Η κυβέρνηση, προσπαθώντας μάταια να στηρίξει τη λύση απελπισίας του κ. Λάτση - να πουλήσει το Ελληνικό σε οικόπεδα - έχει ψηφίσει διάταξη νόμου με την οποία επιχειρεί να «νομιμοποιήσει» την παράνομη κατάτμηση και οικοπεδοποίηση των ζωνών ανάπτυξης και του Πάρκου μέσω των 3 ΚΥΑ. Όμως, αυτές οι ΚΥΑ αποτελούν αντικείμενο των προσφυγών στο ΣτΕ που εκδικάστηκαν στις 4 Νοεμβρίου 2020 και είναι πολύ πιθανόν οι προσφεύγοντες της Επιτροπής για το Ελληνικό να δικαιωθούμε. Με τη διάταξη αυτή καταγράφονται στο κτηματολόγιο οι παράνομες κατατμήσεις που επιφέρουν οι ΚΥΑ και οι μεταβολές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους (…)

Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τις εντός σχεδίου περιοχές καταγράφονται στα κτηματολογικά διαγράμματα όλες οι γεωμετρικές μεταβολές που επιφέρει η παράνομη ρυμοτόμηση και κατάτμηση των εκτός σχεδίου περιοχών (Ζωνών Ανάπτυξης και Πάρκου). Καταγράφονται ακόμη και οι επιγενόμενες μεταβολές στο εμπράγματο καθεστώς των εν λόγω ακινήτων. Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά ο ν. 4062/12 προέβλεπε ως εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για τις Ζώνες Ανάπτυξης την έγκριση ΚΥΑ για την οριοθέτηση όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων και την περιβαλλοντική αξιολόγηση των έργων και δραστηριοτήτων κάθε ζώνης. Αυτό αποτελούσε όρο για να περιέλθει το Ελληνικό στην κυριότητα Λάτση.

Με το άρθρο 7, του ν. 4574/18 άλλαξε το περιεχόμενο των ΚΥΑ εισάγοντας τον καινοφανή όρο της «κτιριακής ενότητας» τον οποίο η εισηγητική έκθεση του νόμου ορίζει ως περιοχή για τη χωροθέτηση κτιριακών έργων. Οι ΚΥΑ ορίζουν πλέον τη διάταξη των «κτιριακών ενοτήτων», η οποία επιχειρείται να εξομοιωθεί με ρυμοτομικό σχέδιο, καταλύοντας όλη την πολεοδομική νομοθεσία και το Σύνταγμα.  Και πράγματι οι περίφημες ΚΥΑ των Ζωνών Ανάπτυξης Α-Α1 634 στρ. βόρεια της Γλυφάδας, ΠΜ-Α1 (335 στρ. στη μαρίνα), ΠΜ-Α2 (123 στρ. δίπλα στο ναυταθλητικό λιμανάκι) περιέχουν τη διάταξη των «κτιριακών ενοτήτων» με «δρόμους» ανάμεσα τους.

Αντιμετωπίζουν το κόκκινο περίγραμμα των «κτιριακών ενοτήτων» ως οικοδομική γραμμή, επιτρέπουν την κατάτμηση τους σαν να ήταν εντός σχεδίου και επικαλούνται διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού(ΝΟΚ), ο οποίος ισχύει για τις εντός σχεδίου περιοχές. Σε κάθε «κτιριακή ενότητα» επιτρέπουν άπειρες χρήσεις.

Όσον αφορά το Πάρκο, σύμφωνα με τον ν 4062/12 η ΚΥΑ έπρεπε να περιλαμβάνει το περίγραμμα των σχετικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων. Αντ’ αυτών η ΚΥΑ εγκρίνει το περίγραμμα 65 «κτιριακών ενοτήτων» στις οποίες καθορίζονται μεν η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και κάλυψη και οι ελεύθεροι χώροι, δεν καθορίζονται όμως οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά κτιριακή ενότητα, αλλά για το σύνολο του Πάρκου. Μόνο σε 4 από τις 65 καθορίζεται μία χρήση, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι η μοναδική .

Από τη νέα νομοθετική ρύθμιση προκύπτει ότι πολλές από αυτές τις κτιριακές ενότητες προορίζονται να πωληθούν. Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 305 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν4378/20) επιχειρεί να εξομοιώσει το δικαίωμα επιφανείας με το δικαίωμα κυριότητας και επιτρέπει να πωληθεί το σύνολο της έκτασης (η σύμβαση προβλέπει παραχώρηση του 30% της κυριότητας και του 70% της επιφανείας).

Παρά το όργιο των παράνομων και χαριστικών ρυθμίσεων ο ανάδοχος Σ. Λάτσης και όσοι μεθόδευσαν το εγχείρημα βλέπουν τα σχέδια τους για το Ελληνικό να ματαιώνονται. Το αρχικό σενάριο Foster για Αθηναϊκή Ριβιέρα, το οποίο απαιτούσε μεγάλες επενδύσεις, αποδείχθηκε μη βιώσιμο μετά την οικονομική κρίση του 2008. Γι’ αυτό αποχώρησαν οι εταιρείες κολοσσοί: κινεζική Fosun και Eagle Hills από τα Εμιράτα.

Το σχέδιο για την πώληση του Ελληνικού σε οικόπεδα με κύρια χρήση της κατοικίας χρονολογείται από το 2018, οπότε τροποποιήθηκε το περιεχόμενο των ΚΥΑ εφαρμογής του ΣΟΑ. Αυτή η οδός διαφυγής είναι εξίσου αναποτελεσματική, γιατί απλούστατα οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι προ πολλού ασύμφορες, καθώς η εγχώρια ζήτηση είναι μικρή και ο τουρισμός περνά βαθιά κρίση.

Δήμητρα Βήνη Η Δ. Βήνη είναι Κοινοτική Σύμβουλος Α΄ Κοινότητας Πειραιά με την παράταξη Όχι Λιμάνι στην Πειραϊκή Περισσότερα Άρθρα
Πρόσφατα άρθρα ( Περιβάλλον )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet