Ο τουρισμός και οι μεταφορές είναι καταλύτες για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, αλλά και για την κοινωνική συνοχή, πρόοδο και ευημερία της.
Ενισχύουν κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και αποτελούν τη γέφυρα που συμπαρασύρει στην ανάπτυξη όλους τους υπόλοιπους τομείς.
Ταυτόχρονα, έχουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, που μας αφορά όλους.
Η κλιματική κρίση θα επηρεάσει τα επόμενα χρόνια ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά μας, το πώς μετακινούμαστε και ταξιδεύουμε.
Ειδικά η Ευρώπη, ως ο κορυφαίος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός και κυρίαρχος μεταφορικός κόμβος καλείται να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ημέρα, με συγκεκριμένες λύσεις για την εξάλειψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και για τη δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη.

Θεματικός τουρισμός

Ο τουρισμός, δημιουργεί ευημερία, νέα έσοδα και θέσεις εργασίας, αποτελώντας ισχυρή λύση για την ανεργία. Η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και την «πράσινη» μετάβαση, κινητοποιεί νέες επαγγελματικές δραστηριότητες, στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποφέρει πολλαπλάσια οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.
Γι’ αυτό ακριβώς, επιβάλλεται να αναγνωρίσουμε τον τουρισμό και τις μεταφορές ως τομείς υψηλής προτεραιότητας στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Να παρέμβουμε δραστικά με συγκροτημένες και συνεκτικές ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς αυτούς και με επαρκή στήριξή τους στον προϋπολογισμό για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Ήδη με προτάσεις που έχω καταθέσει και έχουν υιοθετηθεί σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διεκδικώ
• να καταρτιστεί η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
• να δημιουργηθεί ο πρώτος ευρωπαϊκός μηχανισμός διαχείρισης των κρίσεων στον τουρισμό, όπως η κλιματική κρίση
• να υπάρξει στενότερη διασύνδεση μεταφορών – τουρισμού, με τη δημιουργία κοινού χαρτοφυλακίου, ισότιμη μεταχείρισή τους και συνδυαστικές πολιτικές, διότι δεν νοείται τουρισμός χωρίς τις μεταφορές και αντίστροφα.
Επιδίωξή μου είναι να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη, με περιφερειακή και κοινωνική συνοχή και με σημαντικά οφέλη για την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο των πολιτικών για τον «πράσινο» μετασχηματισμό των μεταφορών, έχω ζητήσει από την Κομισιόν τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών, ώστε να καταστεί προσιτό το κόστος για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια τους. Όπως επίσης την υποστήριξη νέων αναπτυξιακών έργων, για σύγχρονες και «πράσινες» υποδομές και μεταφορικά δίκτυα, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της ισόρροπης ανάπτυξης .
Όσον αφορά τη νησιωτικότητα, θέμα που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, ζήτησα μέτρα ανακούφισης των προορισμών που πλήττονται από μεταφορική απομόνωση και υψηλό κόστος ζωής και μεταφορών, εξασφαλίζοντας τη δέσμευσή της νέας Επιτρόπου ότι θα στηριχθούν τα περιφερειακά αεροδρόμια και λιμάνια.
Με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας και την προσαρμογή της κοινωνίας στα νέα δεδομένα που επιφέρει η κλιματική κρίση, προτεραιότητά μου είναι να ενθαρρύνουμε, και μέσα από τον τουρισμό, τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ευρεία πρόσβαση στις νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση.
Μέσα από τις πολιτικές για το βιώσιμο τουρισμό, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις, να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες προόδου και ευημερίας και εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Πρόσφατα άρθρα ( Πολιτική )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet