Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες σας χαιρετώ. Να συστηθώ, γιατί νομίζω ότι διάφορα στοιχεία της ζωής σου δίδουν τη δυνατότητα στον συνομιλητή σου να καταλάβει και τον τρόπο σκέψης σου. Έχω συμπληρώσει τα 71 χρόνια και τη χρονιά αυτή συμπληρώνω τα 50 ενεργής δράσης στον χώρο της αριστεράς, με την τάση να ασχολούμαι με μαζικούς φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντα με απασχολούσε ο τρόπος λειτουργίας του εκάστοτε φορέα γιατί επιτρέπει να αναπτυχθούν ή να αποτύχουν δράσεις των μελών που τον συγκροτούν.

Έχω την αίσθηση ότι την ισότητα των φύλων την αποδέχεται πολύ μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται να συζητούμε αν πρέπει ή όχι να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα.

Το πρόβλημα βρίσκεται στο παρακάτω: Αυτό που ισχυρίζεται ότι πιστεύει η πλειοψηφία της κοινωνίας μετουσιώνεται στην πράξη; Προφανώς όχι. Για να πετύχουμε την ισότητα πρέπει η πολιτεία να πάρει πολλά και ουσιαστικά μέτρα που να αφορούν την καθημερινότητα των γυναικών. Προτάσεις για το θέμα αυτό υπάρχουν στις θέσεις της συνδιάσκεψης (σελίδα 73) του περασμένου καλοκαιριού. Στη σελίδα 72 υπάρχει το εξής: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή 50/50 κατά φύλο σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (στην κυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμό, ΜΜΕ, επιχειρήσεις) όπως και στα όργανα του κόμματος».

Η επιτροπή για την τροποποίηση του καταστατικού προτείνει: α) Συμμετοχή 50-50 στα βουλευτικά και αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια και β) Συμμετοχή 50-50 στα όργανα του κόμματος. Δύο παρατηρήσεις:

 Α) Άλλο πράγμα είναι στόχος (επιδιώκω κάτι ) και άλλο καταστατική διάταξη (υποχρεωτική εφαρμογή).

 Β) Άλλο πράγμα, συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και θέσεις ευθύνης (είναι πραγματικό) και άλλο οι υποψηφιότητες (έχεις πιθανότητες).

 

Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια

 

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το ποσοστό συμμετοχής κάθε φύλου αλλά το ποσοστό που καταφέρνει να εκλεγεί! Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και αυτό πρέπει να λυθεί. Εδώ είναι που η επικρατούσα κατάσταση τα χαλάει. Στη Βουλή σήμερα υπάρχουν 62 γυναίκες ποσοστό 20,66%. Δεν έχει κανένα νόημα να είσαι υποψήφιος και οι πιθανότητες να εκλεγείς να είναι πολύ μικρές. Για να πετύχουμε την ισότητα πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα σε κοινωνικό επίπεδο, σαν αυτά που προτείνει η συνδιάσκεψη μας.

Η πρόταση 50-50 μας δημιουργεί προβλήματα στη σωστή δυναμική κατάρτιση των ψηφοδελτίων, π.χ σε ένα νομό με 10 υποψήφιους έχεις 7 γυναίκες άξιες και με κοινωνική αναγνώριση (να ψάξετε τα αποτελέσματα των εκλογών του 2019). Τι θα κάνεις; Η πρόταση σε υποχρεώνει να επιλέξεις μόνο 5, το αντίθετο μπορεί να συμβαίνει σε άλλο νομό, όμως έτσι αποδυναμώνεις τα ψηφοδέλτια σου. Αν επιμείνουμε και ψηφίσουμε την πρόταση, θα πρέπει και να την εφαρμόσουμε. Έτσι δημιουργούμε προβλήματα στον εαυτό μας, ενώ τα άλλα κόμματα θα καταρτίζουν ψηφοδέλτια με λιγότερες δεσμεύσεις και μεγαλύτερη δυνατότητα προσέλκυσης ψηφοφόρων.

Η πρόβλεψη που υπάρχει στον νόμο που ισχύει είναι αρκετά καλή. Σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς από 33,3 – 66,6% για κάθε φύλο. Έτσι καταρτίζεις με μεγαλύτερη άνεση ψηφοδέλτια ανάλογα με το στελεχικό δυναμικό που έχεις σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Τα ίδια και μεγαλύτερα προβλήματα θα έχουμε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, εκεί που απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις. Θα πρέπει ο υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης να απορρίπτει υποψηφιότητες γιατί το καταστατικό του κόμματος θα προβλέπει να «επιδιώξει την ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων».

 

Συμμετοχή στα όργανα του κόμματος

 

Το 50-50 δημιουργεί και εδώ πρόβλημα αλλά είναι μικρότερο γιατί είναι εσωτερικό θέμα. Αν το ποσοστό των μελών του κόμματος, όσο αφορά τα φύλα είναι π.χ. 35-65% ποια λογική ισοτιμίας λέει ότι στα όργανα η συμμετοχή πρέπει να είναι 50-50. Το λογικό θα ήταν να πάμε σύμφωνα με τα ποσοστά. Νομίζω καλά τα καταφέρναμε μέχρι τώρα. Το κάθε φύλο μπορούσε να συμμετέχει με ποσοστό 33-66% . Έτσι είχες την δυνατότητα να στελεχώνεις τα κομματικά όργανα με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι να καταφέρουμε να υπάρξει ισότητα των δύο φύλων μέσα στην κοινωνία. Αυτό πρέπει κυρίως να μας ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.

Μανώλης Βαρδουλάκης Ο Μανώλης Βαρδουλάκης είναι συντονιστής της ΟΜ Γόρτυνας Ηρακλείου. Περισσότερα Άρθρα
Πρόσφατα άρθρα ( Πολιτική )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet