Την τελευταία δεκαετία, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από συνεχείς κρίσεις αρχής γενομένης από την περίοδο λιτότητας και τα μνημόνια, φτάνοντας σήμερα στην υγειονομική κρίση και τις συνέπειές της, με ορατές –πέραν της βιολογικής απειλής– επιπτώσεις στην κοινωνική, οικονομική και εργασιακή ζωή. Ο φόβος της νόσησης και της «απώλειας», η βιωματική εμπειρία της νόσου, η φτωχοποίηση και η έλλειψη κοινωνικής συνοχής, η «τηλεζωή» που μας επιβλήθηκε, δημιουργούν επιπρόσθετα συναισθηματική επιβάρυνση όχι μόνο στους χρονίως ψυχικά πάσχοντες και στους ειδικούς πληθυσμούς όπως π.χ. παιδιά και έφηβοι με αναπτυξιακές και συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά και στον γενικό πληθυσμό με αύξηση της ψυχιατρικής νοσηρότητος (θλίψη, άγχος, μετατραυματική διαταραχή, στρες αλλά και φαινόμενα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας).

Η ψυχική και σωματική υγεία είναι συνδεδεμένες τόσο μεταξύ τους όσο και με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Έτσι, το ζήτημα της ψυχικής υγείας εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο πολιτικών υγείας που έχει σαν κύριο στόχο την προάσπιση της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας.

Την Πέμπτη 15 Απριλίου, η ομάδα Ψυχικής Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ (ΟΜΨΥ) ανακοίνωσε τους προγραμματικούς στόχους για την Ψυχική Υγεία. Το πλαίσιο το οποίο καθορίζει αυτές τις στοχεύσεις είναι η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με εμπέδωση στις, κοινοτικής μορφής, παροχές Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και την αποϊδρυματοποίηση, με εξασφάλιση των προϋποθέσεων καθολικής-ισότιμης πρόσβασης και με σεβασμό στα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στους στόχους κωδικοποιημένα είναι οι εξής:

• Νέες κλινικές Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και παιδιών εφήβων σε γενικά νοσοκομεία

• Νέες κοινοτικές δομές και Υπηρεσίες (Κ.Ψ.Υ., Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε., Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες)

• Νέες αποκαταστασιακές κοινοτικές δομές (Οικοτροφεία, ξενώνες)

• Νέες δομές για αυτισμό και άνοια (Κέντρα Ημέρας και Οικοτροφεία)

• Ενσωμάτωση νέου τύπου υπηρεσιών στην λειτουργία των δομών Ψυχικής Υγείας (Έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση, παρέμβαση στην κρίση, ενδιάμεσοι μετανοσοκομειακοί ξενώνες, ειδικές θεραπείες στα ΚεΦΙΑπ και στα ΚοιΚεΨΥΠΕ)

• Εκπόνηση εθνικών σχεδίων διατομεακής συνεργασίας τόσο ανάμεσα σε υπηρεσίες υπαγόμενες στο Υπουργείο Υγείας (διασύνδεση της ΠΦΥ με τις δομές Ψυχικής Υγείας, ιδιαίτερα επίκαιρη στην εποχή της πανδημίας) όσο και ανάμεσα σε διαφορετικά Υπουργεία και φορείς όπως: Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικές Υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης

• Θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν τόσο στον διοικητικό μηχανισμό εποπτείας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και στην βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία, όσο και στον μετασχηματισμό των τριών Ψυχιατρικών νοσοκομείων

• Υλοποίηση των προγραμμάτων επανακατάρτισης του προσωπικού και δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης των υπηρεσιών

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων είναι η αύξηση της χρηματοδότησης τόσο μέσω της αύξησης του κρατικού προϋπολογισμού για την Υγεία –με το μερίδιο για την Ψυχική Υγεία να ξεπερνά το 5% του συνόλου της δημόσιας υγειονομικής δαπάνης- όσο και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η ενισχυμένη χρηματοδότηση θα επιτρέψει την επαρκή στελέχωση των δομών, τόσο των υφιστάμενων όσο κι αυτών που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν. Βασική προγραμματική δέσμευση είναι η ενίσχυση του προσωπικού που υπηρετεί σε δομές Ψυχικής Υγείας, καθώς και προσλήψεις σε νέες δομές και υπηρεσίες με πάνω από 2.500 προσλήψεις σε ορίζοντα τετραετίας.

Η πολιτική της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, που διακηρυκτικά δείχνει να μην αμφισβητεί συνολικά τη στρατηγική της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, στην πράξη αναστέλλει ή ακυρώνει δρομολογημένα έργα ή περιορίζεται στη δρομολόγηση δευτερεύουσας σημασίας δράσεων χρηματοδοτούμενων αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα, αγνοώντας ταυτόχρονα την ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων δομών Ψυχικής Υγείας και δημιουργίας νέων. Δράσεις που αναφέρονται στις δηλώσεις της υφυπουργού κυρίας Ράπτη όπως ο ψηφιακός χάρτης υπηρεσιών, οι Μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση κλπ, αποτελούν εφαρμογή πολιτικού σχεδιασμού των προηγούμενων ετών 2016-2019 (πολιτικές πρόληψης σοβαρών ψυχικών διαταραχών, αποτύπωση υπηρεσιών και αναγκών στον τομεοποιημένο σχεδιασμό του Υπουργείου για την Ψυχική Υγεία). Συμπερασματικά, δεν εμφανίζεται ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμοσμένης πολιτικής στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Είναι, λοιπόν, βασική προϋπόθεση για εμάς, η ανάπτυξη και η εξέλιξη μιας σειράς κοινωνικών πολιτικών που καταπολεμούν την ανεργία, διαμορφώνουν ρεαλιστικές διεξόδους και προσδοκίες για το μέλλον, υπερασπίζονται το περιβάλλον, ενισχύουν την συνοχή και τον ρόλο της οικογένειας, αναδεικνύουν την εκπαίδευση ως «αγωγή ψυχής», εμπεδώνουν το αίσθημα της ασφάλειας στην καθημερινή διαβίωση, αποκαθιστούν την αξία του ατόμου μέσα στην συλλογικότητα, ξαναφέρνουν στο προσκήνιο την Δημοκρατία και καταργούν τις διακρίσεις.

Δημήτρης Μαγριπλής Ο Δημήτρης Μαγριπλής είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων (Διευθυντής ΕΣΥ), συντονιστής της ΟΜΨΥ - Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Περισσότερα Άρθρα
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet