Το ερώτημα θα έπρεπε να έχει μια αυτονόητη απάντηση από όλες και όλους μας, καθώς μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία ή και τις δυο αυτές μορφές βίας από την ηλικία των 15 ετών και μετά, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στην Ελλάδα, γυναικοκτονίες, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής βίας, βίας μέσω διαδικτύου κ.ο.κ καταγγέλλονται όλο και περισσότερο και τα στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν πως πρόκειται για φαινόμενο διαταξικό, που μας αφορά όλες και όλους.

 

Η Μαρία Αποστολάκη είναι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού
με τη δημοτική παράταξη Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού - Φιλοθέης - Ψυχικού

 

Απέναντι στις τεράστιες διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο, η Πολιτεία δια των θεσμικών της οργάνων, οφείλει, πέρα από το να νομοθετεί, να προστατεύει τα θύματα και να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη με σκοπό την πρόληψη του φαινομένου. Αυτή η υποχρέωση πηγάζει από τον ν.4531/2018 που κύρωσε τη Σύμβαση της Κων/πολης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το νομικό κείμενο αποτυπώνεται η υποχρέωση της Πολιτείας τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και τοπικής αυτοδιοίκησης να λαμβάνoνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου. Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν και μπορεί και πρέπει να αναπτύσσει υπηρεσίες προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας. Με την απορρόφηση κονδυλίων προορισμένων για αυτόν το σκοπό και τη δημιουργία και λειτουργία σε κάθε Δήμο της χώρας, συμβουλευτικών κέντρων όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης. Επιπλέον, με τη δημιουργία Ξενώνων-Καταφυγίων για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους όπου θα παρέχεται βραχύχρονη φιλοξενία, χωρίς να τίθενται περιορισμοί ως προς εισοδηματικά κριτήρια ή γεωγραφικές προελεύσεις των γυναικών.

Επιπλέον, σύμφωνα ν.4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, όλοι οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται σε σύσταση και λειτουργία Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ). Στις αρμοδιότητες μιας Δ.ΕΠ.ΙΣ είναι να υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, να εισηγείται και να συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο και να διατυπώνει προτάσεις για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις δομές του Δικτύου της (πρώην πια) Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 

Τι από όλα αυτά λειτουργεί στον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού; Απολύτως τίποτα, καθώς όλα αυτά φαντάζουν, μάλλον, πολυτέλεια, για τις Διοικούσες Αρχές, νυν και πρώην, και «δε μας αφορούν». Στον Δήμο μας δεν λειτουργεί συμβουλευτικό κέντρο, πολλώ δε μάλλον ξενώνας φιλοξενίας. Η συσταθείσα, επίσης, στο Δήμο μας Δ.ΕΠ.ΙΣ δεν γνωρίζουμε τι είδους έργο έχει παράξει, σύμφωνα με τις κατά νόμο αρμοδιότητές της, δεν γνωρίζουμε καν αν έχει συνεδριάσει ποτέ! Τίποτα εμφανές και χρήσιμο δεν λειτουργεί για την πρόληψη και την προστασία του συνόλου των δημοτισσών και κατοίκων, εκτός ίσως από τη συμβολική φωταγώγηση σημείων αναφοράς του Προαστίου μας την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ενδοοικογενειακής βίας, στις 25 Νοεμβρίου κάθε έτους… Και η προκλητική συζήτηση, βέβαια, για την «ούτως ή άλλως στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας από τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών» δεν αίρει τις παραπάνω υποχρεώσεις του Δήμου μας.

 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω λογικές, οι Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού, ιστορική παράταξη της οποίας έχω την τιμή να είμαι η νέα επικεφαλής, συμμετέχουμε στα κοινά και κατεβαίνουμε στις Δημοτικές Εκλογές με προτάγματα και αξίες ισότητας και δικαιοσύνης. Δεσμευόμαστε για την κοινωνική προστασία όλων των πολιτών, με σκοπό την ισότιμη συμμετοχή τους στη ζωή της πόλης. Αναγνωρίζουμε πως το φαινόμενο δεν ενδημεί στις αποκλεισμένες κοινωνικά ή χωρίς οικονομικούς πόρους γυναίκες αλλά είναι ένα φαινόμενο διαταξικό που αφορά όλες τις γυναίκες, σε όλα τα περιβάλλοντα. Για αυτό, θέλουμε να δημιουργήσουμε και να ενεργοποιήσουμε στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού υπηρεσίες για την προαγωγή της έμφυλης ισότητας και την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία.

 

Διεκδικούμε: 1) την ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου καθώς και Ξενώνα Φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού 2) την αποτελεσματική λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ) που θα εισηγείται και θα εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο. Τα παραπάνω αποτελούνε για τους Ενεργούς Πολίτες βασικές δεσμεύσεις και όχι ευκαιριακές προεκλογικές υποσχέσεις, και συνδέονται με τη δική μου εμπειρία και την επαγγελματική μου δράση ως Δικηγόρος στο πεδίο της έμφυλης βίας αλλά και το όραμα της παράταξής μας και τις συνολικές μας πολιτικές προτάσεις για τις ζωές μας στον δημόσιο χώρο με προοδευτικό πρόσημο.

Σήμερα μάλιστα που έχει καταργηθεί ο αυτοτελής φορέας για την ισότητα των φύλων και η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) έχει μετονομαστεί σε Γενική Γραμματεία Ισότητας και έχει μεταφερθεί στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Π.Δ.77/2023-ΦΕΚΑ'130/27-06-2023) είναι επίκαιρο και αναγκαίο όσο ποτέ όλες οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας να αρθρώσουμε πολιτικό λόγο και να ασκήσουμε πίεση για να καμφθούν οι νέο-συντηρητικές πολιτικές που απειλούν τα έμφυλα δικαιώματα. Από αυτόν τον αγώνα οι Ενεργοί Πολίτες δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε αλλά αντίθετα θα είμαστε και πάλι παρόντες και παρούσες με δράσεις και παρεμβάσεις, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την κοινωνία!

Μαρία Α. Αποστολάκη Η Μαρία Α. Αποστολάκη είναι δικηγόρος. Περισσότερα Άρθρα
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet