Ένα ακόμη βήμα για την προετοιμασία του πραγματοποιεί, με τη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Προγράμματός του, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η ολοκλήρωσή του αναμενόταν να γίνει χθες στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ,ύστερα από συζήτηση πάνω στο σχέδιο της πενταμελούς επιτροπής που είχε αναλάβει να συγκεντρώσει βελτιώσεις, παρατηρήσεις και συμπληρώσεις που θα γίνονταν, μετά την πρώτη παρουσίασή του. Τα επόμενα βήματα είναι οι θεματικές παρουσιάσεις τμημάτων του με εκπροσώπηση και συμμετοχή κοινωνικών φορέων και στη συνέχεια η συζήτηση των θεματικών του στις οργανώσεις του Κόμματος, πανελλαδικά. Η όλη εργασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί, μετά δίμηνο περίπου, σε μια ευρεία Πανελλαδική Προγραμματική Συνδιάσκεψη που θα αποτελείται από  την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, τις νεοεκλεγμένες νομαρχιακές επιτροπές, τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, και ίσως άλλα στελέχη του Κόμματος ή προσωπικότητες μη κομματικές που θα κληθούν να συμβάλουν.

 Το προηγούμενο διάστημα τόσο σε ηγετικό επίπεδο, αλλά και στις Οργανώσεις Μελών (ΟΜ) είχε τεθεί από καιρό, με επιμονή, η ανάγκη διαμόρφωσης ενός προγράμματος που θα αφαιρούσε, επί της ουσίας, την κριτική που ασκείται στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑ ότι κάνει αποσπασματική αντιπολίτευση χωρίς τα επιμέρους σημεία, αν και ορθά, να αρθρώνονται ως τμήματα ενός όλου που να πείθει την κοινωνία και συγχρόνως να δεσμεύει. Καθώς η πολιτική κατάσταση είναι ρευστή, και η κυβερνητική πολιτική αδιέξοδη, αυτό ήταν επείγον. Δίπλα από κάθε απόρριψη η διατύπωση, ταυτόχρονα, της εναλλακτικής πρότασης θα αυξάνει την αξιοπιστία του κόμματος, απαραίτητου όρου για την επάνοδό του στην ευθύνη της κυβέρνησης.

Μεθοδολογικά, ο σχεδιασμός είναι να συζητηθεί σε ανοιχτές διαδικασίες στην κοινωνία και τις οργανώσεις της αλλά και στις ΟΜ. Από μια άποψη είναι πιο εύκολο τώρα να οργανωθούν - διαδικτυακά, προφανώς - συζητήσεις θεματικές, τα μέλη και οι φίλοι θα το βρίσκουν πολύ πιο ενδιαφέρον. Έτσι αναμένεται να καλυφθούν και τα κενά που προέκυψαν, λόγω των αντίξοων συνθηκών, στη λειτουργία Νομαρχιακών και ΟΜ, στην πορεία προς τις συνδιασκέψεις που ως γνωστό έχουν σχεδιαστεί να ολοκληρωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου. Η διαδικασία τώρα μπορεί να αποτελέσει μια άλλη ακόμη φάση, πολύ πιο ουσιαστική, αναβάθμισης, ανασυγκρότησης και διεύρυνσης του κόμματος. Στο τέλος της διαδικασίας σχεδιάζεται ώστε από τους τέσσερις μεγάλους τομείς που θα τεθούν για συζήτηση και οι οποίοι εμπεριέχουν τη στρατηγική του κόμματος  – ανάπτυξη - ανασυγκρότηση οικονομίας, ανισότητες, δικαιώματα - δημοκρατία, πράσινη μετάβαση – να έχει προκύψει ο βασικός κορμός ενός προεκλογικού προγράμματος.

Ασφαλώς, σ΄ αυτή τη διαδικασία θα τεθούν πολύ ουσιαστικά ζητήματα, ιδεολογικά και πολιτικά, που θα αφορούν τα μέσα και τους στόχους, που εμπεριέχουν και διαφορές ή και διαφωνίες που έως τώρα δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς. Η αποτίμηση του έργου της κυβερνητικής θητείας αλλά και η ανάγκη για μια ριζοσπαστική απάντηση, από την πλευρά της Αριστεράς, στα σύγχρονα στρατηγικά επίδικα που προέκυψαν από τις δυο διαδοχικές κρίσεις και ιδίως την πολλαπλή σημερινή, αλλά και τα δυσεπίλυτα τρέχοντα ζητήματα που τίθενται, θα είναι μια δύσκολη αλλά και απαραίτητη εργασία.

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet