του Ανδρέα Αβραμίδη

 

Με ασυνήθιστη ταχύτητα η ΓΕΝΟΠ προχώρησε Σάββατο απόγευμα σε έκτακτο ΔΣ και ομόφωνα αποφάσισε επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες από της 18 Νοέμβρη και συλλαλητήρια στην Αθήνα και τα ενεργειακά κέντρα Μεγαλόπολης και Δυτικής Μακεδονίας. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν απάντηση στην κατάθεση από την κυβέρνηση νομοσχεδίου με τον τίτλο «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ».

 

Ταυτόχρονα ενέκρινε - πλειοψηφικά - το ΔΣ την συμμετοχή στην διαβούλευση με κείμενο που αποτελεί και πλαίσιο διεκδίκησης στο οποίο περιλαμβάνει 10 σημεία του νομοσχεδίου εκ των οποίων διαφωνεί πλήρως μόνο σε ένα, ενώ στα υπόλοιπα είτε συμφωνεί είτε προτείνει συμπληρώσεις είτε  επαναδιαπραγμάτευση.   Προσθέτει δε ένα κόμη σημείο που δεν αναφέρεται στον νόμο,  το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης στο όποιο διατυπώνει εντελώς αντίθετη άποψη από την κυβερνητική εξαγγελία για πλήρη κατάργηση της λιγνιτικής παραγωγής έως το 2028. Με ένα τέτοιο πλαίσιο για τις κινητοποιήσεις φαντάζει δύσκολη η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο :

 

 

Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για το κατατεθέν σχέδιο νόμου «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ» εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας σε άρθρα που κατά την άποψή μας διαλύουν θεμελιώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων και θα οδηγήσουν τον μεγαλύτερο βιομηχανικό Όμιλο της χώρας στην απαξίωση και την διάλυσή του.

Πιο συγκεκριμένα:

Επί του Άρθρου 3 «προσλήψεις προσωπικού Αορίστου χρόνου»

Ενώ συμφωνούμε με τις παραγράφους 1 και 2 που αναφέρονται στη διαδικασία πρόσληψης και ελέγχου από τον ΑΣΕΠ. Ωστόσο τίθεται ζήτημα ουσιαστικού και όχι τυπικού ελέγχου σε ότι αφορά την αξιοκρατία των προσλήψεων.

Διαφωνούμε κάθετα με την συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης και κατασυκοφάντησης των εργαζομένων με τη επίκληση κατάργησης της μονιμότητας στους νέους υπαλλήλους όταν γνωρίζεται ότι η μονιμότητα σε όλους τους εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα άρα και στη ΔΕΗ την καταργήσατε κατ΄εντολή της Τρόικας με τον Νόμο 4046/2012 (Β’ ΜΝΗΜΟΝΙΟ), μετατρέποντας όλες τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.

Η θεμελιώδης  διαφωνία μας αφορά τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 οι οποίες οδηγούν στη δραστική αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των νέων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και μια νέα γενιά που δεν θα προστατεύεται από τις ΕΣΣΕ.

Επί του Άρθρου 4 «προσλήψεις ορισμένου χρόνου»

Επί της παραγράφου 1 είναι γνωστό ότι με τις διατάξεις των παρ. 2,3, του άρθρου 9 του Ν.2941/2001 υπήρχε η δυνατότητα πρόσληψης  οργανικής θέσης Διευθυντών σε ποσοστό 15% ενώ σύμφωνα με τον ΚΚΠ/ΔΕΗ η Επιχείρηση είχε και έχει τη δυνατότητα να προσλάβει Γενικούς Διευθυντές και από την αγορά με 5ετή θητεία.

Η κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.4354/2015 με την παράγραφο 2 του παρόντος που αφορά το «Ανώτατο Όριο Αμοιβών (πλαφόν) στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυντών Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Εταιρείας, δημιουργεί τεράστιες ανισότητες με τους Δ/ντες Σταθμών και Ορυχείων οι οποίοι λόγου της Οργανωτικής Δομής του Ομίλου έχουν τον τίτλο του (Βοηθού Δ/ντή) αλλά στην πραγματικότητα με βάση και την αιτιολογική έκθεση και αυτά τα στελέχη διευθύνουν τεράστιο πλήθος εργαζομένων, διαχειρίζονται πάγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, παίρνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου κ.λ.π.

Ως εναλλακτική προτείνουμε την κατάργηση του (πλαφόν) στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές, ενώ για την υπόλοιπη ιεραρχία να καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης εκτός πλαφόν, ενώ με την παράγραφο 5 καταργείται η δυνατότητα πρόσληψης εποχικού προσωπικού 60 ημερομισθίων που απαιτείται για την άμεση επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Ομίλου.

Επί του άρθρου 5 « Επιτροπή προσλήψεων και Αμοιβών»

Στη ΔΕΗ σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών υφίσταται και λειτουργεί επιτροπή αμοιβών η οποία καταθέτει και τη σχετική έκθεση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Επί του Άρθρου 7 «Μετακινήσεις Προσωπικού εντός Ομίλου»

συμφωνούμε, άλλωστε ήταν πάγια θέση της ΓΕΝΟΠ μετά τον διαχωρισμό, ωστόσο θα πρέπει να γίνει σαφή αναφορά και για το προσωπικό των θυγατρικών Μελίτης και Μεγαλόπολης .

Επί του Άρθρου 9 «Πολιτική Προμηθειών»

Συμφωνούμε εφόσον δεν θίγονται διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου.

Επί του Άρθρου 10 «Εφαρμογή σε Θυγατρικές ΔΕΗ»

οι διατάξεις των άρθρων 3 - 9 να εφαρμόζονται αναλογικά και στις θυγατρικές ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ.

Επί του Άρθρου 11 « Προσαρμογή Ειδικού Τιμολογίου Προσωπικού»

ουσιαστικά πρόκειται για μια διάταξη που καταργεί μονομερώς την Συλλογική Σύμβαση του 1991, αφού η εν λόγω παροχή σε είδος είναι προϊόν διαβούλευσης μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ΔΕΗ και συμφωνήθηκε στην εν λόγω σύμβαση έναντι αύξησης μισθού και φορολογείται στην Ανώτερη Φορολογική Κλίμακα. Η αιτίαση ότι αυτό γίνεται για λόγους περιορισμού του κόστους της Εταιρείας είναι επιεικώς αστεία, αφού μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ έχουν υποστεί μειώσεις που αθροιστικά ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά προτείνουμε την επαναδιαπραγμάτευση με την Διοίκηση της Επιχείρησης της διάταξης της ΕΣΣΕ του 1991.

Τέλος επί των ρυθμίσεων του κεφαλαίου Ε «Ρυθμίσεις για την στήριξη της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας»

επειδή σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση εντάσσονται στο πλαίσιο Ενεργειακού Σχεδιασμού της χώρας, ο οποίος βασίζεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη απολιγνιτοποίηση και σβέση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας μέχρι το έτος 2028 με παράλληλη αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Επειδή αυτό θα σημάνει την πλήρη εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα (Φ.Α) και επειδή για άλλη μια φορά οι επιδοτήσεις και τα «προνόμια» είναι σκανδαλώδεις, απαιτούμε αντίστοιχες ρυθμίσεις για μια ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ στην Μεταλιγνιτική Εποχή με τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων σε λειτουργία και την σταδιακή απόσυρση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής και την εξάντληση των αποθεμάτων των απαλλοτριωμένων εκτάσεων των Ορυχείων και αποκαταστάσεις των εδαφών.-

 

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

  

Ο Πρόεδρος Γιώργος Αδαμίδης Ο Γεν. Γραμματέας   Αντώνης Καρρά
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet