** Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανέτρεψε την αρνητική απόφαση του 2017 και ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη λεγόμενη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
** Περιφερειακό Δημοψήφισμα ζητά η μείζονα αντιπολίτευσηΤον Απρίλιο του 2017 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων γνωμοδότησε αρνητικά για τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ), ως προς την έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, υιοθετώντας την πρόταση του τότε Περιφερειάρχη κ. Θόδωρου Γαλιατσάτου κατά πλειοψηφία. Με την πρόταση αυτή ζητούνταν, επίσης, η υλοποίηση των εξής όρων:

Οι όροι του 2017

1. Την ύπαρξη ολοκληρωμένων σχεδίων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων και των συνεπειών τους, τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δρώσα οικονομία. Συνεπώς: α) Είναι εξαιρετικά απαραίτητη η ρητή αναφορά ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της έρευνας/εκμετάλλευσης η αποζημίωση των ζημιών και η αποκατάστασή τους, β) Καθίσταται αναγκαία η παρουσία Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών και άλλων υποχρεώσεων και γ) Απαιτείται η θεσμοθέτηση Παρατηρητηρίου της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με παροχή οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης, με την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης των τοπικών επιστημονικών ιδρυμάτων των επιμελητηρίων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
2. Παρά την αναφορά των κειμένων της ΣΜΠΕ στην υψηλή σεισμικότητα της περιοχής, δεν προκύπτει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποσόβηση οποιασδήποτε αρνητικής εξέλιξης, που να οφείλεται στην σεισμική δράση και στην ύπαρξη πλήθους ρηγμάτων. Οι μικροζωνικές μελέτες και οι μελέτες αποτύπωσης των ενεργών και μη ρηγμάτων των βυθών, η εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου σεισμογράφων είναι βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ασφαλών δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης.
3. Αναγκαία προϋπόθεση για την αρτιότητα και πληρότητα της ΣΠΜΕ αποτελεί η ενσωμάτωση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12/6/2013 για την «ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου»
4. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε η προβλεπόμενη απόδοση του 5% στην αυτοδιοίκηση να εξασφαλίζεται πραγματικά και να μην ακυρώνεται από «λογιστικού» χαρακτήρα ενέργειες του αναδόχου/ εκμεταλλευτή.
5. Τέλος κυρίαρχο ζήτημα, όχι μόνο για το Ιόνιο, αποτελεί η ύπαρξη και λειτουργία Δημόσιου Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και το έλεγχο εφαρμογής μιας εθνικής πολιτικής επ’ ωφελεία των πολιτών αυτού του τόπου. Η σημερινή εικόνα ενός φορέα (ΕΔΥΕ), που «φυτοζωεί» χωρίς την απαραίτητη στελέχωση επιστημονική και διοικητική, δεν συνηγορεί ασφαλώς στη διατύπωση συμπερασμάτων για ευνοϊκή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος έκβαση της υπόθεσης «εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα».

Δυναμικό περιβαλλοντικό κίνημα

Τον Ιούλιο του 2017 εκδόθηκε απόφαση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η Περιβαλλοντική Μελέτη, παρόλο που σημειώνει και την αρνητική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Έκτοτε, αναπτύσσεται σταθερά ένα δυναμικό περιβαλλοντικό κίνημα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και όλα τα Ιόνια Νησιά, με παραστάσεις διαμαρτυρίας, εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις, καθώς δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η σεισμικότητα της περιοχής, κινδυνεύουν προστατευόμενες περιοχές με τα προς εκμετάλλευση θαλάσσια οικόπεδα, ενώ θα πληγεί και η οικονομία, κυρίως οι τομείς της αλιείας και του τουρισμού. Το κίνημα γιγαντώνεται, ιδιαίτερα μετά την επαναφορά της ΣΜΠΕ και την απόφαση του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου, το Νοέμβριο του 2019, την οποία υπερψήφισε η νέα πλειοψηφία του, που συγκρότησαν οι δυο παρατάξεις που πρόσκεινται στη Ν.Δ. και η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΙΝΑΛ.

Οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης

Η Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια Νησιά” (ΑΝΑΣΑ), με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη κ. Θ. Γαλιατσάτο, τοποθετήθηκε και πάλι εναντίον της έγκρισης της ΣΜΠΕ και επέκρινε δριμύτατα τις παρατάξεις που την υπερψήφισαν: “Η μη αναφορά στις υπογραφείσες συμβάσεις παραχώρησης, ότι ο εκμεταλλευτής βαρύνεται αποκλειστικά με τη δαπάνη αποκατάστασης της όποιας ζημίας ήθελε προκληθεί στην τοπική οικονομία και το περιβάλλον, η επί θύραις πλήρης ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ ως του δημόσιου βραχίονα στις αντλήσεις, επιτείνουν ακόμη περισσότερο την ανησυχία για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.” Η ΑΝΑΣΑ, τέλος, προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο “να αποφασίσει τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος, κατ’ εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης), ώστε να αποφανθεί δημοκρατικά και κυρίαρχα ο λαός των Ιονίων Νήσων”.
Αρνητική είναι και η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης, σύμφωνα με την οποία: “Η ενέργεια είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα. Έχουμε καθαρό ότι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μπορεί να γίνει προς όφελος του λαού μόνο μέσα από ένα δρόμο ανάπτυξης, που έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Γι’ αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα για την αποτροπή αυτών των σχεδίων και τον συνδέουμε με τις αιτίες που τα προκαλούν”.
Επίσης, η Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια δηλώνει την κάθετη αντίθεσή της στα σχέδια της κυβέρνησης για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και επισημαίνει ότι θεωρεί πως αυτή η δραστηριότητα ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνία και το περιβάλλον, από οποιονδήποτε φορέα κι αν πραγματοποιηθεί.

Μαρίνος Μουζακίτης
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet