Πρωταρχικός στόχος στο έργο μου ως ευρωβουλευτής και ως μέλος της Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Παιδεία είναι η ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Όταν τοποθετήθηκα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο, τόνισα τη σημασία που φέρουν οι πολιτιστικοί χώροι στη διατήρηση της ευρωπαϊκής μνήμης, την ενότητας και των ανθρώπινων αξιών.
Βασική προϋπόθεση, όμως, για την ανάδειξη του πολιτισμού ως κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποτελεί η καταπολέμηση των διακρίσεων και των αποκλεισμών από την πολιτιστική δημόσια σφαίρα. Στην Ελλάδα το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία αντιστοιχεί στο 12 - 15% του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας αποκλείονται συστηματικά από την πρόσβαση σε πολιτιστικές πλατφόρμες, προϊόντα και υπηρεσίες.
Σήμερα, έπειτα από δεκαετίες αναπηρικού κινήματος, τα προβλήματα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στην πολιτιστική προσβασιμότητα εξακολουθούν να υφίστανται και η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Παρόλα αυτά, δεν έχουν υπάρξει ακόμη σημαντικές πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και δημόσιου διαλόγου, για την επίλυση του ζητήματος.

Υπάρχουσες πρακτικές και εργαλεία

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ξεκινήσει ήδη μια σειρά ενεργειών, ώστε να συζητηθούν συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις, αλλά και να δοθεί επιτέλους ο λόγος στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τον Οκτώβριο, στο Ευρωκοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την πολιτιστική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, η οποία διοργανώθηκε από τους ευρωβουλευτές της GUE/NGL και μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας (European Disability Forum). Μέσω της ημερίδας αυτής, η οποία ήταν μόνο η αρχή, αναδείχθηκαν ήδη υπάρχουσες πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να ενισχύσουν την πολιτιστική προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες.
Η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί διακομματική προσπάθεια, κάτι που τονίσαμε στην συνάντησή «Meet my MEP» με έλληνες και κύπριους ευρωβουλευτές, αλλά και στελέχη του European Network of Independent Living. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είχα την ευκαιρία να ακούσω βιώματα νέων από τον Οργανισμό Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Ελλάδα και να συζητήσω μαζί τους για έμπρακτες πολιτικές συνεισφοράς στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Η απο-ιδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία, αλλά και η λήψη υποστηρικτικών μέτρων για την ανεξάρτητη διαβίωση είναι ζωτικής σημασίας. Η ορατότητα αυτών των ατόμων στην κοινωνία, η ορθή πληροφόρηση και η επαρκής ενημέρωση των πολιτών, είναι τα απαραίτητα βήματα, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης. Οι θεσμοί, δυστυχώς, δεν έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και όποια ευεργετικά αποτελέσματα είναι ορατά μόνο σε βάθος χρόνου. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητα, που βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση και συζήτηση περίπου έξι χρόνια πριν την υιοθέτηση και αφότου αυτή επετεύχθη, η περίοδος εφαρμογής και ενσωμάτωσης της Οδηγίας ορίστηκε στα δέκα. Ένα αδικαιολόγητα μεγάλο διάστημα για ένα σκοπό στον οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει αντίλογος.
Πρόσφατα άρθρα ( Πολιτική )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet