Επιμέλεια: Κατερίνα Αναστασίου
catana@freemail.gr

Όλα όσα έχουμε κοινά


Προς διερεύνηση της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος –είτε του κοινωνικού είτε του πολιτικού είτε του πολιτιστικού– οι Mira Gakjina και Jovanka Popova έχουν επιμεληθεί την έκθεση στην οποία συμμετέχει πλήθος καλλιτεχνών από τα Βαλκάνια. Σκοπός αυτής της ομαδικής δουλειάς είναι η εύρεση του τρόπου σύνδεσης της αβεβαιότητας με την ευπάθεια και το υπαρξιακό απρόβλεπτο στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις οποίες, όπως είναι γνωστό, συχνά διάφορες κοινωνικές ομάδες υποφέρουν ή στερούνται των δικαιωμάτων τους. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα αυτές να εκτίθενται τόσο σε συμβολικές όσο και σε φυσικές πράξεις βίας, οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις, μετατοπίσεις, κατάχρηση εργασίας, μετανάστευση, αδικία, και ανισότητα φύλων. Έχοντας ως σημείο αναφοράς ωστόσο όλα όσα ενώνουν, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες προτείνουν πρακτικές που είναι δυνατό να προκύψουν σε ένα πλαίσιο, εντός του οποίου οι πανανθρώπινες αξίες αναδεικνύονται και λειτουργούν έτσι, ώστε οι διαχωρισμοί και οι ανησυχίες να υποχωρούν. Έργα βίντεο, ζωγραφικής, φωτογραφίας και εγκαταστάσεις αποτελούν εργαλεία αμφισβήτησης του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την τρέχουσα κατάσταση και παράλληλα συνδιαλέγονται με τα ατομικά οράματα, τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις που είναι δυνατό να διαμοιραστούν, υπηρετώντας συλλογικούς στόχους. Η έκθεση διαρκεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου.
MOMus - Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310593270)

Από το Νότο στο Βορρά: Αποικίες των Κυκλάδων στο Bόρειο Αιγαίο
Κλαζομενιακός αμφορέας, Άκανθος, 550-525 π.Χ.

Η συναρπαστική ιστορία του ελληνικού αποικισμού αποπειράται να ξεδιπλωθεί μέσα από την περιοδική έκθεση που διαρκεί μέχρι τις 31 Αυγούστου και εστιάζει σε πολυάριθμες πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού: το εμπόριο και την οικονομία, τις πολιτικές μεταβολές και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς, τις λατρείες και τα ταφικά έθιμα, όπως και τους μύθους που πλάστηκαν γύρω από την ιδέα της θαλασσινής περιπέτειας και της αναζήτησης του ιδανικού τόπου από ηρωικούς ανθρώπους που δε φοβήθηκαν να αναμετρηθούν με το αδύνατο και να το νικήσουν. Η εστίαση γίνεται στο φαινόμενο του αποικισμού του Βόρειου Αιγαίου από τους Κυκλαδίτες, λίγο πριν από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ., δηλαδή τότε που οι Άνδριοι, σε συνεργασία με τους Χαλκιδείς, ίδρυσαν αποικίες στην ανατολική Χαλκιδική και τον Στρυμονικό Κόλπο, και οι Πάριοι εγκαταστάθηκαν στη Θάσο και στη Θασιακή Περαία. Αυτή η ενδιαφέρουσα εκθεσιακή αφήγηση έχει ως στόχο τη διερεύνηση των αιτίων, των συνθηκών και των κινήτρων της εκδήλωσης του αποικιακού ρεύματος από την Πάρο και την Άνδρο στο Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, έχει ως στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα αλλά και τα κοινά χαρακτηριστικά των μητροπόλεων και των αποικιών τους, τη συμβολή των θαλάσσιων δρόμων στη διαμόρφωση των πολιτιστικών και των εμπορικών δικτύων στον αιγαιακό χώρο και ευρύτερα, την επαφή και την αλληλεπίδραση των αυτοχθόνων πληθυσμών με τους αποίκους και τις απαρχές της διαμόρφωσης της κοινής ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά παρουσιάζονται –για πρώτη φορά μαζί– 478 αντικείμενα των Συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, των Εφορειών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Σερρών, Καβάλας – Θάσου, της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank και του Μουσείου Εκμαγείων ΑΠΘ μαζί με κείμενα, εικόνες και αναπαραστάσεις. Ωράριο: καθημερινά 08:00-20:00 (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313310201)
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet