Στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου, με την παρέμβασή σας, ζητήσατε να καταρτιστεί ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη χρεοκοπία της Thomas Cook. Επίσης, αναφερθήκατε και στην ανάγκη να ιδρυθεί ένας μηχανισμός διαχείρισης παρόμοιων κρίσεων. Ποια θα ήταν τα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου σχεδίου; 
Ως υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας την περίοδο 2015-2019, αλλά και από το νέο μου ρόλο ως ευρωβουλευτής, στόχος μου ήταν και είναι ο τουρισμός να μπει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και να αναγνωριστεί έμπρακτα η καταλυτική του συμβολή ως επιταχυντή της ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Ο τουριστικός τομέας αντιπροσωπεύει σήμερα πάνω από το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
Έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη ολόκληρων περιφερειών και νησιωτικών περιοχών. Αποφέρει πολλαπλάσια οφέλη σε σειρά παραγωγικών κλάδων. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και έχει καταλυτική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ευημερία της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης.
Με διαρκείς παρεμβάσεις μου ως συντονίστρια της GUE/NGL στην Επιτροπή Μεταφορών & Τουρισμού (TRAN), ανέδειξα την απουσία ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, καθώς και το έλλειμμα που υπάρχει σήμερα στην ΕΕ στην αντιμετώπιση κρίσεων που πλήττουν οριζόντια την τουριστική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με πρόσφατο παράδειγμα την πτώχευση της Thomas Cook. Ως εισηγήτρια στο ψήφισμα σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεωκοπίας της Thomas Cook, κατέθεσα προτάσεις που υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πιο σημαντικές αφορούν:
• την κατάρτιση ευρωπαϊκής στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό,
• τη μετονομασία του σημερινού χαρτοφυλακίου του αρμόδιου Επιτρόπου των Μεταφορών σε «Μεταφορών και Τουρισμού» σε ισότιμη βάση,
• να συμπεριληφθεί δυναμικά ο προϋπολογισμός για τον τουρισμό στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027
• και την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, που για πρώτη φορά αναφέρεται σε επίσημο κείμενο της ΕΕ.
Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό που να στοχεύει στην στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ενώ, λείπει ένα συνεκτικό σχέδιο για την αξιοποίηση της δυναμικής του τουρισμού στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και ως ισχυρού αναπτυξιακού πυλώνα της Ευρώπης ειδικά σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, που η βιωσιμότητα της οικονομίας τους εξαρτάται αποκλειστικά από τον τουρισμό.
Κατέθεσα τροπολογία, η οποία υιοθετήθηκε, ώστε να διασφαλιστούν στο ακέραιο τα δικαιώματα των εργαζομένων που εθίγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τους. Έτσι άνοιξε ο δρόμος ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να στηρίξουμε την απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού σε περιπτώσεις κρίσεων.
Διεκδικούμε την ενίσχυση των πόρων για τον τουρισμό στο νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, και την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων των ευρωπαϊκών ταμείων, για τη στήριξη των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιδιώκουμε να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά μέσα, και να εξασφαλίσουμε την ψηφιακή τους μετάβαση, που αποτελεί μονόδρομο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού στο διεθνές περιβάλλον.
Θα συνεχίζω να αγωνίζομαι ως ευρωβουλευτής για το συμφέρον της Ελλάδας και την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της χώρας μας μέσα από τον τουρισμό. Και επιδιώκω να καταρτιστεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή τουριστική στρατηγική με στόχο:
• να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών και να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες μέσα από νέες ευκαιρίες στην ανάπτυξη
• να δοθεί έμφαση στη διαχείριση των προορισμών με βάση τις ανάγκες τους
• να αποτελέσει ο τουρισμός λύση στην ανεργία και να διασφαλίσουμε τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας στον κλάδο.
• να καθιερώσουμε τη στενότερη διασύνδεση του τουρισμού με άλλους παραγωγικούς κλάδους, με οφέλη για όλους.
Επιβάλλεται να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός για τον τουρισμό, για να διαχειριστούμε όχι μόνο τα έκτακτα γεγονότα, αλλά και για να προετοιμαστούμε με μεσο-μακροπρόθεσμο σχέδιο, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες επιτακτικές προκλήσεις, όπως τα κρίσιμα ζητήματα της ασφάλειας, το επικείμενο Brexit, το προσφυγικό, τα εντεινόμενα καιρικά φαινόμενα και φυσικά την κλιματική κρίση.
Πρόσφατα άρθρα ( Διεθνή )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet