Φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων αντιδρούν και προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ενάντια στον εγκιβωτισμό του ποταμού Ερασίνου

 

Φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων-Ρεματτική εξέδωσαν ανακοίνωση για το παράνομα ξεκίνημα των έργων διευθέτησης στον ποταμό Ερασίνο, σύμφωνα με την οποία προχώρησαν σε εξώδικη διαμαρτυρία κάτοικοι της περιοχής Μαρκόπουλου κατά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εταιρείας Ελληνική Υδροκατασκευαστική ΑΕ, « για το σταμάτημα των έργων διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου, που περιλαμβάνουν εγκιβωτισμό του ποταμού με συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 10 χιλιομέτρων και δημιουργία φράγματος στο ανάντη τμήμα του.»

Όπως τονίζεται τα έργα που ξεκινούν είναι παράνομα καθώς δεν έχει προηγηθεί οριοθέτηση του ρέματος με προεδρικό διάταγμα, ούτε και απόφαση του ΣτΕ. Παρόλα αυτά, το υπουργείο Υποδομών υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου στις 9/11, δίνοντας σχεδόν ταυτόχρονα εντολή έναρξης εργασιών. Σύμφωνα με τη Ρεματτική:

«Ο εγκιβωτισμός και το φράγμα στον Ερασίνο, εκτός της καταστροφής σε ένα ποτάμι ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, εκτός της υποβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου ενός σημαντικότατου αρχαιολογικού μνημείου (ναός Αρτέμιδος) που ιστορικά σχετίζεται άμεσα με το ποτάμι και την πλημμυρική του ζώνη, θα επιφέρει συρρίκνωση ενός υγροτόπου μοναδικής αξίας για την Αττική, του υγρότοπου της Βραυρώνας. Η περιοχή στις εκβολές του ποταμού έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA (GR3000004-Βραυρώνα Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη), φιλοξενεί 18 είδη οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, 210 είδη πτηνών από τα συνολικά 440 της Ελλάδας , 73 απειλούμενα είδη (53 πτηνά του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409/ΕΕ και 20 ερπετά και αμφίβια του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ), καθώς και πολλά ακόμη είδη χλωρίδας και πανίδας.

Το «αντιπλημμυρικό» έργο γίνεται σε ένα ποτάμι που δεν διασχίζει κατοικημένες περιοχές, παρά μόνο αγροτικές εκτάσεις. Οι φυσικοί πλημμυρισμοί των εκτάσεων αυτών λειτουργούσαν ευεργετικά για τις καλλιέργειες μέχρι τη δημιουργία του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο αύξησε τις επιφανειακές απορροές και κυρίως υποβάθμισε δραματικά την ποιότητά τους. Τα όμβρια ύδατα του αεροδρομίου, που είναι επιβαρυμένα με λάδια και βαρέα μέταλλα από τις πίστες, τα parking κλπ , απορρέουν νότια προς τον Ερασίνο ποταμό και βόρεια προς το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, υποβαθμίζοντας ολοένα και περισσότερο τα πλούσια οικοσυστήματα των δύο ποταμών (…)

Το πρόσχημα της «προστασίας του ναού της Αρτέμιδος» σε καμία περίπτωση δε δικαιολογεί το φαραωνικό έργο που ξεκίνησε, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορέσει να τον προστατέψει περισσότερο από ένα απλό ανάχωμα.

Αντί του φαραωνικού αυτού έργου που ξεκίνησε με δαπάνες του δημοσίου, θα έπρεπε το αεροδρόμιο να υποχρεωθεί για τη συγκράτηση όλων των επιφανειακών απορροών που προέρχονται από τη λεκάνη του σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, στη συνέχεια την υποβολή τους σε βιολογικό καθαρισμό και τέλος τη διάθεσή τους με κατάλληλο ρυθμό στους αποδέκτες ώστε να μην αυξάνεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση των ποταμών και ο πλημμυρικός κίνδυνος. Αυτό άλλωστε αποτελούσε προϋπόθεση της αδειοδότησης του αεροδρομίου και είναι η μόνη ορθολογική μέθοδος για να προστατευθεί όχι μόνο ο αρχαιολογικός χώρος, αλλά και το δημόσιο χρήμα, το ποτάμι, ο υγρότοπος, η βιοποικιλότητα της Αττικής, η αγροτική γη και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής.»

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet