Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης έχει διατάξει έρευνα για την παράνομη ανάμειξη των ανακυκλώσιμων υλικών με τα κλασικά σκουπίδια από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Η σημαντική διαδικασία της ανακύκλωσης, με ευρωπαϊκό στόχο τον μηδενισμό παραγωγής αποβλήτων ως το 2030, είναι εξαιρετικά πίσω σε όλη την Ελλάδα. Η μικρή έστω προσπάθεια που γίνεται έως σήμερα, με τη διαλογή των ανακυκλώσιμων του μπλε κάδου, υποβαθμίζεται με ενέργειες σαν αυτήν, δηλαδή στην ουσία το πέταμα των ανακυκλώσιμων προϊόντων ως κοινά σκουπίδια.

To ποσοστό υγειονομικής ταφής −τα απόβλητα υγειονομικής ταφής ως ποσοστό των παραγόμενων αποβλήτων− στην ΕΕ μειώθηκε από 61% το 1995, σε 23 % το 2019.

Η διαχείριση απορριμμάτων (ΔΑ) είναι πολύ σημαντική διεργασία για το περιβάλλον και την οικονομία. Το τρίγωνο της ΔΑ είναι πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση/κομποστοποίηση και ένα μικρό ποσοστό για ταφή.

Ο όρος ανακύκλωση αναφέρεται στις διαδικασίες της μετατροπής αποβλήτων ή χρησιμοποιημένων υλικών σε νέα προϊόντα ή πρώτες ύλες.

Αυτή η πολιτική για το περιβάλλον και τα απόβλητα, εμπεριέχει τους παρακάτω βασικούς πυλώνες:  

  • Προτιμάται η πρόληψη έναντι των διορθωτικών μέτρων.
  • Όποιος ρυπαίνει, έχει χρέος να πληρώσει το κόστος των μέτρων για την αποκατάσταση και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Γενικά το τρίγωνο ανακύκλωσης είναι αποδεκτό από διεθνείς οργανισμούς, οικολογικές οργανώσεις, πολιτικούς φορείς κλπ. Οι αντιρρήσεις αφορούν κυρίως στην καύση απορριμμάτων και των δευτερογενών, μετά από επεξεργασία, SRF, RDF. Είναι γνωστές και οι αντιδράσεις των κατοίκων για τη χρήση απορριμμάτων ως καύσιμης ύλης στις τσιμεντοβιομηχανίες ΤΙΤΑΝ και ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Ένα άλλο αμφιλεγόμενο θέμα που προκαλεί αντιδράσεις, είναι τα έργα στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων να γίνουν μέσω Συμπράξεως Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Στα έργα αυτού του συμβατικού τύπου, θεωρείται από πολλούς ότι ο ιδιώτης δεν θα εξασφαλίσει μόνον εργολαβίες, αλλά και εγγυημένα έσοδα από τους δήμους, που θα πληρώνουν για να παραδίδουν τα σκουπίδια σε βάθος χρόνου και έτσι θα παγιδευτούν σε μια εξαρτημένη σχέση που θα αυξήσει τα χρέη. 

Φαίνεται πως η κυβερνητική πολιτική ακολουθεί τη λογική του εύκολου δρόμου. Αδυνατώντας να φτιάξει ένα βιώσιμο σχέδιο για ανακύκλωση και κομποστοποίηση ή/και αδιαφορώντας για την ουσία της ανακύκλωσης, βρίσκει την καύση ως μια λύση που θα την γλυτώσει από τα ευρωπαϊκά πρόστιμα, από τα μεγάλα ποσοστά ταφής και συγχρόνως θα φέρει έσοδα στους δήμους και στο κράτος.

Στα πλαίσια αυτής της αδιαφορίας, ακόμα και άγνοιας για τη σημασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης, είναι και αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες που διερευνά η Εισαγγελία στον δήμο Θεσσαλονίκης για την ανάμιξη ανακυκλώσιμων και κοινών σκουπιδιών

Η επιτυχία της προσπάθειας για την ανακύκλωση βασίζεται στην ενημέρωση και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των δημάρχων και κρατικών παραγόντων.

Και είμαστε πολύ πίσω σε αυτό και όλη αυτή την προχειρότητα και την κακή διαχείριση για την ανακύκλωση, θα την πληρώσουν οι μελλοντικές γενιές.

 

Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet