Ο Ερασίνος είναι ποταμός της Αργολίδας. Πηγάζει από το Κεφαλάρι, δυτικά του Άργους, διασχίζει τμήμα του αργολικού κάμπου και εκβάλλει στον αργολικό κόλπο, κοντά στον οικισμό της Νέας Κίου. Είναι σημαντικός τόσο για τις αγροτικές καλλιέργειες, όσο και ως υδροβιότοπος και τόπος αναψυχής για τους πολίτες της περιοχής, μαζί με τον γειτονικό υδροβιότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου. Θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει σημαντικό πόρο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με δραστηριότητες πεζοπορίας, ποδηλάτου, παρατήρησης πουλιών, περιβαντολλογικά προγράμματα και σε σύνδεση με την ιστορία και μυθολογία της ευρύτερης περιοχής.

Λόγω της σημασίας του οικοσυστήματός του, η Πολιτεία ενέταξε τον Ερασίνο σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), εντός της οποίας απαγορεύεται η κοπή βλάστησης και κάθε άλλη δραστηριότητα, σε απόσταση 50 μέτρων από τις όχθες του.

Παρά τα ανωτέρω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 16/11, εγκρίθηκε η μελέτη περιβαντολλογικών επιπτώσεων για τη «διευθέτηση» του Ερασίνου, δηλαδή την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης καθώς και προσχώσεων και φερτών υλών και την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στις όχθες με σκοπό να αποφευχθούν πλημμύρες και να διευκολυνθεί ο μελλοντικός καθαρισμός. Το κόστος είναι 2 εκατ. ευρώ και τα κονδύλια διατίθενται από το ΕΣΠΑ. Από τον προϋπολογισμό, το 1,5 εκατ. θα δοθεί για τα συρματοκιβώτια με χαλίκια που θα τοποθετηθούν στις όχθες του ποταμού.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο Ερασίνος είναι ποταμός συνεχούς ροής, έχει δηλαδή νερά όλο το χρόνο. Εκβάλλει από το έδαφος και ακολουθεί αργή πορεία επτά χιλιομέτρων μέχρι να χυθεί στον αργολικό κόλπο. Δεν είναι χείμαρρος που σε περίπτωση δυνατής βροχόπτωσης θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρες και διάβρωση της παρόχθιας περιοχής. Επίσης, δεν έχει φερτές ύλες, μόνο την φυσική του βλάστηση. Μικρά προβλήματα που παρατηρούνται σε συγκεκριμένο σημείο μπορούν να αντιμετωπιστούν με ήπιες παρεμβάσεις.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, λοιπόν, αποφάσισε να επενδύσει 2 εκατ. ευρώ για ένα έργο θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για έναν από τους πιο σημαντικούς υγροβιότοπους της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, θα καταστρέψει ένα σημαντικό τόπο αναψυχής και «τσιμεντώνοντας» τον θα ακυρώσει τις προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Στο σημείο αυτό απλώς θα αναφέρω, χωρίς περαιτέρω ανάλυση, ότι η τάση σε όλες τις χώρες με αυξημένη περιβαντολλογική προστασία είναι ακριβώς η αντίθετη, δηλαδή η επαναφορά στη φυσική ροή σε περιπτώσεις ποταμών ή χειμάρρων που έχουν εγκιβωτιστεί ή μπαζωθεί στο παρελθόν.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και παρά τους περιορισμούς της περιόδου έχει συγκροτηθεί ένα ευρύ και πολύμορφο κίνημα πολιτών, το οποίο εκφράζει την αντίδραση σε αυτή την απόφαση και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για μία διαφορετική διαχείριση του υγροβιότοπου, με σεβασμό στο περιβάλλον και σκοπό την προστασία και ανάδειξη του οικοσυστήματος. Αυτή η διαχείριση με τη σειρά της μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.

Ανακεφαλαιώνοντας η απόφαση της Περιφέρειας, αν υλοποιηθεί, θα αποτελέσει περιβαλλοντικό έγκλημα, που θα επιδεινώσει την καθημερινότητα των πολιτών της περιοχής, θα ακυρώσει τις προοπτικές για διεύρυνση του τουριστικού της προϊόντος και θα σπαταλήσει ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Περιφέρεια έχει αδιαφορήσει για άλλα σημεία της Αργολίδας, όπου όντως απαιτούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ή για άλλα έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής Το εύρος όμως των αντιδράσεων γεννάει ελπίδες ότι η απόφαση αυτή μπορεί να μείνει στα χαρτιά και ο ποταμός Ερασίνος να διασωθεί.

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet