Είναι, πραγματικά, μεγάλο θράσος να λέγεται από την κυβέρνηση της ΝΔ ότι θα προχωρήσει σε εξεταστική επιτροπή για να ελέγξει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ. Το κάνει, βέβαια, για να αμβλύνει τη δυσαρέσκεια του κόσμου για τις ανατιμήσεις, αλλά έτσι δίνει μια σπουδαία ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να βάλει για συζήτηση ολόκληρο το ενεργειακό ζήτημα της χώρας μέρος του οποίου, ασφαλώς, κεντρικό είναι, η ΔΕΗ. Θα αποκαλυφθούν οι ευθύνες των δύο μεγάλων κομμάτων και ειδικά της ΝΔ: και της περιόδου Κων/νου Μητσοτάκη με τους 7.000 διορισμούς των διοικητικών υπαλλήλων και τις περιόδους της αδράνειας του Κ. Καραμανλή και της περιόδου Σαμαρά όπου άφησε να γεννηθεί και το σημερινό ταμειακό πρόβλημα της ΔΕΗ. Διαδρομή αδράνειας, δώρων στους ιδιώτες και διαφθοράς. Το άρθρο που ακολουθεί του Νίκου Καϊμάκη είναι πραγματικά μια αναλυτική παρουσίαση του συνολικού ενεργειακού ζητήματος όπως προέκυψε, ιστορικά και όπως τίθεται σήμερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής.

Π. Κ.Του Νίκου Καϊμάκη

Η Ελλάδα βαδίζει, τα τελευταία χρόνια προς την Ενεργειακή Ένωση της Ευρώπης και τη μετάβαση στην απανθρακοποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία, μέσω ενός πολύμορφου εύρους οδηγιών και ρυθμίσεων, ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού πακέτου, που εκτείνεται σε περίπου 70 κείμενα και 5.000 σελίδες. Ολοκληρώθηκαν σταδιακά και αποτελούν τη βάση, για την εδραίωση της ενεργειακής ένωσης της Ευρώπης, την παραγωγή καθαρής ενέργειας, την καθιέρωση της ενεργούς συμμετοχής των καταναλωτών ως παραγωγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέχρι το 2030. Πιο συγκεκριμένα με το ενεργειακό πακέτο της Ε.Ε υλοποιούνται:
Η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία της ενιαίας διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και η ελεύθερη, αλλά έντονα ανταγωνιστική, ροή της ενέργειας, μέσω ενεργειακών χρηματιστηριακών κόμβων και δικτύων μεταφοράς ενέργειας ανά την Ευρώπη. Αυτό, υλοποιείται με συγκροτημένη ρύθμιση και εποπτεία, με εκπόνηση κωδικοποιημένων και θεσμικών λειτουργιών και παρεμβάσεων, για την εύρυθμη λειτουργία και ασφαλή ροή της ενέργειας στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς και διανομής, με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ε.Ε. από μία μόνο πηγή.
Η ένταξη και η ταχύρυθμη προώθηση των ΑΠΕ, στην κορυφή του ενεργειακού μείγματος, με οικονομικότερους τρόπους, μέσα από ρυθμίσεις και όρους αγοράς και όχι με δαπανηρές επιδοτήσεις, καθώς και με την απορρόφηση και ένταξη της αναδυόμενης διεσπαρμένης και οριζόντια αναπτυγμένης παραγωγής ενέργειας, μικροπαραγωγών στα εθνικά συστήματα.
Η ανάδειξη τεχνολογιών αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας, η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών (επεκτάσεις έξυπνων δικτύων Χ.Τ και δικτύων τροφοδότησης εκατομμυρίων σημείων φόρτισης ανά την Ευρώπη, για ηλεκτρικά αυτοκίνητα), η υποδοχή των ηλεκτρικών οχημάτων στις μεταφορές, η ρύθμιση και εποπτεία του ενιαίου διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου, με την ενίσχυση, την εναρμόνιση και το συντονισμό κανόνων σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η αντιμετώπιση των διασυνοριακών προβλημάτων και της ασφάλειας των διασυνδεδεμένων εθνικών δικτύων, καθώς και η εποπτεία των χρηματιστηρίων ενέργειας (ΧΕ), για την ελεύθερη αλλά άκρως ανταγωνιστική ενεργειακή ροή ανά την Ε.Ε. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας που διευρύνεται στην Ε.Ε.
Η ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων και μετρητών της Διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος Χ.Τ (ΔΕΔΔΗΕ), όπου θα επιτυγχάνεται η συμμετοχή των καταναλωτών από την οριζόντια αναπτυγμένη παραγωγή, και θα βελτιστοποιείται με νέες μορφές συλλογικής κατανάλωσης με μειωμένο κόστος ενέργειας, με τις ενεργειακές κοινότητες, την αυτορρύθμιση της κατανάλωσης από τον καταναλωτή/παραγωγό, την ανάπτυξη μικρής ιδιωτικής παραγωγής και τον συμψηφισμό της, με τις αντίστοιχες καταναλώσεις τους από το εθνικό δίκτυο.
Θα μειωθούν έτσι οι ενεργειακές ανάγκες και θα αναπτυχθεί η απαραίτητη ενεργειακή αποδοτικότητα που αποτελεί μαζί με τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές και την αποθήκευση ενέργειας, τους πυλώνες για το μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος στην ηλεκτρική ενέργεια μέχρι το 2050.
Αυτές και άλλες ρυθμίσεις αποτελούν το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρώπης, όπου η ενέργεια θα κινείται ως εμπορικό προϊόν αλλά ταυτόχρονα θα διατηρεί την υπόστασή της ως κοινωνικό αγαθό, που θα διασφαλίζει μειωμένο κόστος παραγωγής της ενέργειας, με χαμηλά τιμολόγια ρεύματος, κάλυψη των ευάλωτων κατηγοριών καταναλωτών, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Φυσικό Αέριο

Ανάλογες ρυθμίσεις αντιστοιχούν και στην αγορά φυρικού αερίου (ΦΑ) στην παραγωγή, και τη διανομή του, που θα αποτελεί το συνοδευτικό καύσιμο κατά την περίοδο μέχρι το 2050, του μηδενισμού του αποτυπώματος άνθρακα από την οικονομία (στις μεταφορές, τη θέρμανση - ψύξη, τα επιβατικά αυτοκίνητα), ενώ θα αξιοποιείται με τη διανομή του, στην άμεση καύση, στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία, για να είναι φτηνότερο, λιγότερο ρυπογόνο και πιο αποδοτικό. Ήδη η Θυγατρική της ΔΕΠΑ (ΔΕΔΑ) έχει προγραμματίσει από το 2018 μέχρι το 2023, κατασκευές δικτύων διανομής ΦΑ, σε 18 πόλεις στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας 1,2 χιλιομέτρων. Οι δημοπρασίες προμήθειας υλικών δικτύων έχουν ξεκινήσει (2018) και οι συνδέσεις νοικοκυριών και εμπορικών και βιομηχανικών θα πραγματοποιηθούν μέχρι το 2023 με ελάχιστο κόστος σύνδεσης για τους καταναλωτές, χαμηλά τιμολόγια διανομής και επιδοτήσεις εσωτερικών εγκαταστάσεων των πελατών.
Δίπλα στην διανομή του ΦΑ προφανώς υπάρχει και η γεω-ενεργειακή στρατηγική για τις διεθνικές διασυνδέσεις αγωγών μεταφοράς ΦΑ, και τερματικούς σταθμούς μεταφοράς υγροποιημένου αερίου και επανα-αεριοποίησής του, για την κάλυψη της ασφάλειας εφοδιασμού και προμήθειας περισσότερων μορφών ΦΑ (κανονικού αερίου, υγροποιημένου, συμπιεσμένου). Όλα αυτά έχουν προχωρήσει σημαντικά επί ΣΥΡΙΖΑ και θα καταστίσουν την Ελλάδα περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, θα περιορίσουν το βαθμό εξάρτησής της Ε.Ε (Αγωγοί ΦΑ, TAP, IGB, Τερματικοί σταθμοί, Ρεβυθούσας ΦΑ και Αλεξανδρούπολης ΥΦΑ). Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η κατασκευή υποβρύχιων καλωδίων ηλεκτρισμού υψηλής τάσης, που θα διασυνδέσουν την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη, μέσω Κρήτης.

Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ

Αυτές είναι οι πραγματικές προκλήσεις του ενεργειακού ζητήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Τις περισσότερες από αυτές έχει προωθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει συντάξει ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό, με μετρήσιμα μεγέθη, συγκεκριμένους στόχους και σενάρια, νέο μείγμα καυσίμων μέχρι το 2030, που εναρμονίζονται πλέον με την αναπτυσσόμενη ενεργειακή δομή και στόχους της Ενεργειακής Ένωσης της Ευρώπης, στη βάση των κατευθύνσεων, για ένταση στις εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας πολλών μορφών και δυνατοτήτων(συμπιεσμένου ΦΑ, CO2, H2) υποστήριξης των μεταβλητών φορτίων των ΑΠΕ, ενεργειακή αποδοτικότητα υψηλών στόχων, ολοκλήρωση της πορείας ένταξης της εγχώριας αγοράς στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, της αποδοτικής χρήσης και διανομής του συνοδευτικού καυσίμου ΦΑ και τη γεωενεργειακή αναβάθμιση της χώρας σε ενεργειακό περιφερειακό κόμβο της Μεσογείου.

Η ΝΔ εξαγγέλλει ως πολιτική ασυνάρτητες επιλογές

 

Η συγκρότηση της προαναφερθείσας εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς, ξεκίνησε το 1999 με νόμο του ΠΑΣΟΚ και παραδόθηκε απελπιστικά ελλιπής μετά από 16 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ ( 2015), με τη χώρα να διαθέτει μέχρι το 2014, μια στρεβλή εγχώρια αγορά ενέργειας, «μαϊμού» όπως την είχαν χαρακτηρίσει οι πρώην Νεοδημοκράτες Πρόεδροι της ΔΕΗ (Αθανασόπουλος και Παλαιοκρασσάς). Ήταν πλήρως απορυθμισμένη και χρεωμένη, ενώ σπατάλες, απάτες και άνομα συμφέροντα, την είχαν κατασπαράξει (Energa, Hellas Power, ασύδοτες επιδοτήσεις ΑΠΕ και επιδοτήσεις, μέσω νομιμοφανών μηχανισμών, της δήθεν ενίσχυσης της λειτουργίας και της ισχύος των ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ΜΑΛΚ και ΑΔΙ Ισχύος).
Η σημερινή πολιτική της ΝΔ εμφανίζει το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας με κινδυνολογικό και κωμικό τρόπο, ως ταμειακό πρόβλημα ΔΕΗ, προκειμένου να χρεώσει στο ΣΥΡΙΖΑ ανεπάρκεια, ενώ η αλήθεια είναι ότι στήριξε μια ολόκληρη κοινωνία στον τομέα της ενέργειας όταν είχαν καταρρεύσει τα πάντα. Ακόμη, η ΝΔ ανέδειξε την κρίση ρευστότητας της ΔΕΗ, ως δήθεν συστημική κρίση, που όμως η ίδια είχε ξεκινήσει με ανοχή στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ 1,5 δίσ. ευρώ από το 2013, (πρόσφατα της χρέωσε όλες στον Π. Σκουρλέτη που είναι και της «μόδας»!). Σήμερα στρέφεται εναντίον των στρατηγικών κακοπληρωτών και διεκδικεί 1,5 δισ. ευρώ!
Μεθόδευσε ακραίες κινδυνολογίες για τις λιγνιτικές μονάδες, ενώ αποσιώπησε το γεγονός, ότι οι λιγνιτικές μονάδες παράγουν και αποδίδουν, στη σημερινή ανολοκλήρωτη αγορά ενέργειας, ανάλογα με την οικονομικότητά τους και σε καμία περίπτωση οι προσφορές τους, δεν είναι μικρότερες από το μεταβλητό κόστος παραγωγής τους (κυρίως καύσιμο και κόστος ρύπων). Βάπτισε, επίσης, καταστροφή τις ενοχλητικές, αλλά διαφανείς και αδιάβλητες στις τιμές δημοπρασίες των ΝΟΜΕ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η αγορά ενέργειας (ΟΤΣ) άφηνε απροστάτευτες τις λιγνιτικές μονάδες, που προσφέρονταν να παράγουν, πάντα πάνω από το λειτουργικό τους κόστος. Ούτε βεβαίως η ΔΕΗ, μπορούσε να ακολουθήσει τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των ιδιωτών προμηθευτών που «παίζουν» με το σύστημα εισαγωγών και εξαγωγών και τις αυξομειώσεις της ΟΤΣ, για την εξασφάλιση κέρδους.
Επιδιώκει λύσεις στο ενεργειακό πρόβλημα της χώρας με σωρεία νέων διορισμών στις ενεργειακές επιχειρήσεις με άσχετα προσόντα (περίπτωση Γ. Στάσση στη ΔΕΗ, Γ. Γιαρέντη στον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ), Οικονόμου στο ΚΑΠΕ, Παπαθανασίου στα ΕΛΠΕ κ.ά). Η σύνθεση του νέου ΔΣ της ΔΕΗ προαναγγέλλει, περίπου, ιδιωτικοποιήσεις και αυξήσεις τιμολογίων της εταιρείας.
Ταυτόχρονα, όμως, αξιοποίησε τις ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ (ΥΚΩ, νομική διεκπεραίωση πελατών που έφυγαν από τη ΔΕΗ, διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών κα), που ανακόπηκαν από τις εθνικές εκλογές. Τις παρουσιάζει τώρα, για τη δήθεν βελτίωση της ρευστότητας της ΔΕΗ, καθώς και μεταφορά πλεονασματικών πόρων, από το Ταμείο Διαχειριστή ΑΠΕ (ΔΑΠΕΕΠ) και από την ακύρωση των ελαφρύνσεων της μείωσης (6%) του ΦΠΑ, από τα οφειλόμενα χρέη του κράτους (300 εκατομμύρια ευρώ) από ΥΚΩ. Θα τη συμπληρώσει, για την κάλυψη έλλειμμάτων περίπου 700 εκ. ευρώ, είτε με κατάργηση της έκπτωσης συνέπειας 10% της ΔΕΗ, είτε με τη μετακύληση του αυξημένου κόστους των ρύπων από τα λιγνιτικά, με συνέπεια να επιβαρύνουν, έτσι ή αλλιώς, τα τιμολόγια των καταναλωτών.
Η εξαγγελθείσα, τέλος, πρόταση της ΝΔ για την πλήρη απόσχιση από τη ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και η ταυτόχρονη διάθεση πακέτου(;) μετοχών του σε στρατηγικό επενδυτή, είναι απροσδιόριστη και ασαφής, γιατί δεν διευκρινίζει το ποσοστό που θα εκχωρήσει στον στρατηγικό επενδυτή, ώστε να ξεκαθαρίσει τελικά αν ο ΔΕΔΔΗΕ θα παραμείνει όπως και ο ΑΔΜΗΕ δημόσια επιχείρηση δικτύων ή τελικά θα οδηγηθεί προς την ιδιωτικοποίησή του. Ήδη εξαγγέλθηκε η εκποίηση της περιβόητης μικρής ΔΕΗ, που είχε σχεδιάσει και υλοποιήσει στο παρελθόν με νόμο η ΝΔ. Είναι να απορεί κανείς για το θράσος τους και τις ψευτιές τους.

Η ιστορική καταστροφική πολιτική της ΝΔ σε βάρος της ΔΕΗ και του συστήματος ενέργειας

Από το βάθος εικοσαετίας, προωθούντο στην Ευρώπη λύσεις αναδιάρθρωσης του κερματισμένου ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, σύγχρονες τεχνολογικά εφαρμογές και ρυθμίσεις, για τη νέα ενιαία και απανθρακοποιημένη δομή του. Η χώρα μας, την ίδια περίοδο, δολιχοδρομούσε από το 1999 μέχρι το 2015 σε ένα φαύλο κύκλο προκλητικής σπατάλης ενεργειακών πόρων που ευημερούν στη χώρα μας, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ ήταν διαπιστωμένο, ότι οι ενεργειακές δομές με τις οποίες λειτουργούσε, δεν ήταν κατάλληλες να διαχειριστούν την ριζική αλλαγή του ενεργειακού μείγματος και να αντιμετωπίσουν της αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Αλλά και την κλιματική κρίση, η οποία είναι παρούσα και δρώσα σήμερα στο παγκόσμιο περιβάλλον του πλανήτη.
Σήμερα η ΝΔ κρύβει τις διαχρονικές ευθύνες της, που μαζί με το πρώην ΠΑΣΟΚ απορρύθμισαν αντί να ρυθμίσουν το ενεργειακό σύστημα και να το εναρμονίσουν με την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και τους στόχους της Ε.Ε. Σπατάλησαν πολύτιμους πόρους, για να επιτρέψουν την προκλητική διείσδυση των ιδιωτών στην ενεργειακή αγορά. Η ΝΔ είναι εκείνη που εγκατέλειψε, για πολλά χρόνια, ολόκληρη τη νησιωτική χώρα, να καίει ρυπογόνα καύσιμα, πετρέλαιο και μαζούτ, για να εξυπηρετεί γνωστά ιδιωτικά συμφέροντα.
Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στο όνομα πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, εγκατέλειψαν τη Δυτική Μακεδονία για μια ολόκληρη εικασαετία, να «αναπαύεται» στον μύθο της διαιώνισης της «χρυσής λιγνιτικής εποχής». Παράλληλα, καλλιεργούσαν το αφήγημα της διασφάλισης των προνομίων της πολύπαθους αυτής τοπικής κοινωνίας, με πελατειακές σχέσεις, προσλήψεις, τηλεθέρμανση και έμμεση οικονομική στήριξη από τη ΔΕΗ, αγνοώντας προκλητικά την καθολική καταστροφή του περιβάλλοντος.
Δεν εξήγησε ποτέ η ΝΔ ποιος ευθύνεται για το παρελθόν για το σημερινό χάλι της ΔΕΗ. Τι έκανε στη ΔΕΗ (1993), όταν ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, τη φόρτωσε με 7.000 αχρείαστους διοικητικούς υπαλλήλους, που σήμερα λόγω τεχνολογίας αποτελούν βαρίδι για την εξυγίανσή της. Καθ’ όλη την περίοδο των διακυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ εκτίναξαν τα τιμολόγια ρεύματος κατά 60%. Πολιτική που ανακόπηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Το 2013 προώθησαν τη μονάδα λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα, αποκλειστικής καύσης λιγνίτη και όχι συνδυασμένου κύκλου καυσίμων, όταν ο λιγνίτης ήδη αποσύρονταν ως ρυπογόνος από την Ευρώπη. Προώθησαν μια επένδυση, (Πτολεμαΐδα V) ύψους 1,5 δις ευρώ και επιβάρυναν τη ΔΕΗ με ένα μεγάλο αντιοικονομικό έργο, που ήταν απορριπτέο και ρυπογόνο. Το 2013, μάλιστα, που προωθήθηκε η μονάδα Πτολεμαΐδας δεν συνοδεύτηκε, τουλάχιστον, με την προσπάθεια μεταβατικής προστασίας της λιγνιτικής παραγωγής.
Αντίθετα η ΝΔ επικύρωσε την επιβολή από την Ευρώπη, αυξημένων τιμών ρύπων, για την καύση του λιγνίτη στην Ελλάδα, ενώ μπορούσε να απαιτήσει μεταβατική ρύθμιση, όπως έγινε σε άλλες χώρε της Ε.Ε. Τώρα, προβάλει σχέδιο απολιγνιτοποίησης, βάσει τις διεθνούς πρακτικής, συγκεκριμένα της Ρουμανίας. Έκανε καθεστώς τις καθυστερήσεις πληρωμών πελατών της ΔΕΗ από το 2013.Τωρα κινδυνολογεί για πολλές χιλιάδες διακοπές ρεύματος λόγω χρεών.

Οι ενεργειακές προκλήσεις και πώς τις αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑΑν δεν προωθηθούν τώρα, το 2019, όπως είχε προγραμματιστεί, οι σημαντικές επιλογές για την εναρμόνιση του ενεργειακού μας συστήματος με την ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά ενέργειες (και τους στόχους της Ε.Ε), που ήδη λειτουργεί ως ελεύθερη διασυνδεδεμένη και ανταγωνιστική από τη Βόρεια θάλασσα μέχρι την Ιβηρική χερσόνησο, τότε η ολοκλήρωσή της θα καθυστερήσει απελπιστικά, στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ελλάδας, οι οποίες θα βρεθούν μπροστά σε σκληρό ανταγωνισμό και μεγάλα προβλήματα βιωσιμότητας των εθνικών ενεργειακών συστημάτων τους.
Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ επέτυχε σε σύντομο χρόνο (2016-2018) να ολοκληρώσει τις υποδομές της ελληνικής αγοράς ενέργειας, να ξεκαθαρίσει το ενεργειακό τοπίο και τον προγραμματισμό της χώρας, να προγραμματίσει νέο μείγμα καυσίμων μέχρι το 2030, με ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να ολοκληρώσει την ένταξη μας στην ευρωπαϊκή αγορά το 2019. Τώρα εκτιμά καθυστερήσεις.
Διαχώρισε πλήρως τα δίκτυα μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με τη μορφή δημόσιας επιχείρησης και με μειοψηφικό στρατηγικό επενδυτή (24%). Θεσμοθέτησε και συγκρότησε χρηματιστήριο ενέργειας(ΧΕ), Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΟΕΕΠ), σχεδίασε την εναρμόνιση της εγχώριας αγοράς για την ομαλή ένταξή της στην ευρωπαϊκή αγορά. Ρύθμισε τα χρέη και τις τιμές των ΑΠΕ του συστήματος από τις υπέρογκες σπατάλες και δαπάνες του κακού παρελθόντος, που είχαν χρεώσει των Λειτουργό Αγοράς Ενέργειας και διαχειριστή των ΑΠΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ) με 800 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ άφησε στο τέλος πλεόνασμα 200 εκατομμυρίων ευρώ από την βελτιωμένη προσαρμογή της επιδότησης των ΑΠΕ.
Απελευθέρωσε την αγορά ΦΑ και προχώρησε στον αναγκαίο διαχωρισμό των δικτύων του ΦΑ από την εισαγωγή και εκμετάλλευση του. Με τον Διαχωρισμό της ΔΕΠΑ και την ικανοποιητική Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ, διαχωρισμοί, που επιβλήθηκαν από τις συμφωνίες με τους δανειστές, προχώρησε σημαντικά στην αναδιάρθρωση του τομέα του ΦΑ. Από το 2018 έχει προγραμματίσει επέκταση του ΦΑ στη Μακεδονία σε πολλές πόλεις μέχρι το 2023.
Καθόρισε ενεργειακούς στόχους προσαρμογής της Ελλάδας μέχρι το 2030 που προκύπτουν από τη Συνθήκη των Παρισίων και την Ε.Ε για το κλίμα, ακολούθησε την, ευνοϊκή για τη χώρα, μελέτη του 2018 της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας για την Ελλάδα, και διαμόρφωσε ολοκληρωμένο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ, πέτυχε πολλά, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας στη χώρα μας, που είναι γνωστά και αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΚΟΤ, Ειδικά Τιμολόγια, προστασία των ευάλωτων καταναλωτών).
Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα για την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας, που επισκιάζει η καταστροφολογική πολιτική της ΝΔ, που θα κριθεί στο άμεσο μέλλον με την «ενεργειακή καταιγίδα» που έρχεται αν δεν ανατραπεί η άφρονα πολιτική της κυβέρνησης.
Πρόσφατα άρθρα ( Πολιτική )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet