Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης που προέβλεπε τη σκυροδέτηση των τελευταίων 770 μέτρων φυσικής κοίτης του ποταμού Ποδονίφτη, αποτελεί σίγουρα μια θετική εξέλιξη. Η εν λόγω μελέτη έχει δεχτεί την έντονη κριτική επιστημονικών φορέων και συλλόγων πολιτών. Σύμφωνα με τεχνικό υπόμνημα που συντάχθηκε από τον σύλλογο «Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων – ΡΟΗ», η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι επιστημονικά ξεπερασμένη, δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ αγνοήθηκαν βασικές κατευθύνσεις της ΕΕ που προβλέπουν την ένταξη ανάλογων μελετών σε έναν συνολικό σχεδιασμό σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος (master plan).

Απαιτείται εγρήγορση

Παρά τη θετική κατεύθυνση στην οποία κινείται η απόφαση του ΣΤΕ, θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει εγρήγορση από τη μεριά των ευαισθητοποιημένων στο θέμα φορέων, ώστε να αποφευχθεί μια επανεισαγωγή του έργου από το αρμόδιο υπουργείο, με διαφοροποιημένους όρους (πχ συρματοκιβώτια), που πάλι όμως δεν θα σέβονται τις πραγματικές ανάγκες όπως προκύπτουν από τα υπάρχοντα δεδομένα. Η εγρήγορση είναι σημαντική, καθώς παραμένει προς διευκρίνηση η στάση των δύο εμπλεκόμενων δημοτικών αρχών, του κ. Βούρου και του κ. Μπακογιάννη.
Η Ανοιχτή Πόλη εκτιμά ως σημαντικά τα επιχειρήματα που υπογραμμίζουν την ακαταλληλότητα της επιλογής της σκυροδέτησης, ιδιαίτερα σε σχέση με την ορθή εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου της περιοχής. Καλωσορίζουμε επίσης της κατάθεση προτάσεων για ήπιες παρεμβάσεις που διαφυλάσσουν το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αποφεύγοντας την αποψίλωση της υφιστάμενης βλάστησης. Οι πρωτοβουλίες των κατοίκων και των φορέων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα έχουν διατυπώσει προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τόσο το θέμα των διοχετευόμενων στο ποτάμι λυμάτων, όσο και εκείνο των αυθαίρετων και σε κίνδυνο κατάρρευσης οικιών που βρίσκονται μέσα στην κοίτη και τις οποίες η ακυρωθείσα μελέτη διατηρούσε.

Οι σύγχρονες κατευθύνσεις

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να μην εξεταστούν λύσεις που και εφικτές είναι και αποφεύγουν την τσιμεντοποίηση με τους πλημμυρικούς κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Δεν είναι επίσης αποδεκτό να αγνοηθούν οι ισχύουσες οδηγίες που εντάσσουν την όποια παρέμβαση σε έναν σχεδιασμό που να λαμβάνει υπόψη με επιστημονικά έγκυρο τρόπο τα πλημμυρικά δεδομένα της περιοχής, να συνεκτιμά τις ισχύουσες συνθήκες (όπως για παράδειγμα την εκτροπή σημαντικού τμήματος της λεκάνης απορροής προς το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας), αλλά και να εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλάνο αντιπλημμυρικού σχεδιασμού. Δεν είναι επίσης αποδεκτό να αγνοηθεί ο φυσικός πλούτος του σημείου και οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μια “πράσινη” παρέμβαση, για την αξιοποίησή του προς όφελος της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Οι σύγχρονες κατευθύνσεις για τέτοιου είδους επεμβάσεις εντάσσουν στο σχεδιασμό δυνατότητες και παραμέτρους (πρόληψης, αποκατάστασης, μετεγκατάστασης κλπ) που η ακυρωθείσα μελέτη δεν λάμβανε υπόψη επιβάλλοντας έναν μονόδρομο τσιμεντοποίησης. Οι εμπλεκόμενες δημοτικές αρχές πρέπει να ακούσουν τους δραστηριοποιημένους φορείς πολιτών και επιστημόνων και να στηρίξουν εκείνες τις λύσεις που είναι αποδεκτές από τους κατοίκους της περιοχής, προστατεύουν το περιβάλλον και σέβονται τις σύγχρονες αρχές αντιπλημμυρικού σχεδιασμού. Ως Ανοιχτή Πόλη, θα παρακολουθούμε το θέμα και θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε με τις δυνάμεις μας τους πολίτες που οργανώνουν την προσπάθειά τους για μια διαχείριση του θέματος που μπορεί να είναι ταυτοχρόνως ήπια και αποτελεσματική.

Ανοιχτή Πόλη
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet