Ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, ρυθμίσεις ιθαγένειας και άλλες διατάξεις που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίστηκαν σημαντικά ζητήματα της διαδικασίας απόδοσης ιθαγένειας τα οποία θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.

Οι βασικές δυσλειτουργίες μέχρι τώρα

Τα τελευταία χρόνια, αν και έγιναν σημαντικά βήματα με την ψήφιση του νόμου 4332 το 2015, που έδινε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να λάβουν την ιθαγένεια αλλοδαποί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή/ και μεγαλώνουν στη χώρα μας, φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και μένουν νόμιμα εδώ, παρατηρούνται προβλήματα στη διαδικασία τόσο της πολιτογράφησης (διαδικασία για να πάρουν την ιθαγένεια αλλοδαποί που μένουν χρόνια στη χώρα μας) όσο και κτήσης της ιθαγένειας λόγω γέννησης/φοίτησης. Οι βασικές δυσλειτουργίες αφορούν στην έλλειψη ενιαίας, διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας πολιτογράφησης, όπως και στις μεγάλες καθυστερήσεις για την εξέταση των αιτήσεων και την έκδοση αποφάσεων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία οι συνεντεύξεις, που προβλέπονται από τη διαδικασία, γίνονται έως και 5 χρόνια μετά την υποβολή της αίτησης.
Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας από παιδιά με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω που προσκομίζουν πιστοποιητικά αδιάλειπτα εξειδικευμένης περίθαλψης και απλοποιείται η διαδικασία για τους άνω των 65 ετών και τα άτομα με αναπηρία. Έτσι, εισάγονται ρυθμίσεις στη βάση του σεβασμού των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Μειώνεται το παράβολο για υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από τα 700 στα 550 ευρώ. Απλοποιείται και εξορθολογίζεται η διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Επιπλέον θεσπίζεται διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας σε ανιθαγενείς Ρομα που αποδεικνύουν μακρά παρουσία στη χώρα μας, με βάση και την υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρας μας για την εξάλειψη της ανιθαγένειας. Επίσης καταργείται η προϋπόθεση αναμονής ενός έτους από τη στιγμή απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, ώστε να δικαιούται κάποιος να συμμετέχει σε προκηρύξεις για διορισμό στο δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Αξιοκρατικός τρόπος εξέτασης

Σημαντική αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι αυτή από το σύστημα συνέντευξης, στη διαδικασία πολιτογράφηση,ς σε μια τυποποιημένη διαδικασία (τεστ), ως αποκλειστικό τρόπο κρίσης για την ουσιαστική ένταξη των αιτούντων. Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα η διαδικασία προέβλεπε συνέντευξη του αιτούντα στην Επιτροπή Πολιτογράφησης και δεν ήταν λίγες οι καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με παράλογες ερωτήσεις και κρίση κατά το δοκούν από ορισμένες επιτροπές. Η τυποποιημένη αυτή διαδικασία εισάγει έναν αξιοκρατικό τρόπο εξέτασης με διαφάνεια και όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια. Αν και το πώς ακριβώς θα είναι αυτό το τεστ θα οριστεί με υπουργική απόφαση η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας αναφέρει ότι οι υποψήφιοι θα καλούνται να απαντήσουν επιτυχώς σε είκοσι από τριάντα ερωτήσεις, οι οποίες θα επιλέγονται ηλεκτρονικά και τυχαία από ένα σύνολο 300 συγκεκριμένων ερωτήσεων των οποίων οι απαντήσεις θα είναι διαθέσιμες σε σχετική ιστοσελίδα προσβάσιμη σε όλους. Επιπλέον προστίθεται ειδική διαδικασία γλωσσικής εξέτασης. Οργανώσεις που κλήθηκαν να τοποθετηθούν στην αρμόδια επιτροπή εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για την παραπάνω διαδικασία. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της βουλής το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις για τη διαδικασία γλωσσικής εξέτασης συγκεκριμενοποιώντας το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και διευκολύνοντας τους αιτούντες άνω των 55 με 20ετή παραμονή και άνω των 65 ετών θέτοντας χαμηλότερο επίπεδο γνώσης των ελληνικών από τους υπόλοιπους.
Βελτιώσεις επίσης έγιναν και στο άρθρο που προέβλεπε την απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης αιτούντων που για κάποιο διάστημα απουσίαζαν από τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπονται τρεις περιπτώσεις όπου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία χωρίς αυτόματα να απορριφθεί. Όταν η απουσία είναι για διάστημα μέχρι 18 μηνών, όταν είναι για λόγους σπουδών και για όσο διάστημα αυτές κρατήσουν και όταν η απουσία είναι για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους υγείας του αιτούντος.

Αφροδίτη Μπαμπάση
Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet