Το συντονιστικό Δίκτυο Κ.ΑΛ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία

 

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), ειδικά για την Ελλάδα, μοιάζει με ένα όραμα του μέλλοντος που προσπαθεί να ανθίσει μέσα από διάσπαρτες ευάλωτες δομές. Καθώς η ΚΑΛΟ αποτελεί στρατηγικό στόχο της Αριστεράς που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, θεωρήθηκε αναγκαία η ίδρυση ενός Δικτύου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσανατολισμένο ειδικά στον χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των συνεταιριστικών δομών.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι απαραίτητα όλοι κομματικά μέλη, συμφώνησαν από το φθινόπωρο του 2022 στην αναγκαιότητα της ίδρυσης του Δικτύου, το οποίο ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2023.

Ένα 12μελές αρχικά συντονιστικό, που αναπτύχθηκε σε 15μελες, και αποτελείται από πανεπιστημιακούς, συνδικαλιστές στο πεδίο της ΚΑΛΟ, μέλη φορέων ΚΑΛΟ και στελέχη εξειδικευμένα στους συνεταιρισμούς και τις ενεργειακές κοινότητες, ξεκίνησε τις εργασίες του λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023.

Οι πρώτες του εργασίες εστιάστηκαν στην κριτική του έργου της ΝΔ 2019-2023, που προσπάθησε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει την ΚΑΛΟ, καθώς και στις άμεσες κυβερνητικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, όπως την επανίδρυση της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ και τα νομοθετικά και κυβερνητικά μέτρα που αφορούν τις ΕΚΟΙΝ (Ενεργειακές Κοινότητες).

Στους άμεσους στόχους του Δικτύου ΚΑΛΟ είναι η διοργάνωση ημερίδας για την Κοινωνική Οικονομία και διαβούλευση με το πεδίο, τις Ενώσεις και τα Κέντρα Στήριξης φορέων ΚΑΛΟ για τις άμεσες ανάγκες τους.

Σε συνέχεια της παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος, το Δίκτυο ΚΑΛΟ και το τμήμα Οικονομικής Πολιτικής προτάσσουν την άρση της υποβάθμισης, που επέφερε η κυβέρνηση της ΝΔ στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και προτείνουν την πολιτική, θεσμική και χρηματοδοτική στήριξη των φορέων ΚΑΛΟ. Στο πλαίσιο αυτό άμεσες προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα μπορούσαν να είναι:

• Η αναβάθμιση της υφιστάμενης Διεύθυνσης σε Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ, η ένταξή της στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η αντίστοιχη ενίσχυση της στελέχωσής της.

• Η ίδρυση Ταμείου χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων και εγγυοδοσίας στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, με κύριους δικαιούχους μεταξύ άλλων τους φορείς ΚΑΛΟ.

• Η εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των φορέων ΚΑΛΟ στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

• Η ενοποίηση και απλοποίηση του συνεταιριστικού θεσμικού πλαισίου.

Επιπλέον, με βάση τις αρχές της συμμετοχικής διακυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την Εθνική Επιτροπή για την ΚΑΛΟ, με συμμετοχή σε αυτήν των Ενώσεων Φορέων ΚΑΛΟ, οι οποίες λειτουργούν στις περιφέρειες της χώρας και εκφράζουν θεσμικά το πεδίο.

Καθώς οι φορείς της ΚΑΛΟ αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί σε περιβάλλοντα συνεχόμενων κρίσεων και έλλειψης οποιασδήποτε στήριξης, είναι απαραίτητη η στοχευμένη ενίσχυσή τους, όπως και η μέριμνα ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας από Κέντρα Στήριξης της ΚΑΛΟ.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στον δίκαιο και βιώσιμο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου και να συμμετέχει ισότιμα στην αναπτυξιακή διαδικασία.

 

Δίκτυο ΚΑΛΟ και Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet