Το περιοδικό “Γεωγραφίες” γεννήθηκε μαζί με τον 21ο  αιώνα· το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε

την άνοιξη 2001 και φέτος γιορτάζει με συνέδριο τα 22 χρόνια κυκλοφορίας και το 40ό τεύχος.

Το συνέδριο φιλοξενείται στους χώρους του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Καλλιθέα, 24-

26 Νοεμβρίου, η συμμετοχή είναι δωρεάν και το πρόγραμμα με επιπλέον πληροφορίες είναι

διαθέσιμο στο www.geographies40.org.

Στα εικοσιδύο χρόνια που κυκλοφορεί οι παγκόσμιες και οι τοπικές ανακατατάξεις υπήρξαν

δραματικές και πύκνωσαν τον χωροχρόνο. Αρχίζοντας απο τις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις,

όπως σήμερα της Ουκρανίας, παλαιότερα της Συρίας, του Αφγανιστάν και άλλων, ενδεικτικά

αναφέρουμε τις πολλαπλές οικονομικές κρίσεις, την ανάδυση της σημασίας των

μεταναστεύσεων και των εθνικισμών, την επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια, την

πανδημία COVID-19, τις τεράστιες χωροκοινωνικές ανισότητες στην κατανομή του πλούτου και

βέβαια την κλιματική κρίση που άρχισε από τον προηγούμενο αιώνα αλλά εντάθηκε στον

σημερινό με εμβληματικές καταστροφές.

Παράλληλα, αναπτύχτηκαν πολύμορφες κοινωνικές αντιστάσεις και κινήματα, απότοκα των

παραπάνω κρίσεων. Όπως, παραδείγματος χάριν, ενάντια στην οικονομική λιτότητα, για την

υποστήριξη μεταναστών, για τον περιορισμό της φτώχειας και ειδικά της διατροφικής και

ενεργειακής φτώχειας, για την κλιματική κρίση και την προστασία του περιβάλλοντος, για την

υποστήριξη των Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Συνεχίστηκαν όμως και αντιστάσεις απέναντι σε

περισσότερο μακροχρόνιες διαδικασίες όπως στην κρίση στέγης, στο δικαίωμα για την πόλη,

ενάντια στην υφαρπαγή του δημόσιου χώρου στις πόλεις και στην ύπαιθρο, κινήματα ενάντια

στις εξορύξεις και στην κατάληψη βουνών και πεδιάδων από ΒΑΠΕ κ.α. Τα κινήματα αυτά

συνάντησαν και συγχρονίστηκαν με παλιότερα όπως το φιλειρηνικό, το φεμινιστικό, το

LGBTQ+ και της πολιτικής οικολογίας.

Απόλυτα συσχετισμένη με τα παραπάνω, αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνη, είναι η παγκόσμια

κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, του καθεστώτος ρύθμισης των καπιταλιστικών σχέσεων τα

τελευταία 30 χρόνια, όχι όμως ως άκαμπτη και ομοιόμορφη ρύθμιση, αλλά με κοινωνικο-

γεωγραφικές διαφορές από τόπο-σε-τόπο. Η γεωγραφία και γενικά η οργάνωση του χώρου ήταν

και παραμένει συστατικό στοιχείο αυτών των εξελίξεων και τα άρθρα στο περιοδικό έχουν

αναδείξει τη σημασία της.

Στο επετειακό αυτό συνέδριο, 234 ανακοινώσεις πραγματεύονται τα παραπάνω θέματα με

προσεγγίσεις από τη φυσική και ανθρώπινη γεωγραφία, τη χαρτογραφία και τις χωρικές

αναπαραστάσεις, τον σχεδιασμό και προγραμματισμό για την ανάπτυξη του χώρου, το

περιβάλλον και την οικολογία.

 

Πρόσφατα άρθρα ( Θέματα )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet