Το γεφύρι της Πλάκας

 

 

 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, είναι η ψηφιακή μεταμόρφωση της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς ακόμη και σήμερα δυστυχώς υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας, ενώ το επίπεδο υψηλής επιμόρφωσης βρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκύπτει, λοιπόν, η αδήριτη ανάγκη για επενδύσεις στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, με δεδομένο ότι η επένδυση στην καινοτομία θα αυξήσει την παραγωγικότητα και το ποσοστό των ψηφιακών δεξιοτήτων που εμποδίζει σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, την εύρεση εργασίας και την ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η υποστήριξη εκπαίδευσης σε περισσότερα κοινωνικά στρώματα –με δεδομένο ότι σήμερα ποσοστό πάνω από 26% των κατοίκων της ΠΕ Ιωαννίνων είναι απόφοιτοι Δημοτικού, ενώ ένα 22% των κατοίκων είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού–, η ενδυνάμωση της κουλτούρας διά βίου μάθησης, η αύξηση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα, η καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών, η οργανωτική καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ, η καινοτομία στις ΜμΕ, η αύξηση χρηματοδοτήσεων στην ενημέρωση της πράσινης οικονομίας, είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη βελτίωση της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας.

Όλοι θα πρέπει να εργαστούμε για μια κοινωνία και μια οικονομία μέσω των επιχειρήσεων που θα λειτουργούν με αποδοτικό οικολογικό τρόπο και θα παράγουν τα ίδια ή περισσότερα προϊόντα με λιγότερα απόβλητα, ενώ θα πρέπει να υπολογίζουμε πως μέσω της εκπαίδευσης θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αειφόρα καταναλωτικά πρότυπα.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι, για να αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος και να δημιουργηθούν συνθήκες βιωσιμότητας και ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας, θα πρέπει να προχωρήσουμε με πιο άμεσο τρόπο σε:

- Πρόοδο μιας πιο σύγχρονης περιβαλλοντικής νομοθεσίας

- Βελτίωση και απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας

- Στρατηγικό πλαίσιο επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων

- Καινοτόμα περιβαλλοντική προσέγγιση για ανάπτυξη νέων μοντέλων εργασίας

- Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επιχειρηματικών και καταναλωτικών συμφερόντων για τη δημιουργία αειφόρων παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων

- Κίνητρα με ταυτόχρονη μέριμνα επιβράβευσης επιχειρήσεων ορθής οικολογικής συμπεριφοράς

- Ευρωπαϊκές στοχευμένες ενισχύσεις για τη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών καθώς και ενθάρρυνση αναπτυξιακών καινοτόμων μοντέλων των επιχειρήσεων

- Αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και διαχείριση των αποβλήτων

- Διασφάλιση βιωσιμότερης χρήσης των πόρων όπως έδαφος, ύδατα, αέρας, ξυλεία.

- Μέτρα για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων.

Δημήτρης Δημητρίου Ο δρ Δημήτρης Δημητρίου είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Περισσότερα Άρθρα
Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet