Την ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, με διατάξεις για την ιθαγένεια και τον «Κλεισθένη»

Την ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας», που προχωρά ένα ακόμα βήμα προς την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, επιπλέον, διατάξεις για την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, όπως και ρυθμίσεις για τον «Κλεισθένη».

Καταπολέμηση έμφυλης βίας

Η αρχή έγινε τον περασμένο Απρίλιο όταν κυρώθηκε από τη βουλή η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το νέο νομοσχέδιο, που ήδη βρίσκεται στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης, ώστε να εισαχθεί προς συζήτηση στη βουλή, ενισχύει την εκπροσώπηση των γυναικών στη βουλή και στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυξάνοντας την ποσόστωση από 30% στο 40%. Εντάσσει τη διάσταση του φύλου στη σύνταξη των δημόσιων εγγράφων, προωθεί την ισότητα στα ΜΜΕ, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του ΕΣΡ. Ακόμα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η λειτουργία στελεχωμένων Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών σε όλη τη χώρα, ασφαλών Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων έμφυλης βίας και των ανήλικων παιδιών τους και 24ωρη πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή SOS 15900.

Προετοιμάζεται γυναικεία απεργία

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάταξη που θα κατοχυρώνει ουσιαστικά την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, καθώς πλέον οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον. Μάλιστα, αυτή η διάταξη έρχεται σε μια συγκυρία, όπου γίνεται προσπάθεια για την κήρυξη σε γυναικεία απεργία την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, στις 8 Μάρτη. Ήδη η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, κατόπιν πρότασης του ΜΕΤΑ και των Συσπειρώσεων, προχώρησε σε κήρυξη στάσης εργασίας για τις 8 Μαρτίου, ενώ έχει συγκροτηθεί συνέλευση για την οργάνωση της απεργίας με συμμετοχή πλήθος εργαζόμενων και ανέργων γυναικών, συνδικαλιστριών, φοιτητριών, μαθητριών, φεμινιστικών συλλογικοτήτων, μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι αριστερών οργανώσεων και συλλογικοτήτων.

Μεταρρυθμίσεις στην απονομή ιθαγένειας

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις για την απονομή ιθαγένειας, αυτές κινούνται στο πλαίσιο εξορθολογισμού, απλοποίησης και ομογενοποίησης των διαδικασιών εξέτασης των υποθέσεων πολιτογράφησης, το παράβολο για την οποία μειώνεται στα 550 ευρώ από 700. Έτσι, αναμορφώνεται το τεστ πολιτογράφησης (γλώσσα, γνώσεις γεωγραφίας, ιστορίας, πολιτικών θεσμών, πολιτικής πραγματικότητας), το οποίο δεν θα είναι υπό τη μορφή προφορικής συνέντευξης, αλλά είκοσι γραπτών ερωτήσεων, που θα επιλέγονται τυχαία και ηλεκτρονικά, από μια πλατφόρμα 300 συγκεκριμένων και γνωστών ερωτήσεων, για να αποφεύγονται έτσι και οι «επινοήσεις ερωτήσεων» από εξεταστές, πολλές φορές αδιάκριτων ή και αδύνατον να απαντηθούν. Ταυτόχρονα, θεσμοθετείται ειδικό ενιαίο πανελλαδικό τεστ για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, για να μην εξετάζονται οι υποψήφιοι στη γλώσσα από την Επιτροπή Πολιτογράφησης.

Μείωση των απαράδεκτων καθυστερήσεων

Με την ψηφιοποίηση του τεστ εκμηδενίζεται ο χρόνος για την κατοχύρωση του αποτελέσματος, αφού προηγουμένως η καθαρογραφή έπαιρνε τρεις μήνες, ενώ τώρα θα γίνεται αυτόματα. Τη μείωση των απαράδεκτων καθυστερήσεων, το υπουργείο προσπαθεί να επιτύχει και με την ομογενοποίηση αρμόδιων υπηρεσιών, με τις αποφάσεις πολιτογράφησης αλλογενών να παίρνονται πλέον από τις περιφερειακές διευθύνσεις ιθαγένειας του υπουργείου, αλλαγή που αναμένεται να μειώσει το χρόνο εξέτασης κατά εννιά μήνες.
Στις νομοθετικές διατάξεις εντάσσονται και ρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν τη νομοθεσία και τη συμμορφώνουν με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, σχετικά με τη δυνατότητα απόδοσης ιθαγένειας σε ηλικιωμένους, πρόσωπα με νοητική υστέρηση, βαριά ψυχική ασθένεια. Ενδεικτικά, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι οι περιπτώσεις ανηλίκων με αναπηρία που γεννιούνται ή και μεγαλώνουν στην Ελλάδα και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την τυπική εκπαίδευση. Πλέον θα αντιμετωπίζονται ισότιμα από άποψη ιθαγένειας. Άλλες ρυθμίσεις αφορούν α) τον καθορισμό της διαδικασίας απόδοσης ιθαγένειας σε ομογενείς που ζουν εκτός Ελλάδας, η οποία μέχρι τώρα δεν είχε αποτυπωθεί σε νόμο, β) τους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, που θα εξετάζονται πια στην Ελλάδα, από τις Επιτροπές Πολιτογράφησης με ειδική διαδικασία, ανεξαρτήτως του πότε ήρθαν στη χώρα και γ) τους ανιθαγενείς Έλληνες Ρομά, που θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο.
Τέλος, στο νομοσχέδιο θα ενταχθούν και ρυθμίσεις του «Κλεισθένη», όπως και ρύθμιση για το διορισμό επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον «Κλεισθένη», η εκλογή του προέδρου των κοινοτήτων θα γίνεται πλέον ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους υποψήφιους, των δύο πρώτων συνδυσμών, ενώ ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων στα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%, αντί για 30% που προβλέπεται μέχρι τώρα.

Ιωάννα Διαλεισμά
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet