β) το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού (αγροτικό, βιομηχανικό, τουριστικό, πολιτιστικό) της περιφέρειας Θεσσαλίας, περιλαμβανομένων εννοείται και των Σποράδων. Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα δύο αυτά πλεονεκτήματα, θα πρέπει από εδώ και μετά, στη μεταμνημονιακή εποχή, να προχωρήσουμε με στοχευμένες ενέργειες και δράσεις πάνω σε τέσσερις κύριους άξονες:
-Την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού ως προς τα φορτοεκφορτωτικά του μέσα και με τη βελτίωση των παρεχόμενων προς τον χρήστη και προς το πλοίο υπηρεσιών
-Την αύξηση του αριθμού των χρηστών και των εξυπηρετούμενων πλοίων, με παράλληλη επέκταση του λιμανιού προς νέους χώρους, εκτός ορίων πόλης, ώστε να μπορέσει να διευρύνει τις δραστηριότητές του και παράλληλα να δώσει νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ίδια την πόλη του Βόλου
-Την πλήρη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων και υποδομών για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας περιήγησης (yachting) και της κρουαζιέρας, δεδομένου ότι από την Αττική μέχρι τη Θεσσαλονίκη υπάρχει έλλειψη τέτοιου είδους λιμενικών υποδομών
-Το άνοιγμα προς της Μέση Ανατολή και τον Εύξεινο Πόντο, στα πλαίσια της αναβάθμισης των ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – Αιγύπτου, καθώς και με τον Οργανισμό Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου.
Από τις αρχές του 2016 μέχρι σήμερα, η παρούσα διοίκηση της ΟΛΒ ΑΕ έχει ήδη εργαστεί πάνω στους στόχους αυτούς και έχει εκκινήσει ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των φορτοεκφορτωτικών μέσων του λιμανιού, ενώ παράλληλα έχει προβεί σε δράσεις και πρωτοβουλίες υποστήριξης τόσο του εμπορικού, όσο και του τουριστικού τομέα του λιμανιού.

Η επόμενη μέρα

Η επόμενη μέρα για την ΟΛΒ ΑΕ και το λιμάνι του Βόλου συνδέεται άμεσα με τη συνολική ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, μέσα σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένου εμπορίου και της συνεπαγόμενης αύξησης στη ζήτηση μεταφοράς πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο τομέας των εμπορευματικών θαλάσσιων μεταφορών εμπλέκεται στο 80% περίπου του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ οι χερσαίες μεταφορές περιορίζονται στο 20%. Επίσης, ο τομέας των επιβατικών μεταφορών και ιδιαίτερα όσον αφορά τον επιβάτη – τουρίστα και την ακτοπλοΐα εξυπηρετείται με πλοία σύγχρονης τεχνολογίας. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι τα εμπορευματοκιβώτια και το ξηρό φορτίο τείνουν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη ναυτιλιακή αγορά, η δε αναμενόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη εξέλιξη είναι μάλλον αισιόδοξη, δεδομένου ότι η πρόβλεψη ειδικά για την Ευρώπη στις επόμενες δεκαετίες καταδεικνύει ότι οι θαλάσσιες μεταφορές, όχι μόνο από και προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, αλλά και εντός Ευρώπης θα υπερκεράσουν πλήρως τις αντίστοιχες οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Τέλος, στον επιβατικό/τουριστικό τομέα τα τελευταία χρόνια η διακίνηση με κρουαζιερόπλοια, αλλά και με ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη, κερδίζει συνεχώς έδαφος, γεγονός που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά λιμάνια, είτε ως home ports, είτε ως σταθμοί, στην διεθνή τουριστική θαλάσσια αγορά.
Στο περιβάλλον αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει, αφενός μεν, η κατάλληλη πληροφόρηση, ως προς τις εξελίξεις, αφετέρου, η δυνατότητα συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών. Το λιμάνι του Βόλου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Λιμένων, μετέχει στο ΔΣ της Ένωσης των Μεσογειακών Λιμένων για την Ανάπτυξη της Κρουαζιέρας (MedCruise) και στο ΔΣ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται, για να έχουμε επαρκή πληροφόρηση και συγχρόνως να μπορούμε να προωθήσουμε θέσεις και απόψεις προς όφελος της ανάπτυξης του λιμανιού μας.

Ζητούμενο η ορθή αξιοποίηση

Υπό το πρίσμα αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην προοπτική που δημιουργείται για το σύνολο των 10 Οργανισμών Λιμένων ΑΕ (Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ραφήνα, Λαύριο, Ελευσίνα) δεδομένου ότι προχωρά το πρώτο στάδιο για να πραγματοποιηθούν οι διεθνείς διαγωνισμοί που θα αναδείξουν τους επενδυτές, οι οποίοι θα αναλάβουν με το σύστημα των υποπαραχωρήσεων συγκεκριμένες λιμενικές δραστηριότητες και υπηρεσίες στα λιμάνια αυτά. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή μεταξύ του μοναδικού μετόχου των λιμένων αυτών (ΤΑΙΠΕΔ), των ΔΣ των Οργανισμών και των αρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας θα προσφέρει τη δυνατότητα για τις απαραίτητες επενδύσεις, με σκοπό και στόχο την ορθή αξιοποίηση των σημαντικών αυτών λιμανιών της χώρας.
Κλείνοντας, αξίζει να τονιστεί ότι τα ελληνικά λιμάνια στο σύνολό τους άντεξαν και κρατήθηκαν όρθια σε μία σκληρή περίοδο οικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα απέκτησαν σημαντική εμπειρία όσον αφορά τον ανταγωνισμό αλλά και την ανάγκη συνεργειών, είτε μεταξύ τους είτε με λιμένες του εξωτερικού. Η από εδώ και στο εξής πορεία αποτελεί πρόκληση και συγχρόνως επιτακτική ανάγκη να αποφευχθούν σφάλματα του παρελθόντος για να υπάρξει μία σταθερή και ανοδική τροχιά προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

*προέδρου και δ/ντος συμβούλου Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., υποναυάρχου Λ.Σ. ε.α.
Πρόσφατα άρθρα ( Θέματα )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet