Οι αγρότες βρίσκονται στην καρδιά της ελληνικής κι ευρωπαϊκής κοινωνίας, παρέχοντας δημόσια αγαθά ζωτικής σημασίας, δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα βιώσιμο μέλλον. Με αυτό το δεδομένο ως οδηγό, στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να απλοποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2021-2027, ώστε να έχουμε έναν ανθεκτικό και έξυπνο αγροδιατροφικό τομέα, που θα ενισχύει την περιβαλλοντική προστασία και τη δράση για το κλίμα και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ, θα πρέπει επίσης να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής που ξεκινά τον Δεκέμβριο, για ένα ευρωπαϊκό πράσινο συμβόλαιο, όπως είναι η κυκλική οικονομία και η στρατηγική από το «χωράφι στο πιρούνι».
Για να συμβούν τα παραπάνω, όλες οι χώρες θα πρέπει να εκπονήσουν εθνικά στρατηγικά σχέδια, επιτυγχάνοντας τους εννέα στόχους της ΚΑΠ 2021-2027, που αφορούν στο δίκαιο αγροτικό εισόδημα, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας και της ψηφιακής γεωργίας, στην εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής ισχύος των αγροτών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, στην ανάληψη δράσεων για την κλιματική αλλαγή, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ορθή διαχείριση της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των τοπίων, στους νέους αγρότες, στην τόνωση των αγροτικών περιοχών και στην προστασία της ποιότητας και της επάρκειας των τροφίμων.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται

Αυτή τη στιγμή, οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς λόγω των εκτεταμένων συζητήσεων για την πιθανή αποχώρηση της Βρετανίας, δεν έχει οριστικοποιηθεί ο νέος προϋπολογισμός της Επιτροπής και επομένως ούτε και ο προϋπολογισμός της νέας ΚΑΠ. Η Επιτροπή στην αρχική πρότασή της, έχει προτείνει μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, κατά περίπου 5% , ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό.
Η χώρα μας αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εκπονήσει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ 2021-2027, που θα αποτελείται από μία σύγχρονη και τεκμηριωμένη στρατηγική, θα περιλαμβάνει στοχοθετημένες παρεμβάσεις, που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτών, των τομέων και των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας και θα χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό, αποδοτικό και δίκαιο τρόπο τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Ο επιπτώσεις της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα, θα εξαρτηθούν από τον προϋπολογισμό της, καθώς και από το σωστό σχεδιασμό του εθνικού στρατηγικού σχεδίου. Καταλυτικός παράγοντας για αυτό θα είναι η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, δηλαδή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων τροφίμων, των κοινωνικών και οικονομικών φορέων, των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών, των επιστημονικών φορέων, των δεξαμενών σκέψης, των υπηρεσιών, της πολιτικής ηγεσίας, του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Πέτρος Κόκκαλης Ο Πέτρος Κόκκαλης είναι ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία / The Left και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Περισσότερα Άρθρα
Πρόσφατα άρθρα ( Εργασία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet