Σημαντική εξέλιξη υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ παρενέβη και απαίτησε να μην ιδιωτικοποιηθεί. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα δήλωσε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να σταματήσει η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και καλεί την κυβέρνηση, την εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδας και τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, να ζητήσουν από τη DG Comp μία ικανή παράταση, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για να αναζητηθεί με καλύτερους όρους, λύση που θα καθορίσει την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής». Η δήλωση έγινε μετά από σύσκεψη των αρμόδιων φορέων του κόμματος. Συμπεριλαμβάνει και τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση. Τέλος, επεσήμανε ότι έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την τύχη της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι οποίες και πρέπει να διερευνηθούν. «Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα πλήρη δικαιώματα εργαζομένων και ασφαλισμένων», κατέληξε.

Παράλληλα, με αναλυτική ανακοίνωσή του ο Χρηματοπιστωτικός Τομέας του κόμματος, καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στη μεθοδευμένη απαξίωση και πώληση  και “να παρέμβει προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, ώστε να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που αποτελεί πρωτοφανές οικονομικό, νομικό αλλά και ηθικό σκάνδαλο”.

 

Οι εννέα επισημάνσεις

 

Η ανακοίνωση του Χρηματοπιστωτικού Τομέα περιλαμβάνει εννέα επισημάνσεις όπου στηρίζεται η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

1. Η αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής με 31.12.2019, σύμφωνα και με την εκτίμηση της εταιρίας PwC που ως ορισμένος εξωτερικός Ορκωτός Λογιστής, έλεγξε τα οικονομικά της στοιχεία, αποτιμάται κατ’ ελάχιστο σε 1,08 δισ.

2. Η Διοίκηση της ΕΤΕ, σύμφωνα και με την PwC, που προσέλαβε σαν Σύμβουλο για την πώληση, προχώρησε εντός της χρήσης του 2019 σε λογιστικό χειρισμό υποεκτίμησης της θυγατρικής της εταιρείας Εθνικής Ασφαλιστικής στα βιβλία της, της τάξης των 450 - 500 εκατ. Ήτοι στο ήμισυ περίπου της αξίας της.

3. Ο παραπάνω λογιστικός χειρισμός “στηρίχθηκε” σε μια «περίεργη» αποτίμηση (evaluation) της PwC στην οποία δεν λήφθηκαν υπόψη η καθαρή θέση της θυγατρικής της (1,08 δισ.), η επί σειρά ετών συνεχόμενη και μεγάλη κερδοφορία της, τα τεράστια αποθεματικά της ύψους 3,5 δισ., η υπερκάλυψη των δεικτών φερεγγυότητάς της και κυρίως οι σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής και επενδυτικής απόδοσης.

4. Στην 6ετή «διαδρομή» της διαδικασίας πώλησης είχαν κατά διαστήματα κινητοποιηθεί φερέγγυοι και μη διεθνείς επενδυτές με διπλάσιο προσφερόμενο τίμημα.

5. Ο υποψήφιος επενδυτής CVC Capital Partners χρησιμοποιεί και αυτός ως σύμβουλο για την επένδυσή του την ίδια εταιρία, την PwC, που του εισηγήθηκε να προσφέρει, για το 80% των μετοχών της εταιρίας, 420 εκατ. και μάλιστα με “διαπραγματευόμενες” ρήτρες/αιρεσιμότητες που με μαθηματική ακρίβεια θα αποβούν επιζήμιες για την αποεπενδύουσα ΕΤΕ.

6. Η “διαπραγμάτευση” της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας με τον μοναδικό υποψήφιο επενδυτή κράτησε σχεδόν 1,5 χρόνο. Πέρα από τις βάσιμες υποψίες που γεννά αυτή η μακρόχρονη διαπραγμάτευση, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την αρνητική επίπτωση στην πορεία και την αξία της εταιρίας από την αναστολή των αναγκαίων αποφάσεων και σχεδιασμών (όπως πχ ο ψηφιακός μετασχηματισμός), που έπρεπε να προχωρήσουν αυτό το κρίσιμο διάστημα, από την παρούσα Διοίκηση, ώστε να επαυξήσει τα ανταγωνιστικά της χαρακτηριστικά;

7. Το γεγονός ότι ο "επενδυτής" τα τελευταία έτη έγινε ο ιδιοκτήτης μεγάλου μεγέθους ιδιωτικών νοσοκομείων (Metropolitan, Υγεία, Μητέρα, Ιασώ General, Λητώ, Creta Inter Clinic) σε συνδυασμό με τη δυνητική απόκτηση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας (περίπου το 25% της σχετικής αγοράς) δεν δημιουργεί τις αντικειμενικές προϋποθέσεις κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της σε συμπληρωματικούς/συναφείς κλάδους για πρόκληση εναρμονισμένων τιμολογιακών πρακτικών;

8. Είναι γνωστό από παρόμοιες εξαγορές στην ελληνική ασφαλιστικά αγορά, ότι δημιουργούνται επιπροσθέτως, αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις, για την ελληνική οικονομία από μια τέτοια συναλλαγή. Τα ιδιαίτερα υψηλά αποθεματικά και τα κέρδη συνήθως κατευθύνονται από τους νέους πολυεθνικούς ιδιοκτήτες σε άλλους επενδυτικούς ή μη προορισμούς εκτός χώρας, στα πλαίσια σύνθετων επενδυτικών και φορολογικών στρατηγικών.

9. Καμιά διαβούλευση δεν έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για την πώληση με τον Σύλλογο Εργαζομένων (850 εργαζόμενοι) παρότι ζητήθηκε επανειλημμένα ακόμη και με δικαστικά έγγραφα. Καμιά ενημέρωση για την τύχη των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την ομαλή συνέχιση της εργασιακής τους σχέσης με την εταιρία. Καμία διευκρίνηση για τους 2,5 χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται ως αποκλειστικοί συνεργάτες. Για τη Διοίκηση μάλλον όλος αυτός ο κόσμος είναι ανύπαρκτος.

 

Υπάρχει εναλλακτική, μετά την αποδέσμευση από το μνημόνιο

 

Είναι γνωστό ότι η DG Comp στην τελευταία της απόφαση τροποποίησης (10.5.2019)  -εφόσον δεν ολοκληρωθεί η πώληση εντός του 2020- έχει αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO). Υπάρχει λοιπόν ήδη για την Διοίκηση της ΕΤΕ μια προκαθορισμένη εναλλακτική. Γιατί δεν προσανατολίζεται σε μια κατεύθυνση η οποία προφανώς και την ίδια κεφαλαιακά περισσότερο θα ωφελήσει, και θα της επιτρέψει να διακρατήσει σημαντικό ποσοστό και την χρηματιστηριακή αγορά θα τονώσει;

Οι παραπάνω αλλά και πρόσθετοι λόγοι, καθώς και η αποδέσμευση από τα σκληρά μνημονιακά μέτρα μετά τον Αύγουστο του 2018, δίνουν το θεσμικό περιθώριο και την ευχέρεια στην κυβέρνηση, το ΤΧΣ, την ΤτΕ και την Διοίκηση της ΕΤΕ να απαιτήσουν, σε συνεργασία ή και ξεχωριστά, τη σημαντική ή έστω μερική αναθεώρηση της σχετικής απόφασης της DG Comp.

Είναι γνωστό σε όλη την αγορά ότι η ΕΤΕ δεν έχει μεσοπρόθεσμα σημαντικά προβλήματα κεφαλαιακής ενίσχυσης (λόγω επερχόμενων τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων) ως αποτέλεσμα και της ύπαρξης σημαντικού ποσοστού του ΤΧΣ στην μετοχική της σύνθεση αλλά και του μαξιλαριού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC).

Μπορούν λοιπόν να απαιτήσουν, κατ’ ελάχιστο, την παράταση εφαρμογής της ώστε αν τελικά προχωρήσει η ΕΤΕ σε μερική αποδέσμευσή της από το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, αυτό να γίνει σε κατάλληλο “παράθυρο ευκαιρίας” για τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και των λοιπών μετόχων της ΕΤΕ.

Τα κατατιθέμενα πλάνα αναδιάρθρωσης των τραπεζών πολλές φορές αναθεωρούνται de facto ή de jure και ιδίως τώρα που το επιτρέπουν οι έκτακτες οικονομικές και υγειονομικές συνθήκες του Covid19.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα ελέγξει όλες τις παραμέτρους της πώλησης

 

Τέλος, θέλουμε να πιστέψουμε ότι η πρόσφατη ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής που προϊδεάζει για “προσυμφωνημένη” απόφαση έκδοσης ομολόγου TIER II από τη νέα ή την παρούσα διοίκηση της Ασφαλιστικής, που θα αγορασθεί από την ΕΤΕ, “προκειμένου” να την ενισχύσει στους δείκτες φερεγγυότητάς της, στο πλαίσιο μια περίπλοκης τεχνικής δυνατότητας μελλοντικής απομείωσης του τιμήματος, να είναι μια κακή εκτίμηση της διαφαινόμενης κατάστασης.

Αν οι υποψίες μιας τέτοιας κίνησης επιβεβαιωθούν με σχετικές επιχειρηματικές αποφάσεις (που δεν θα συμπεριλάβουν μεταβατικές ρήτρες και πρόνοιες για αυτό το ενδεχόμενο), σημαίνει ότι η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δεν έχει καταλάβει καθόλου που πάει να “μπλέξει” σε παροντικό και μελλοντικό πολιτικοοικονομικό χρόνο.

Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα ελέγξει αναλυτικά (νομικά, χρηματοοικονομικά, πολιτικά), στο πλαίσιο του πολλαπλού θεσμικού του ρόλου, όλες αυτές τις κρίσιμες παραμέτρους, θα απευθυνθεί στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές Αρχές και θα κρατήσει το θέμα αυτό ψηλά στην ατζέντα του φακέλου των αδιαφανών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που η ΝΔ ανέχεται (αν δεν αποδειχτεί ότι υποστηρίζει) καθ’ όλο το διάστημα της διακυβέρνησής της.

Πρόσφατα άρθρα ( Εργασία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet