Μία από τις εμφανείς διαφορές στο περιβάλλον των σχολείων της δευτεροβάθμιας από αυτά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η γύμνια των τοίχων των αιθουσών. Καθότι απευθύνονται σε εφήβους, προφανώς δεν μπορούν να καλυφθούν από τις παιδικές ζωγραφιές και τις χειροτεχνίες των διαφόρων δραστηριοτήτων του δημοτικού, ούτε από αιωρούμενες νότες και κλειδιά του Σολ και οτιδήποτε άλλο βλέπουμε σε μια σχολική αίθουσα δημοτικού. Ωστόσο, τι αντίστοιχο υπάρχει στα γυμνάσια και στα λύκεια; Τι εξ ορισμού δημιουργικό υπάρχει; Και ποια είναι τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας που διδάσκονται;
Στην πραγματικότητα η επαφή των παιδιών με τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής (ή της καλλιτεχνικής παιδείας) κατά τη διάρκεια του μαθητικού τους βίου έχει ως εξής:
• Στο δημοτικό, συνολικά 8 ώρες Καλλιτεχνικά (2 ώρες στις Α’ και Β’ και 1 στις υπόλοιπες), 6 ώρες Μουσικής (1 σε κάθε τάξη) και 4 ώρες Θεατρικής Αγωγής, καθώς στις Ε’ και Στ’ τάξεις καταργήθηκε από το 2013. Στην περίπτωση που ο μαθητής/τρια παρακολουθεί το ολοήμερο σχολείο, υπάρχει περίπτωση να διδάσκεται και άλλα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας. Καθόλου σπάνιο, βέβαια, δεν είναι κάποια από τις 3 ειδικότητες, ή και όλες, να μην υπάρχουν σε κάποιο δημοτικό και τα μαθήματα να διδάσκονται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.
• Στο γυμνάσιο προβλέπεται 1 ώρα σε κάθε τάξη για μουσική και καλλιτεχνικά αντίστοιχα, αλλά πολύ συχνά δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αυτών των ειδικοτήτων. Ο εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων της αισθητικής αγωγής, επίσης πολύ συχνά, είναι αναπληρωτής και προσλαμβάνεται αργότερα ή και πολύ αργότερα από την έναρξη των μαθημάτων.
• Στο λύκειο πλέον δεν θα πατάει το πόδι του κανείς εκπαιδευτικός καλλιτεχνικής ειδικότητας. Η κ. Κεραμέως καταργεί χωρίς καμία διαβούλ��υση το δίωρο μάθημα επιλογής στην Α΄ λυκείου, όπου μεταξύ άλλων μαθημάτων υπήρχε το μάθημα της Καλλιτεχνικής Παιδείας (Μουσική ή Εικαστικά ή Στοιχεία Θεατρολογίας). Απολογούμενη (ίσως) απάντησε στις κατηγορίες με προφανή λαθροχειρία, λέγοντας ότι τα μαθήματα αυτά δεν είχαν ζήτηση, καθώς τα παρακολούθησε φέτος μόνο το 9% των μαθητών, παραβλέποντας όμως να μας πει πόσοι τα είχαν δηλώσει, αλλά δεν τα διδάχθηκαν γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος εκπαιδευτικός. Την ίδια στιγμή καταργούνται το Γραμμικό και το Ελεύθερο Σχέδιο ως επιλογές στην Γ’ λυκείου, τα οποία είναι και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τα τμήματα αρχιτεκτονικής και καλών τεχνών.

Ένα αποστειρωμένο σχολείο

Έτσι, ενώ τα παιδιά στο δημοτικό δουλεύουν με βιωματικό τρόπο τις δημιουργικές τους διαθέσεις, έστω και με μονόωρα, κατά κανόνα, μαθήματα, στην την εφηβεία τους -ηλικία κατά την οποία τα παιδιά είναι έτοιμα να διδαχθούν και να μιλήσουν για τα ρεύματα της τέχνης, την πορεία των τεχνών στο χρόνο, τη συσχέτιση μεταξύ τους, αλλά και με τις ιδέες της κάθε εποχής και τον υλικό πολιτισμό της- η επαφή τους με τις τέχνες σταματάει απότομα στα 15 έτη. Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπήρχαν εκπαιδευτικοί των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στο δημοτικό και στο γυμνάσιο που φοίτησαν. Επίσης, σε αυτή την ηλικία οι έφηβοι/ες είναι ώριμοι να έρθουν σε επαφή με όψεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολύ διαφορετικές από αυτές των reality και της trash tv, στις οποίες είναι εκτεθειμένοι, καθώς και να συζητήσουν για αυτά τα ζητήματα με εκπαιδευτικούς που όντως αυτός είναι ο ρόλος τους σε ένα ισορροπημένο ωρολόγιο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις αρχές της πλουραλιστικής παιδείας.
Πλέον το λύκειο γίνεται ένα εντελώς αποστειρωμένο σχολείο, χωρίς δυνατότητα μαθημάτων επιλογής, χωρίς το πολύ ενδιαφέρον πείραμα των «Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», το οποίο καταργείται δίχως να έχει γίνει η αποτίμησή του και ενώ πολύ συχνά η επιλεγόμενη δραστηριότητα είχε σχέση με ζητήματα αισθητικής αγωγής. Με πολύ λιγότερα μαθήματα κοινωνικών επιστημών, καθώς όλα περιορίζονται ή καταργούνται και αποτυπώνεται το σχήμα: Ανθρωπιστικές Σπουδές - Φιλόλογοι στην αντίστοιχη ομάδα προσανατολισμού. Τέλος, εξαφανίζεται οποιοδήποτε μάθημα αισθητικής αγωγής/καλλιτεχνικής παιδείας, με την κατάργηση και των 2, μέχρι τώρα, προσφερόμενων τρόπων.
Η εντατικοποίηση που επανέρχεται με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο της ΝΔ αυτή τη φορά δεν θα αυξήσει μόνο τη μαθητική διαρροή, όπως το 2013, αλλά θα δημιουργήσει δυστυχώς και άμουσους μαθητές, που δεν θα μπορούν να ερμηνεύσουν τις κοινωνικές τους ανησυχίες μέσω των βασικών αρχών κοινωνικών επιστημών και πιθανότατα θα τελειώσουν το σχολείο χωρίς να μπουν ποτέ στη διαδικασία να συνδυάσουν πηγές και να κάνουν μια στοιχειώδη έρευνα για να γράψουν μια εργασία.

Δημήτρης Κλαυδιανός,
μουσικός, αναπληρωτής μουσικός μειωμένου ωραρίου στα Γυμνάσια Μολάων, Παπαδιάνικων και Μονεμβασιάς. Μέλος γραμματείας Τμήματος Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet