Ο καθηγητής James Hansen, που εργάστηκε στη NASA και διηύθηνε το Ινστιτούτο Γης του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, δημοσίευσε το 2009 το βιβλίο με τίτλο «The storms of my grand children» (=Οι καταιγίδες των εγγονών μου) περιγράφοντας και αναλύοντας το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Είναι προφανές για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο ότι προσπαθούσε ακόμα να πείσει πως το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει σοβαρές επιπτώσεις όπου εκδηλώνεται. Γιατί πράγματι οι ισχυρές καταιγίδες είναι το κύριο φαινόμενο που επηρεάζει πολλαπλώς τη ζωή στον πλανήτη, με τις ποσότητες των βροχοπτώσεων, το χαλάζι, και τις αλλαγές που φέρνουν στη μορφολογία των εδαφών, στην αντοχή των υποδομών και στις ίδιες τις καλλιέργειες.

Η εκδήλωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όχι μόνο με τις καταιγίδες, αλλά και με την άνοδο της θερμοκρασίας και τις αλλαγές του κλίματος σε περιφερειακό επίπεδο, και στη συνέχεια την άνοδο της επιφάνειας της θάλασσας, είναι μεταβολές στις συνθήκες ζωής στον πλανήτη Γη που έχουν στρατηγική σημασία και απαιτούν δραστηριοποιήσεις των κοινωνιών που είναι πρωτόγνωρες. Χρειάζονται θεσμούς και διαδικασίες υλοποίησης παρεμβάσεων οι οποίες πρέπει να εφευρεθούν, να έχουν συλλογικό χαρακτήρα και να διαμορφώνονται όπως και να υλοποιούνται με βάση ένα σχέδιο. Εκτός δηλαδή από τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα παραγωγής ενέργειας, για να εκμηδενιστούν  οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, χρειάζεται παράλληλα η προστασία της κοινωνίας, του φυσικού κόσμου και της παραγωγικής δραστηριότητας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στις 17 και 18 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Μουζάκι της Θεσσαλίας διημερίδα με θέμα «Φυσικές καταστροφές - Ιανός - Αντιμετώπισή τους», με στόχο να αναδειχθούν τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα Ιανό, να συζητηθεί η πορεία αποκατάστασης των καταστροφών και να προταθούν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Την επομένη της εμφάνισης του Ιανού είχε πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του κυκλώνα σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την απασχόληση. Αναδεικνύεται επομένως η ανάγκη να μονιμοποιηθεί η γνωσιακή διαδικασία καταγραφής των επιπτώσεων και υιοθέτησης πολιτικών ή λήψης μέτρων ως σταθερή πλέον δραστηριότητα των περιφερειών και των Δήμων.

Με την ανάγκη μετριασμού και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, συνυπάρχουν και άλλες απαιτήσεις στρατηγικών επιλογών και δημιουργίας του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίησή τους. Είναι διαπιστωμένο ότι κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν τη μεταπολίτευση, η παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα ακολούθησε μια πτωτική πορεία, της οποίας η κατάληξη ήταν η κρίση χρέους του 2009, μετά την οποία τόσο το παραγωγικό δυναμικό, όσο και η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής, κατέρρευσαν ακόμη περισσότερο, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η ένταξη στην ευρωπαϊκή αγορά και ευρύτερα η διαδικασία της παγκοσμιοποίηησης, έχουν αποτύχει εντυπωσιακά. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε χάρη στον συνδυασμό νεοφιλελεύθερου μοντέλου και πελατειακού συστήματος, χρειάζεται να τεθούν νέοι στόχοι και να εφευρεθούν οι θεσμοί που θα κάνουν δυνατή την υλοποίηση αυτών των στόχων.

Αν προστεθεί το ζήτημα της υγείας του πληθυσμού, ως μόνιμη ενασχόληση των κοινωνιών, έχουμε άλλο ένα στρατηγικής σημασίας ζήτημα το οποίο απαιτεί τον συνδυασμό γνωσιακών διαδικασιών αξιολόγησης των καταστάσεων και αντιμετώπισης των απειλών, και θεσμικών λειτουργιών για την αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού. Η προστασία του πληθυσμού δεν αφορά μόνο την υγεία, καθώς εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την απασχόληση και τις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες. Ένα επιτυχημένο αναπτυξιακό πρότυπο είναι αυτό που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να απασχολήσουν το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται στη βάση της ανάγκης και δυνατότητας κοινωνικής ένταξης των προσφύγων, που πέρα από τον ρόλο τους σε σχέση με την ταχεία μείωση του ελληνικού πληθυσμού, θα συγκροτούν στο μέλλον μια μόνιμη ροή, που θα αποτελεί χαρακτηριστικό των συνθηκών ζωής στον πλανήτη.

 

Πέτρος Λινάρδος Ρυλμόν Περισσότερα Άρθρα
Πρόσφατα άρθρα ( Περιβάλλον )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet