Στο πλαίσιο της ΔΕΘ δίνεται παραδοσιακά η ευκαιρία να αναπτυχθούν οι θέσεις των κομμάτων πάνω σε κρίσιμα οικονομικά ή άλλα ζητήματα. Η φετινή χρονιά είχε βέβαια ιδιαιτερότητες. Η κυβέρνηση προχώρησε στη ματαίωση της Διεθνούς Έκθεσης σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ελέγξει νέα έξαρση της πανδημίας μετά από παλινωδίες, τραγικά λάθη και παραλείψεις. Την ίδια στιγμή, στην κοινωνία κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για τον χειμώνα που έρχεται.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επέλεξε να αντιπαρατεθεί εφ’ όλης της ύλης με την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο του φόρουμ της ΔΕΘ, οι παρεμβάσεις των στελεχών του κόμματος και του προέδρου του κινήθηκαν σε τρία βασικά επίπεδα: Κεντρικό – ιδεολογικό, Μοντέλο ανάπτυξης, Άμεσα μέτρα στήριξης
Ας δούμε λοιπόν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στα τρία αυτά επίπεδα.

Κεντρικό ιδεολογικό επίπεδο

Ο κόσμος και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν παράλληλες κρίσεις, την κρίση του COVID 19, την κλιματική κρίση, την προσφυγική κρίση. Αυτές οι κρίσεις, σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόβλημα των όλο και περισσότερο διευρυμένων ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικές ανισότητες περιφερειακές ανισότητες), τις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης και τους εμπορικούς πολέμους συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης μέρας. Επομένως, η σκέψη και η πολιτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντά σε αυτές τις προκλήσεις. Εδραιωμένες αντιλήψεις δεκαετιών πρέπει να αναθεωρηθούν. Η πανδημική κρίση μπορεί να δρα ως επιταχυντής εξελίξεων (πολλοί λένε ότι δεν θα ζούμε στον ίδιο κόσμο μετά τον COVID 19), αλλά δεν προδιαγράφει την κατεύθυνση των αλλαγών. Την κατεύθυνση αυτή θα κρίνουν η πολιτική δράση και οι επιλογές που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια και η συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων που θα διαμορφωθεί.
Με βάση τα παραπάνω βγαίνουν κάποια βασικά συμπεράσματα:
• Μετά από χρόνια συστηματικής υπονόμευσης και κατασυκοφάντησης, το κράτος ανακτά στη συνείδηση της κοινωνίας το ρόλο του και τη βαρύτητά του. Η προστασία της υγείας, του πολυτιμότερου αγαθού των ανθρώπων οδηγεί στη στροφή προς ένα καθολικό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.
• Οι αγορές όχι μόνο δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε τέτοιου είδους κρίσεις, αλλά τις επιδεινώνουν. Το κράτος χρειάζεται να επέμβει όχι μόνο για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, αλλά και για να διασώσει την οικονομία και να οδηγήσει την πορεία ανάκαμψης.
• Η μείωση των ανισοτήτων και της ανασφάλειας αποτελούν κεντρικό στόχο κάτω από τον οποίο μπορούν να στοιχηθούν ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.
• Η σημασία των κοινών αγαθών και της δημόσιας σφαίρας επιστρέφει όχι απλά ως πολιτική θέση αλλά ως αντικειμενική ανάγκη για την επιβίωση και την πρόοδο της κοινωνίας.

Μοντέλο ανάπτυξης

Στον πυρήνα των αναγκαίων αλλαγών που χρειάζεται η χώρα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εγγράφεται η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θεωρεί ότι το νέο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια στροφή στην ποιότητα, στα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμμετέχει στο διεθνή καταμερισμό στη βάση μείωσης του κόστους εργασίας, αλλά στη βάση αύξησης της παραγωγικότητας ενσωματώνοντας τη συλλογική γνώση, τις αυξημένες ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού και την καινοτομία. Η ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην αναπτυξιακή δυναμική της εργασίας, να είναι συμπεριληπτική και δίκαιη, πρέπει να ενισχύει τις συνέργειες παραγωγικών υποκειμένων, τομέων και κλάδων (συνεταιρισμοί, ενεργειακές κοινότητες, σύνδεση τουρισμού με αγροδιατροφικό σύμπλεγμα κοκ).
Η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Αποτελούν αναπτυξιακές ευκαιρίες για τη χώρα. Όμως οι μεταβάσεις αυτές ενέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο. Να αυξήσουν τις ανισότητες και να αφήσουν πίσω μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει στόχο τη συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων στο νέο μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής προτάσσοντας μια δικαιότερη διανομή ήδη κατά τη διαδικασία της παραγωγής πχ ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέσω ενεργειακών κοινοτήτων και άλλων συμμετοχικών σχημάτων.
Βασική προτεραιότητά αποτελεί η ανάπτυξη της μεταποίησης και της βιομηχανίας που πρέπει να αυξηθεί σημαντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι δαπάνες για τη στήριξη ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους με ενίσχυση των υποδομών του (Υγεία, Παιδεία) θεωρούνται επένδυση για το μέλλον και όχι απλώς έξοδο. Η στήριξη και προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού (μια ουσιαστικά φιλοεπενδυτική και φιλοπεριβαλλοντική μεταρρύθμιση που προχώρησε πολύ γρήγορα τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά που η σημερινή κυβέρνηση καταστρέφει πχ αποσύροντας τους αναρτημένους δασικούς χάρτες), καθώς και οι υποδομές πολιτικής προστασίας ειδικά σε αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα και σε εξοπλισμό, αποτελούν επίσης κορυφαίες προτεραιότητες.

Άμεσα μέτρα στήριξης

Από την αρχή της πανδημίας, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συντάχθηκε με την πλειοψηφία οικονομολόγων και διεθνών οργανισμών προτείνοντας ένα γενναίο πακέτο άμεσων εμπροσθοβαρών μέτρων. Το ερώτημα που τίθεται δεν ήταν αν πρέπει να ξοδέψει το κράτος, αλλά πώς πρέπει να ξοδέψει για να συγκρατηθεί αποτελεσματικά η ύφεση. Η λογική των προτάσεων στηρίζεται στην ταυτόχρονη ενίσχυση της ζήτησης (δηλαδή του εισοδήματος των εργαζομένων των αυτοαπασχολούμενων και επομένως της δυνατότητάς τους να καταναλώνουν) και της προσφοράς (στήριξη των επιχειρήσεων και της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών). Παράλληλα, είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός εισοδήματος έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καλυφθούν όλοι εκείνοι οι πολίτες σε κλάδους όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός που έμειναν χωρίς εισοδήματα. Οι ελαφρύνσεις που προτάθηκαν στη φορολογία έχουν ως στόχο τη μείωση εκείνων των φόρων που δεν συνάδουν με ένα προοδευτικό και άρα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Παράδειγμα, το τέλος επιτηδεύματος που επιβαρύνει όμοια αυτοαπασχολούμενους είτε αυτοί έχουν 15.000, είτε 80.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τολμηρές προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν δύο από τα βασικότερα προβλήματα της οικονομίας: Πρότεινε διευθέτησή του ιδιωτικού χρέους στοχευμένα ανά επιχείρηση ή νοικοκυριό που περιλαμβάνει και διαγραφή κεφαλαίου. Πρότεινε αναγκαίες αλλαγές, ώστε το Δημόσιο ως βασικός μέτοχος να έχει αποφασιστικό - καθοριστικό ρόλο στις στρατηγικές αποφάσεις των συστημικών τραπεζών και στην παροχή ρευστότητας στην οικονομία. Το Δημόσιο θα αξιοποιήσει τις μετοχές του ώστε τουλάχιστον σε μια από τις συστημικές τράπεζες να έχει έλεγχο της διοίκησης.

Η πολιτική της ΝΔ

Η κόπωση της κοινωνίας από την κρίση του COVID 19 είναι πλέον έκδηλη. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, με το που ανάσαναν βυθίζονται ξανά. Επιχειρήσεις που δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν της κρίσης του COVID 19 δεν θα ξανανοίξουν η ανεργία εκτοξεύεται, ενώ το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. H κυβέρνηση χωρίς σχέδιο κάνει πολύ λίγα, πολύ αργά. Χρησιμοποιεί την κρίση ως ευκαιρία για να καταργήσει και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα, ενώ η πολιτική της οδηγεί σε λουκέτα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οδηγεί δηλαδή σε μια παραγωγική αναδιάρθρωση σε βάρος των μικρομεσαίων στρωμάτων. Άλλωστε, σύμφωνα με την επιτροπή Πισσαρίδη, οι ΜΜΕ αποτελούν πρόβλημα για την ελληνική οικονομία.
Επιπλέον, είναι φανερό ότι επιλογή της κυβέρνησης, υπό τις ευλογίες της επιτροπής Πισσαρίδη, είναι η αντιστροφή της όποιας προοδευτικότητας στη φορολογία, στις ασφαλιστικές εισφορές και στο σύστημα συνταξιοδότησης, που οδηγούν σε μια ανάποδη αναδιανομή σε βάρος των μικρομεσαίων και υπέρ των υψηλών εισοδημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η επαναφορά των ασφαλιστικών κλάσεων για τους ελευθέρους επαγγελματίες και η αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημά τους που οδηγεί σε σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πλειοψηφία όσων έχουν χαμηλά εισοδήματα (πάνω από το 80%), ενώ μείωση ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει στους υπόλοιπους δηλαδή στα υψηλότερα εισοδήματα !

Αντί επιλόγου

Στο φετινό φόρουμ της ΔΕΘ αναδείχτηκαν επαρκώς οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων. Στο επίπεδο του συμβολισμού, θα λέγαμε ότι αναμετρούνται, από τη μία, η «αυτοπεποίθηση» που ευδοκιμεί στην εικονική πραγματικότητα του τηλεοπτικού κόσμου και η «ατομική ευθύνη» που καλύπτει τις αποτυχίες της αγοράς και της ιδιωτικής σφαίρας και, από την άλλη, η «δικαιοσύνη» και η «ασφάλεια» που προφέρει η συλλογική οργάνωση, τα κοινά αγαθά και το κοινωνικό κράτος.

Παναγιώτης Κορκολής Ο Παναγιώτης Κορκολής είναι σύμβουλος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπεύθυνος Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ και πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Περισσότερα Άρθρα
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet