Το ΔΣ της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ» κρίνει καταρχάς ως θετική την πρωτοβουλία της πολιτείας να ανανεώσει και να ανασυγκροτήσει μια συνεκτική πολιτική ένταξης των Ρομά. Το Σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) Ρομά 2021 - 2030 περιλαμβάνει τα κεντρικά προαπαιτούμενα που θέτουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την κοινωνική ισότητα και βρίσκεται σε προοδευτική κατεύθυνση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Την ίδια στιγμή, όμως, επισημαίνει ότι το τελικό κείμενο το οποίο τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση αποτελεί μια «απονευρωμένη» έκδοση της αρχικής βάσης του διαλόγου, με αδυναμίες που σχετίζονται με:

  • Την έλλειψη ολιστικής προσέγγισης στην καθολική αντιμετώπιση του καθολικού αποκλεισμού των Ρομά (κοινωνικής περιθωριοποίησης και χωρικού διαχωρισμού).
  • Την αοριστία στη διατύπωση των μέσων για την εξειδίκευση των πολιτικών στο πεδίο και τον μετασχηματισμό τους σε μετρήσιμο ενταξιακό έργο.
  • Την απουσία δέσμευσης εθνικών πόρων και τη μονοθεματική εξάρτηση των πολιτικών από το ΕΣΠΑ.
  • Την καθολική αφαίρεση από την αρχιτεκτονική των προτεινομένων πολιτικών της αυτοδιοίκησης (της περιφερειακής, αλλά κυρίως της τοπικής).

Η Ελλάν Πασσέ έχει έγκαιρα διακηρύξει ότι η διαδικασία κοινωνικής ένταξης οφείλει να αποτελεί μια πολυεπίπεδη αποκεντρωτική πολιτική, που να ενεργοποιεί συνέργιες με εθνικούς και συγχρηματοδοτούμενους πόρους, η οποία πρέπει να έχει ως ταυτόχρονους στόχους τόσο την άρση των όρων του χωρικού αποκλεισμού και του στεγαστικού ελλείμματος για τις απομονωμένες κοινότητες των Ρομά, όσο και την απόδοση ίσης πρόσβασης και ευκαιρίας στα κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά, με έμφαση σε αυτά της πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στα δημόσια συστήματα υγείας, κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, καθώς στην επαγγελματική εκπαίδευση, τη μαθητεία και τη δια βίου μάθηση, την αγορά εργασίας, την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Στρεβλό σημείο, όμως, της διαβούλευσης αποτελεί η εξαφάνιση από το τελικό κείμενο των αιρετών θεσμικών συλλογικοτήτων δημοκρατικής εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά από τις δομές παρακολούθησης και κοινωνικού ελέγχου του πλαισίου πολιτικής, που η ίδια η Ελλάν Πασσέ πρότεινε.

Συγκεκριμένα, με λύπη διαπιστώνουμε την παντελή εξάλειψη της Ελλάν Πασσέ από το τελικό κείμενο και την υποκατάσταση της από μια ΑμΚΕ (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία), την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών. Ειδικότερα στην σελ. 114 της ΕΣΚΕ στα άρθρα 6.5.10. και 6.5.11.

Το κείμενο της ΕΣΚΕ Ρομά 2021–2030, αντίθετα με όσα ισχυρίζεται ότι ενισχύει τη συνεργασία με τις Συλλογικές Οργανώσεις Ρομά, αποκλείει όλες τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις Ρομά και το μοναδικό τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, αντικαθιστώντας το αυθαίρετα και νομικά απαράδεκτα με μια αστική εταιρεία.

Το θέμα αυτό ενέχει σοβαρά νομικά και ηθικά ζητήματα αντιποίησης, εφόσον μια ολιγάριθμη ένωση σωματειακού χαρακτήρα, με μέλη εργαζόμενους διαμεσολαβητές σε δημόσιες και δημοτικές δομές, δεν αποτελεί όργανο δημοκρατικής αιρετής εκπροσώπησης, αλλά ένωση ιδιωτικών συμφερόντων, γεγονός που αντιβαίνει σε κάθε αρχή για τη γνήσια και νομικά κατοχυρωμένη εκπροσώπηση των κοινωνικών ομάδων και ως εκ τούτου αποτελεί δημοκρατική εκτροπή, που αντιβαίνει στις καταστατικές διαδικασίες που έχουν κατακτήσει την τελευταία πενταετία οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Ρομά, οι οποίοι προέκυψαν μέσα από δημοκρατικές συλλογικές εκλογικές διαδικασίες.

 

Γραφείο Τύπου Ελλάν Πασσέ

Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet