Η συμβολή της κτηνοτροφίας στο γεωργικό εισόδημα κρίνεται σημαντική. Περίπου το 25% του αγροτικού εισοδήματος προέρχεται από την κτηνοτροφία, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 το ποσοστό ανέρχεται στο 41%.

Τα αδύνατα σημεία της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι σήμερα:

- Το μικρό μέγεθος κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

- Η γήρανση των κτηνοτρόφων και εγκατάλειψη μονάδων λόγω έλλειψης νέων επιχειρηματιών

- Η μείωση διαθεσίμου εισοδήματος των Ελλήνων καταναλωτών λόγω της οικονομικής κρίσης και του Covid-19

- Το υψηλό κόστος παραγωγής και λειτουργίας μονάδων (Ζωοτροφές, ενέργεια, φορολογία, μεταφορές και κόστος χρήματος)

- Οι χαμηλές τιμές

- Η χαμηλή διαπραγματευτική ικανότητα των παραγωγών απέναντι στους μεγάλους επιχειρηματικούς πελάτες, τα σούπερ μάρκετ και τους χονδρέμπορους

- Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα και οι παράνομες ελληνοποιήσεις

- Η έλλειψη κεφαλαίων για την ίδρυση οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων

- Η γραφειοκρατία στην έκδοση αδειών κατασκευής και λειτουργίας μονάδων.

- Η μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή των σχεδίων βελτίωσης, αναπτυξιακού νόμου κ.λπ.

- Η έλλειψη ισχυρών συνεταιρισμών και κοινών ομάδων δράσης.

Τώρα, στο τι απαιτείται να γίνει για να έχει μέλλον η κτηνοτροφία, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε μερικά βασικά σημεία:

- Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης πολιτικής και εφαρμογή της και συνεχής διάλογος φορέων με την πολιτεία.

- Θέσπιση κανόνων για την οργάνωση αγοράς κρέατος, όπως και δημιουργία θεσμικού πλαισίου για έλεγχο ελληνοποιήσεων και στήριξης της εγχώριας παραγωγής, με ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών

- Μέτρα για μείωση του κόστους παραγωγής και κίνητρα για νέες επενδύσεις στον τομέα παραγωγής, στην επεξεργασία, στα δίκτυα διανομής.

- Στήριξη προγραμμάτων για την προώθηση του εγχώριου προϊόντος, όπου θα αναδεικνύεται η ξεχωριστή ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, καθώς και στήριξη προγραμμάτων για την έρευνα

- Καθοριστική είναι η οργάνωση των παραγωγών σε Οργανώσεις παραγωγών και σε Συνεταιρισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι συνεταιρισμοί ελέγχουν το 45-83% της πρωτογενούς παραγωγής. Στη Δανία το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 93%, ενώ στην Ελλάδα μόλις που φτάνει το 9%.

Στο ερώτημα αν μπορούν οι συνεταιρισμοί να στηρίξουν τον κτηνοτροφικό κλάδο, η απάντηση είναι «ναι» και μπορώ να σας παρουσιάσω το παράδειγμα του Α.Π.Σ.Ι. «Η Πίνδος» ενός συνεταιρισμού με παρελθόν, παρόν και μέλλον:

Είναι σήμερα ο μεγαλύτερος αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων επιχειρήσεων τροφίμων της χώρας.

Έχει πάνω από 500 μέλη πτηνοτρόφους - παραγωγούς, με το 43% των μελών να είναι γυναίκες, με τρεις γενιές πτηνοτρόφων που συνδυάζουν την παράδοση με την τεχνογνωσία και 60 συνεργαζόμενους παραγωγούς.

Είναι αποδεκτός από τους παραγωγούς - μέλη του γιατί απορροφά το 100% της παραγωγής τους, προσφέρει καλής ποιότητας ζωοτροφές και εφόδια σε χαμηλό κόστος, εγγυάται σταθερές τιμές που καλύπτουν το κόστος παραγωγής και την διασφάλιση του εισοδήματός τους, δίνει προοπτικές για την ανάπτυξη των μονάδων τους, εξασφαλίζει ευκαιρίες και ανοίγει ορίζοντες για το μέλλον των παιδιών τους, ενώ παρέχει πλήρη υποστήριξη στους παραγωγούς- συνεταίρους (Κτηνιατρική - Γεωτεχνική Υπηρεσία, εργαστηριακή, χρηματοδότηση για εκσυγχρονισμούς και επεκτάσεις κ.ά.).

Λειτουργεί επίσης με δημοκρατικές διαδικασίες με πλήρη διαφάνεια. Οι παραγωγοί εκλέγουν κάθε τέσσερα χρόνια 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελές Εποπτικό. Το Δ.Σ. ανανεώνεται συνεχώς με νέους συνεταίρους, οι παραγωγοί συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες, με δύο γενικές συνελεύσεις κάθε χρόνο. Λειτουργούμε σαν μία μεγάλη οικογένεια, γιατί πιστεύουμε ότι η κατάκτηση της κορυφής είναι ομαδική υπόθεση.

Ανδρέας Δημητρίου Ο Ανδρέας Δημητρίου είναι πρόεδρος ΔΣ του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού «Πίνδος». Περισσότερα Άρθρα
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet